Bjud in Rafiki till skolan!

Vi har lång erfarenhet av att prata värdegrundsfrågor, global utveckling och barnkonventionen med elever i låg- och mellanstadiet.
Boka ett skolbesök så håller vi lektioner för era elever. Eller fortbildning för pedagogerna på skolan. Du kan beställa enstaka nummer av Rafikis tidning.

Rafiki sitter med sin iPad och en penna

Fortbildning för pedagoger

Boka en föreläsning om hur du kan undervisa om global hållbar utveckling och barnkonventionen på ett bra sätt och samtidigt jobba med värderingar och värdegrund. 

Rafiki tar upp:

 • Vad är barnkonventionen och de globala målen och hur ser det ut i sverige och världen?
 • Varför är barns berättelser så bra i dessa sammanhang och vilka fallgropar kan du hamna i?
 • Hur integrerar du undervisningen om barns rättigheter och globala målen i den vardagliga undervisningen?
 • Rafikis e-lektioner och annat material att använda i undervisningen.

Förfrågan om fortbildning

11 + 8 =

Nyhetsbrev

Rafikis nyhetsbrev innehåller tips på lektioner, metoder och material att använda i din undervisning.

De skickas ut fyra gånger per år och vid speciella tillfällen. Dina uppgifter hanteras enligt GDPR och du kan avsluta din prenumeration när du vill.

Jag vill gärna pernuerera på Rafikis nyhetsbrev

Rafikis tidning

Det är hög efterfrågan på Rafikis digitala material så därför har vi valt att satsa på det. Det betyder att Rafiki inte längre gör nya tryckta tidningar. Men det finns några överexemplar kvar.

Tidningen tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen och visar likheter trots ojämlika villkor. Där finns barns berättelser, fakta, quiz, lekar, pyssel och recept med mera. Varje tidning är kopplat till ett tema.

Vill du beställa kostnadsfria överexemplar?

Provläs tidningen på rafiki.se

  Din beställning

  Välj tidningsutgåva

  Ska faktura skickas till leveransadressen?

  8 + 6 =