Barnkonventionen artikel 12 (åk 4-6)

apr 23, 2020

Barnkonventionen artikel 12 säger att alla barn i hela världen har rätt att bli lyssnade på. Och vuxna ska göra det lätt för barn att säga vad de tycker. I lektionen funderar vi på hur barn blir lyssnade på och hur man kan uttrycka sin åsikt. Eleverna träffar Nataly och Salome som säger vad de tycker på olika sätt. Eleverna får också öva sig i att ta reda på vad de själva och andra tycker och hur de kan vara en bra lyssnare. De får också prata om vilka vuxna som lyssnar på dem i olika frågor. Lektionen är lång och delas med fördel upp på flera tillfällen.
Fler lektioner på samma tema: Åk 4-6, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Barnkonventionen artikel 12 - Lyssna på barn (åk 2-4)

Koppling till Lgr22

Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
  och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
  människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
  utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
 •  

2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

5. Kursplaner

Samhällskunskap Ur centralt innehåll 4–6

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan göras i en följd, plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 12 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna känner till innehållet i barnkonventionen artikel 12. 
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka dem. 
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka andra barn. 

Lektionsplan

1. Starta lektionen: Film på 3:40 minuter
2. Introduktion: Vad innebär Barnkonventionens artikel 12? Läs texten och fundera över frågorna.
3. Övning (a-e): Övningarna är olika varandra och kopplar till barnkonventionens artikel 12. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller välj själv ut övningar.
(a) Läs om Nataly som deltar i skolvalet om rätten till rent vatten. Prata i klassen hur vuxna kan göra för att lyssna på barn och hur vuxna kan ge information om saker för att barn ska kunna skapa sig en åsikt.
(b) Se Salomes film och gör er egen. Salome spelar in filmer för att berätta om sina åsikter. Här får eleverna först fundera kring vad de tycker är viktigt och vill berätta för andra. Vill ni inte göra en film kan ni göra en skylt.
(c) Här får barnen reflektera i helklass eller genom EPA-metoden över hur man lyssnar bra. Därefter blir övningen mer praktisk och kan göras som en fortsättning på övning c eller som fristående övning. Eleverna får prova att lyssna på varandra på olika sätt och sedan reflektera över det i klassen. Lyssnakort finns att ladda ner och dela ut.
(d) Handlar om säkra skolvägar. I fyra steg får eleverna prova att lyssna på och samla in andra barns åsikter och förslag. De får sedan rita förslagen och ta reda på vuxna som kan lyssna och hjälpa till att påverka. Övningen är lång och kan användas som en enskild lektion.
4. Avslutning: Vad har vi lärt oss? Fyll i tankekartan med sådant ni lärt er under lektionen. Kan göras i helklass på storbild eller som individuell uppgift eller paruppgift på utskrivet arbetsblad.

Material

Berättelser om Nataly finns i Rafikis tidning – Tema Minskad ojämlikhet
Lyssnakort för övning (3d)
Tankekarta för avslutande övning (4)

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen
Unicef om barnkonventionen
Barnombudsmannen om barnkonventionen
Barnkonventionen på fler språk
Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen
Om barnkonventionen på Rafiki.se
Fakta om El Salvador  på Globalis.se
Individuell Människohjälps insats i El Salvador (ur artikel med Nataly)

1. Start – film

Film

2. Introduktion

Att lyssna på barn

Alla barn i hela världen har rätt att bli lyssnade på. Det är viktigt att det finns vuxna som kan lyssna på barnet varje dag. 

Enligt barnkonventionens artikel 12 har alla barn rätt att säga vad de tycker i alla frågor som rör barnet. Och vuxna ska lyssna på det. Ju mer  barnet har hunnit lära sig och förstå saker ju mer ska vuxna lyssna till barnets åsikter. Vuxna ska också göra det lätt för barn att säga vad de tycker. 

