Barnkonventionen artikel 13 (åk 4-6)

mar 19, 2021

Här träffar ni elever i årskurs 6 som berättar om barns rätt till yttrandefrihet. Att få säga vad man tycker och söka den information man är intresserad av. De ger exempel på när rättigheten är bra i deras vardag och berättar också om hur Vannak i Kambodja gör för att uttrycka sin åsikt om miljön.

Författare: Rafiki i samverkan med

Emina Sikiric, Rosenlundsskolan i Jönköping. Instagram: @frökenemina

Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4-6

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Engelska – ur centralt innehåll 4-6

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 13 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Reflektera över barns rättigheter
 • Förstå vad barns rätt till yttrandefrihet innebär enligt barnkonventionen
 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift i engelska och svenska

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på knappa 3 minuter.

2. Introduktion: Läs om barns rätt till yttrandefrihet och fundera tillsammans med klassen på vad som kan hända om barn inte har denna rättighet. Låt eleverna själva komma på exempel när yttrandefriheten kanske gått för långt. Det kan vara allt från samhälleliga händelser (karikatyrmålningarna av profeten Mohammed) eller händelser ur elevernas egen vardag (är det okej att säga att någon är ful om man tycker det). Använd gärna EPA-modellen.

3. Övning (a-e) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem.

(a) Nu kanske ni har pratat om artikeln på svenska en del. Försök nu svara på frågorna på engelska.

(b) Eleverna på Rosenlundsskolan berättar om Vannak i sin film. Han har använt sin yttrandefrihet för att demonstrera för miljön. Där både berättar och visar de hur de vill att det ska vara. För att gnugga igång  tankeknölarna inför nästa övning, låt eleverna fundera över hur Vannak skulle kunna demonstrera för att få flera att återvinna saker.

4. Avslutning Låt eleverna fundera över om det är något de vill förändra i sin närhet och hur de vill berätta om detta. Ni kan antingen låta eleverna jobba i grupper eller kanske låta klassen hittra en gemensam åsikt och genomföra aktiviteten tillsammans.

Material

Lektionen om barnkonventionens artikel 12: Lyssna på barn finns fler övningar där ni kan fördjupa er i att lyssna på andras åsikter och uttrycka sina egna.

Vill du läsa på?

Rafikis film och artikel om: Att utbilda barn om barns rättigheter

Rosenlundsskolan i Jönköping

Alla filmer om barnkonventionen på Rafikis kanal på Vimeo

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

Om barnets bästa från FN:s Barnrättskommittée

1. Start

Se filmen

Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Den består av 54 artiklar som säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter. 

Den här filmen är gjord av elever på Rosenlundskolan och handlar om barnkonventionens artikel 13. Den säger att alla barn har rätt till yttrandefrihet. Eleverna förklarar varför artikeln är viktig och ger exempel ur sina liv på när de använder sig av den.

2. Introduktion

Yttrandefrihet enligt barnkonventionen

Barnkonventionens artiel 13 säger att alla barn ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt betyder att du, oavsett var du bor, får:
 • Du får söka efter, ta emot och sprida information och tankar av alla slag,
 • Du får sprida detta i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som du väljer

Vad måste man anpassa sig till?

Du får använda denna rättighet så länge du inte:

 • bryter mot lagen
 • kränker någon annan persons rättigheter eller anseende
 • hotar den nationella säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan eller den allmänna moralen

Fundera på

 • Vad handlar artikel 13 om?
 • Varför tycker du att den är viktig?
 • Vad kan hända om barn inte har denna rättighet?
 • Kan yttrandefriheten gå för långt? Har du exempel på när det kan hända eller har hänt?

3a. Övning

Time to practice your English skills

The Convention on the Rights of the Child goes for all children in the world. Therefore it is good to be able to talk about it in different langugaes.

So, what do you remember from the film? Answer the questions that the students from Rosenlundskolan has made for you. Whatch the film again if you need to.

