Yttrandefrihet betyder att du har rätt att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. Du har också rätt att söka och ta emot vilken information du vill.

 

Ta reda på saker

För att skapa sig en åsikt är det bra att ta reda på saker först. Därför ger rätten till yttrandefrihet dig också rätten att söka information, ta emot den och sprida den.

Uttrycka dina åsikter

Du får uttrycka dina åsikter så som du vill. Det kan vara i tal, skrift, konstnärlig form eller på något annat sätt.

Ditt ansvar

När du använder denna rättighet får du bland annat inte bryta mot lagen, kränka någon eller äventyra landets säkerhet, människors hälsa eller allmän moral.