Det är viktigt att barn får vara med och påverka saker i sitt liv. Det kan handla om sådant man tycker är bra och sådant man tycker är dåligt eller jobbigt. Barnets åsikt ska vara viktig. Det betyder inte alltid att barn får bestämma. Men de ska vara delaktiga.

Ett exempel är när ett barn bor på två ställen. Kanske ibland hos pappa och ibland hos mamma. När schemat bestäms ska barnet få vara med och berätta vad det tycker. Då kan vuxna kanske ändra så att det blir ännu bättre för alla.

Ett annat exempel är att barn ska ha rätt att uttrycka sin åsikt om sin skola, undervisningen och miljön där. På vissa skolor lyssnar man på barn genom till exempel elevråd. Men det finns många sätt att göra det på.

Du har rätt att bli lyssnad på.

Fundera på

 • Har du någon vuxen som lyssnar på dig?
 • Hur tar vuxna reda på dina åsikter?
 • Hur gör din skola för att lyssna på barn? 
Barnkonventionen artikel 12 - Lyssna på barn

3a. Övning

Nataly

Nataly röstar i skolvalet

Nataly och hennes klasskamrater har precis röstat i skolvalet. Det handlade om att alla ska få rätt till rent vatten hemma och i skolan. Där de bor, i kommunen Suchitoto i El Salvador, finns inte rent vatten till alla.

I Suchitoto ansvarar kommunen för att vatten når ut till alla i kommunen. Också till de som bor långt utanför stan. När vattnet nått landsbygden är det invånarna själva som bestämmer hur vattnet ska delas lika. De bildar kommittéer, grupper, som tar beslut tillsammans.

Men på vattnets väg till landsbygden passerar det många företag som använder vattnet. Så vattnet som kommer fram till landsbygden räcker inte alltid och är ofta förorenat.

Den 27 oktober röstade alla vuxna om kommunen ska lova att skydda vattnet så det räcker till all på landsbygden och är rent. Innan hölls ett skolval på Natalys skola. I skolvalet om rent vatten fick barnen öva sig på att rösta och ta egna beslut i frågor som de tycker är viktiga. Nataly säger:

– Idag har vi röstat om vattnet som en mänsklig rättighet. Det är viktigt, för att av vattnet lever vi. Vi gillar vatten och därför har vi röstat.

För att veta hur de vill rösta fick de lära sig om vatten. Varför det är viktigt för människor, djur och växter. Och hur man kan ta hand om vattnet så att det hålls rent och räcker till fler. Nataly berättar:

– Jag har lärt mig att vatten ger oss liv och att vi blir sjuka om det inte finns vatten. Jag har också lärt mig att vatten, som är en mänsklig rättighet, innebär att kunna dricka vatten och att ge vatten till växter och djur.

Hur kan man ta hand om vattnet?

Nataly och hennes klass fått lära sig varför vatten är viktigt och hur man kan vara rädd om det. Klassen kom fram till att man ska:

 • Låta träden leva
 • Slänga skräp i papperskorgar och ingen annan stans
 • Stänga av kranen ordentligt så den inte droppar
 • Låta floden vara fri från skräp
 • Duscha kortare tid

Nataly

ÅLDER 9 år
BOR I kommunen Suchitoto i El Salvador
GILLAR Att leka och göra läxor.

Natalys klass
Nataly röstar i skolvalet

Fundera på

 • Hur tog de vuxna reda på barnens åsikt?
 • Vad fick Nataly och hennes kompisar lära sig för att skaffa sig en åsikt?
 • Om fick arrangera ett skolval, vad skulle det handla om? 

3b. Övning

Salome tycker till om klimatet

Salome har fått lära sig mycket om klimatet och har spelat in en film för att berätta vad hon tycker att vuxna borde göra.

Gör din egen film eller skylt!

