Bjud in Rafiki till skolan!

Vi har lång erfarenhet av att prata värdegrundsfrågor, global utveckling och barnkonventionen med elever i låg- och mellanstadiet.
Boka ett skolbesök så håller vi lektioner för era elever. Eller fortbildning för pedagogerna på skolan.

Du bokar föreläsningar genom att maila till rafiki@rafiki.se

Rafiki sitter med sin iPad och en penna

Fortbildning för pedagoger

Boka en föreläsning om hur du kan undervisa om global hållbar utveckling och barnkonventionen på ett bra sätt och samtidigt jobba med värderingar och värdegrund. 

Rafiki tar upp:

  • Vad är barnkonventionen och de globala målen och hur ser det ut i sverige och världen?
  • Varför är barns berättelser så bra i dessa sammanhang och vilka fallgropar kan du hamna i?
  • Hur integrerar du undervisningen om barns rättigheter och globala målen i den vardagliga undervisningen?
  • Rafikis e-lektioner och annat material att använda i undervisningen.

Nyhetsbrev

Rafikis nyhetsbrev innehåller tips på lektioner, metoder och material att använda i din undervisning.

De skickas ut fyra gånger per år och vid speciella tillfällen. Dina uppgifter hanteras enligt GDPR och du kan avsluta din prenumeration när du vill.

Jag vill gärna pernuerera på Rafikis nyhetsbrev

Skolbesök

Vi träffar klassen och jobbar med dem utifrån ett tema som passar in i er undervisning och tar med eleverna på Rafikis äventyr där de möter kompisar från världens hörn.

Innan besöket får ni material att jobba med före och efter. Under besöket visar vi bilder från våra egna resor, pratar om barns rättigheter och visar exempel på att barn, trots olika villkor, har mycket gemensamt.

En dag kostar 2000 kronor och då kan vi träffa flera klasser eller delta på temadagar. I samband med skolbesöket samlar vi gärna skolans pedagoger för att ge tips på hur ni kan jobba vidare med ämnet.