Barnkonventionen artikel 27 (åk 4-6)

mar 18, 2021

I denna lektion får eleverna fundera över vad det betyder att ha rätt till skälig levnadsstandard och vad barn behöver för att utvecklas. Eleverna får öva hörförståelse utifrån en engelsk film med undertext på svenska. I slutet får de träffa Mpapayios som har två mammor. Hans biologiska mamma är sjuk och de dyra medicinerna gör att familjen inte kan ta hand om honom. Nu bor han hos Mamma Penninah alldeles nära sin biologiska familj. Här får ni ta reda på i klassen hur det fungerar om en föräldrar inte kan ta hand om sina barn på ett bra sätt.

Författare: Rafiki i samaverkan med

Emina Sikiric, Rosenlundsskolan i Jönköping. Instagram: @frökenemina

Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4-6

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Engelska – ur centralt innehåll 4-6

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 27 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Reflektera över vad skälig levnadsstandard är för något.
 • Diskutera vad barn behöver för att må bra utifrån fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
 • Få förståelse för barnets rättigheter om barn inte kan bo med sina föräldrar.

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på 2 minuter

2. Introduktion: Läs om barnkonventionens artikel 27 om barns rätt till skälig levnadsstandard.

3. Övning (a-e) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem.

(a) Efter att ni har sett filmen eller läst introduktionen gemensamt i klassen ska ni fundera över vad barn behöver för att leva och utvecklas. Här kan det komma olika förslag och du som lärare kan ställa frågor till eleverna om det de säger är ett måste eller inte för att leva och utvecklas.

(b) Här får eleverna chans att uttrycka sig kring barns rättigheter på engelska. Övningen kan göras separat eller som en fortsättning på de ovanstående övningarna.

(c) Mpapayios mamma kunde inte ge honom det han behövde för att han skulle leva och utvecklas. Därför fick han en till mamma i samma by. Mpapayio bor i Kenya, fundera med klassen hur det funkar med stöd i Sverige. En del av svaren här kan ni ta med er i avslutningen.

Avslutning Det finns barn som inte får det de behöver hemma. Här får eleverna fundera över vad man kan göra om man ser att barn inte mår bra. Som pedagog behöver du trycka på att barn kan hjälpa till men att det alltid är vuxnas ansvar.

Vill du läsa på?

Rafikis film och artikel om: Att utbilda barn om barns rättigheter

Rosenlundsskolan i Jönköping

Alla filmer om barnkonventionen på Rafikis kanal på Vimeo

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

Om barnets bästa från FN:s Barnrättskommittée

1. Start

Se filmen

Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Den består av 54 artiklar som säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter.

Den här filmen är gjord av elever på Rosenlundskolan och handlar om barnkonventionens artikel 27. Den säger att alla barn har rätt till en levnadsstandrad som är tillräckligt bra för att barnet ska kunna utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Framförallt handlar det om mat, kläder och ett tryggt hem.

2. Introduktion

Skälig levnadsstandard

Barnkonventionens artikel 27 säger att alla barn ska ha rätt till en skälig levnadsstandard för att kunna utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

Enligt barnkonventionen är det föräldrarna som ska ansvara för att barnet har ett så gott liv som krävs för att utvecklas.

Mat, kläder och bostad

Landet ska stötta föräldrarna och andra som har ansvar för barnet så att de kan ge sina barn mat, kläder och bostad.

Underhåll

Landet ska se till att föräldrar som inte bor med sitt barn bidrar med pengar så att barnet vad det behöver.

Barnkonventionen artikel 27 - Mat, kläder, tryggt hem.

3a. Övning

Övning

Nu har ni läst och sett film om artikel 27. Dags att fundera på vad den faktiskt kan betyda för barn.
 • Var och en skriver lappar med saker som barn behöver för att utvecklas.
 • Sätt upp lapparna på tavlan.
 • Se efter om det finns flera lappar som hör ihop och sätt dem tillsammans.

Vems ansvar?

 • Fundera på i klassen vems ansvar är det att se till att barn får det de behöver för att utvecklas? Det kan vara flera olika som hjälps åt. 

3b. Övning

Time to practice your English skills

The Convention on the Rights of the Child goes for all children in the world. Therefore it is good to be able to talk about it in different langugaes.