1. Finns det något du tycker är viktigt som du vill berätta?

2. Vem borde lyssna på dig om detta?

3. Behöver du veta mer om det du tycker är viktigt? Ta reda på det!

4. Gör som Salome och spela in en film om vad du tycker. Eller gör en stor skylt att hänga upp på skolan.

Salome

NAMN: Salome
ÅLDER: 12 år
BOR: I Eksjö, Sverige
FAMILJ: Mamma, pappa och tre syskon.
GILLAR: Att sjunga, springa och spela trumpet i en orkester.
FRAMTIDSDRÖMMAR: Vill bli lärare eller sjuksköterska. Jag vill hjälpa människor. Och så vill jag bilda familj.

3c. Övning

1. Hur lyssnar man bra?

Det är lättare att berätta något för en kompis eller vuxen som lyssnar bra. Men hur gör man för att lyssna bra?

a. Titta på den rosa listan och fundera över vilka sätt att lyssna på som är bra och mindre bra.

b. Kommer ni på fler sätt att lyssna på?

c. Kan det vara olika vad man tycker är bra och dåligt när man lyssnar?

2. Prova att lyssna

Dela upp klassen i två grupper. Den ena gruppen stannar kvar i klassrummet och den andra går ut i korridoren. 

De som stannar kvar ska komma på en viktig sak att berätta för en kompis som gått ut. De som går ut får varsin lapp med ett sätt att lyssna på.

a. Sätt er sedan två och två. Den som stannade i klassrummet berättar för kompisen om vad som var viktigt. Under tiden ska kompisen lyssna som det stod på lappen.

b. Var och en får berätta hur det kändes.  Kände du att du blev lyssnad på? Varför?
Hur kändes det att lyssna så som det stod på lappen?

Ladda ner lyssnakorten som Pdf och skriv ut

Olika sätt att lyssna på

 • Titta på personen man lyssnar på
 • Avbryta och prata om annat
 • Titta bort
 • Ställa frågor för att få veta mer
 • Leka med annat
 • Rita på ett papper
 • Lyssna tills kompisen pratat klart
 • Titta på mobilen
 • Sluta lyssna

Egna förslag

 •                                         
 •                                         
 •                                         
 •                                         
 •                                         
Lyssnakort

3d. Övning

Ta reda på vad andra tycker

Är trafiken på och runt skolan säker? Känner du och dina skolkompisar er trygga när ni går till skolan? Några kanske kommer med cykel och några kanske får skjuts med bil eller buss. Några kommer till skolan ensamma, andra med kompisar eller en vuxen.

Öva dig på att ta reda på vad du själv och andra tycker om en sak och vad som behöver ändras. Då kan du lättare göra det bättre för fler barn. Det blir också lättare vara med och förändra.

1. Gå ut och rita en karta. Ta med dig papper och penna ut på skolgården och rita en karta över skolans område och trafiken runtomkring. Ta hjälp av frågorna i den rosa listan.

2. Vad tycker du? Titta på kartan och fundera själv på vad du tycker är säkert eller riskfyllt.

3. Intervjua skolkompisarna. Gå ut i små grupper och fråga skolkompisar om vad de tycker är säkert och riskfyllt på och runt skolan. Använd frågorna i den rosa rutan.

4. Skriv förslag. Skriv eller rita dina och skolkompisarnas förslag på hur området kan bli säkrare. Markera förslagen på din karta.

5. Vem kan lyssna och besluta? Skriv namnet på tre personer som kan hjälpa er göra skolans område säkrare och som ni vill lämna förslagen till.

Är trafiken säker?

 • Finns det bra gångvägar och trottoarer?
 • Finns det farlig biltrafik?
 • Finns det farlig cykeltrafik?  
 • Är det säkert där bilarna stannar för att hämta och lämna barn?
 • Är busshållsplatsen säker?
 • Hur kan det bli bättre?

4. Avslutning

Vad vet du om barnkonventionens artikel 12?

Vad har du lärt dig om att lyssna på barn? Fyll i tankekartan på storbild i klassen eller enskilt.

Skriv ut tankekartan som Pdf.

Barnkonventionen artikel 12 - Tankekarta