1. What is the article about?

2. Why is it important?

3. Do you raise your voice? How?

4. Give one example what children can do to get this right met.

5. What are the adults responsibility?

3b. Övning

Vannak demonstrerar för miljön

Vannak bor i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Här är det ofta väldigt varmt. Till och med under regnperioderna skiner solen mycket.

Vannak går i trean. Det är ganska många barn i klassen. Eleverna har skoluniform och nästan alla barn har en vattenflaska i ryggsäcken när de går till skolan.

– Mitt favoritämne är khmer. Det är språket som talas i Kambodja. På fritiden gillar jag att spela fotboll med mina kompisar. Jag gillar att lyssna på popmusik också.

Vannak är med i en klubb där man gör många olika saker. Här får barnen dansa, leka och sporta. De lär sig också om barns rättigheter och hur man ska vara mot varandra.

– För mig är rätten att delta viktigast när vi pratar om rättigheter. Miljön är viktig också. Jag vill att det ska vara rent och bra för hälsan att bo i mitt hus och i mitt område, säger han.

Demonstration

Det finns flera klubbar. I år har de alla haft en stor demonstration. Då berättade barnen att de tycker att miljön i staden inte är tillräckligt bra och att det är för många som skräpar ned. När barnen demonstrerade hade de skyltar som uppmanade folk att inte slänga skräp överallt. Samtidigt hade de med sig påsar så att de kunde plocka skräp längs vägen. På så sätt ville de visa alla vuxna hur man kan göra och lösa problemet med all nedskräpning.

Återbruk

Återbruk är ganska naturligt för Vannak. För honom handlar det inte bara om att påverka miljön så lite som möjligt. Återbruk blir också en självklarhet när han önskar sig något men saknar pengar. Då får han istället använda det han har och bygga om det. Att sätta ihop gamla saker till något nytt har barn gjort många gånger. Nu visar Vannak sin fläkt.

– Jag gjorde den av ett batteri, en liten motor och en bit frigolit. Nu
kan jag svalka mig i det varma vädret, säger Vannak och visar hur den fungerar.

Vannak i Kambodja

Fundera på

 • Hur gör Vannak för att berätta att miljön behöver bli bättre där han bor?
 • Hur skulle Vannak kunna göra för att berätta att det är viktigt med återbruk?

4. Avslutning

Om du fick chansen att ändra något

Vad skulle du vilja ändra på då? Det kan finnas många olika saker som man tycker och som man vill berätta för andra om så det blir en förändring. Det finns också så många olika sätt att säga det på.

Här ska ni få öva er på just detta och tänka efter om ni gör det på ett sätt som är lagligt och som inte kränker någon.

Vad vill ni säga till vem?

Fundera ut vad ni vill säga för att skapa en förändring. Fundera också på vem som kan besluta så att det blir en förändring.

 • Har du något viktigt du vill berätta för andra?
 • Vem behöver veta för att det ska bli bättre?

Hur ska ni säga det?

Nu är det dags att fundera över hur ni tror att ni kan påverka den som bestämmer mest till att tycka som ni. Är det genom en demontration, affischer, möte med den som bestämmer, samtal med en journalist som skriver för lokaltidningen eller en namninsamling. Det finns många sätt. Välj ett som ni tror kommer påverka mest.

Lycka till!

Berätta gärna hur det gick! Skicka till rafiki@rafiki.se.

Vannak i Kambodja

På bilden ovan sitter några barn i Indien. De är med i ett barnparlament där de lär sig om barns rättigheter och funderar på vilka frågor som är viktiga för dem och hur de kan påverka.

På bilden nedan berättar elever på Rosenlundsskolan för sin skola om allas rätt att gå i skolan och att de hjälper till genom att samla in pengar till en skola i Indien.

Elever på Rosenlundsskolan berättar om allas rätt att gå i skolan och vad de gör för att det ska bli möjligt