So, what do you remember from the film? Answer the questions that the students from Rosenlundskolan has made for you. Whatch the film again if you need to.

Questions

1. What is article 27 about?

2. Why do you think this article is important?

3. Are there children in Sweden who don’t get this right? How?

4. What can the government do if a child’s parent take drugs?

5. Name one organization that a child can contact for help.

3c. Övning

Nu har jag två mammor

Mamma Penninah vet inte hur många år hon är men hon tycker att hon börjar bli gammal. Hon har fem barn. Hennes äldsta flickor är redan gifta. En flicka går i gymnasiet och bor på skolan. En son jobbar i en annan stad. Den yngste sonen är fem år. Han heter Mpapayio och flyttade in hos henne för två år sedan.

Mpapayios riktiga familj bor en bit bort i samma by. Hans mamma är mycket sjuk och hennes mediciner är dyra. Familjen är väldigt fattig. De har svårt att ta hand om Mpapayio och hans syskon och ge dem vad de behöver. Så när Mamma Penninah frågade om hon kunde hjälpa till fick Mpapayio två mammor. Mpapayio började bo hos Mamma Penninah och tyckte att det kändes konstigt i början.

– Alla barn är lika mycket värda och behöver lika mycket kärlek. När han bor här blir jag inte ensam och Mpapayio får det han behöver. Vi hjälper varandra. Han går ofta hem till sin mamma och ser efter hur hon mår. Det är bra för honom att ha två mammor, säger Mamma Penninah och ler.

Mamma Penninah tycker att han är duktig

Mpapayio går i förskoleklass. Han hjälper också till hemma.

– Han kan valla hem getterna på kvällen och se om någon get saknas. Han hjälper mig att mjölka getterna och han springer ärenden. Idag när jag jobbade hämtade hans riktiga pappa honom vid skolan. Så alla i familjen tar hand om Mpapayio. Det är bra för honom.

Han tyckte det var svårt i början

De stora pojkarna retade mig och sa att jag inte skulle bo hos Mamma Penninah. Då var jag ledsen och arg.

 Rafiki frågar honom om han tycker det är rättvist att få bo här istället för hemma hos sin familj.

– Mamma Penninah är snäll. Hos henne får jag mat och allt jag behöver. Det hade jag inte fått hemma. Jag har två hem och två mammor. Fast bara en pappa.

Han vill också bli familjehem

Rafiki frågar också om han vill ta hand om andras barn som behöver en extra mamma och pappa när han blir stor.

– Ja det vill jag. Då kan jag ta hand om barn precis som Mamma Penninah har tagit hand om mig. Det är bra! Jag vill också säga att man kan ha det bra i ett familjehem. Att man ska vara glad för att ha flera föräldrar som tar hand om en!

Fundera på

Nu får Mpapaiyo vad han behöver för att utvecklas bra. Han har mat, kläder, utbildning och bostad. Han har också människor omkring sig som tycker om honom och tar hand om honom.

I Sverige gäller också barnkonventionens artikel 27 om rätten till mat, kläder och bostad. 

 • Vad tror du att barn i Sverige kan få för stöd om detta inte fungerar?
Mpapayios 6 år i Kenya

Mpapayio Stephen

Ålder: 6 år
Klass: förskoleklass
Gillar: Att spela fotboll
Bor: Kenya

Mpapayio och Mamma Penninah mjölkar getterna
Mamma Penninah

4. Avslutning

För att få det att fungera

Ibland får barn inte det de behöver för att utvecklas. Då behöver familjen stöd eller så behöver barnet bo i ett familjehem under tiden.

Fundera två och två på frågorna nedan om hur det är i Sverige. Sök efter information om ni inte redan har svaren.

Frågor

 • Vad kan barn göra om de ser att ett annat barn inte har det bra hemma?
 • Vem kan barnet vända sig till om man vill hjälpa ett annat barn som inte har det bra?
 • Vem kan man vända sig till om man själv inte har det bra hemma?
 • Vad kan vuxna göra när ett barn behöver hjälp?
 • Hur kan kommunen hjälpa föräldrar som inte kan ge sitt barn det de behöver?