Barnkonventionen artikel 3 (åk 4-6)

apr 16, 2020

Barnkonventionen artikel 3 säger att alla beslut som rör barn ska se till varje barns bästa. Ni träffar Clement och Harmarine i Benin som lär sig om barns rättigheter i skolan. Regeringen i Benin tagit beslut för barns bästa. I övningarna får eleverna fundera över vem som tar beslut för barns bästa och hur de tar reda på om beslutet är bra för barn. Avslutningsvis prövar eleverna att själva ta ett beslut som är bra för varje barn.
Fler lektioner på samma tema: Åk 4-6, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Lektion - barnkonventionen artikel 3- varje barns bästa

Koppling till Lgr22

Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
  och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
  människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
  utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

5. Kursplaner

Samhällskunskap Ur centralt innehåll 4–6

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera på hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 3 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionsmål

 • Eleverna ska känna till innehållet i barnkonventionen artikel 3
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka dem.
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka andra barn.

Lektionsgång

1. Start: Film 2 minuter

2. Introduktion: Varje barns bästa. Läs texten och fundera över frågorna.

Övning 3a) Träffa Clement och Harmarine. De är kompisar och går i en barnklubb för att lära sig om barns rättigheter. Dera kommun hartagit beslut för barns bästa. Tillsammans funderar ni på vilka regler som behövs för barns bästa och vem som borde bestämma vilka regler som finns.

Övning 3b) Eleverna kan se filmen och svara på frågorna själva eller så gör ni det tillsammasn i klassen.

Övning 3c) Nu ska eleverna rita eller bygga en skola, en lekplats eller ett hus och fundera över vem som bestämmer hur det ska vara?

Övning 3d) Med vem-bestämmer-o-metern undersöker ni hur mycket barn och vuxna bestämmer om olika saker i vardagen.

Övning 3e) Dags att ta kliva ut ur klassrummet och träffa personer som tar beslut som påverkar barn. Hjälp barnen boka möten med personer de är intresserade av att träffa.

4. Avslutning: Vad gör vi på rasten? Låt eleverna själva prova att ta ett beslut som är för varje barns bästa. det kan vara både lätt och svårt. Låt dem fundera på hur alla ska få komma till tals så beslutet blir bra för alla. Alla kanske inte behöver göra samma saker?

Material

Övning (3c) Vem-bestämmer-o-metern som (PDF)

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

Om barnets bästa från FN:s Barnrättskommittée

1. Start – film

Barnkonventionen artikel 3

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

2. Introduktion

Varje barns bästa

Så fort vuxna tar ett beslut ska de ta reda på om beslutet kommer att påverka barn. Påverkar det barn så ska de se till att beslutet blir för varje barns bästa.

Det är många personer som tar beslut som påverkar barn. Polisen tar sådana beslut. De som utbildar barn och de som bygger städer och hus gör det. De som ger stöd till barn behöver också ta beslut för barns bästa. Om en domstol ska ta ett beslut så ska de tolka lagarna och reglerna så att det blir så bra som möjligt för barnet.

Det finns lagar och regler för att barn ska ha det bra och vara trygga. Alla måste följa reglerna och varje land ska kontrollera att det fungerar. I Sverige är det regeringen som ser till att det fungerar.

Vuxna ska alltid

För att det ska bli så bra som möjligt för barn så ska vuxna alltid:

1. Ta reda på om ett beslut kommer att påverka ett barn, några barn eller många barn.
2. Lyssna på barnens åsikter.
3. Komma på en lösning så det blir bra för så många barn som möjligt.
4. Komma på en annan lösning för de barn det inte blir så bra för. Så att det blir bra för dem också.

Barns bästa enligt FN

Barns bästa är en rättighet, en tolkning av lagen och ett sätt att arbeta på. Så här menar de:

En rättighet Varje barn har en rätt till att vuxna ser till barnets bästa i alla beslut som påverkar barn.
Tolka lagar Om någon kan tolka en lag på olika sätt så ska vuxna alltid välja den tolkning som är bäst för barnet.
Arbetssätt Innan vuxna tar beslut som påverkar barn måste de ta reda på barnets åsikter, känslor och behov. De ska alltid tänka ut hur beslutet påverkar olika barn. Vuxna ska alltid kunna visa hur de tänkt på barns bästa.

Inte alltid samma sak som barn vill

Ibland är barns bästa inte samma sak som vad barn vill. Ett barn kanske bra vill äta godis. Men om barnet bara äter godis får hen inte i sig näring för att växa och bli stor. Men barnet har ändå rätt att ha sin åsikt. 

Ibland krockar barns bästa

Det är bra att barn går i skolan. Men om barn kan smittas av en sjukdom i skolan är det viktigt att tänka på det också. Om det är krig i landet kan rätten till skydd vara viktigare än rätten till utbildning. Bra beslut för barn är beslut som stämmer med barns rättigheter och där vuxna har lyssnat på barn.

Tänk tillsammans

 • Vet ni några beslut som är tagna för barns bästa?
 • Kan ni komma på exempel när någon vuxen frågat om barns åsikt innan den tagit ett beslut.

3a. Övning

Clement och Harmarine

Clement och Harmarine är kompisar och bor i Benin. De går i sexan. Båda går hemifrån halv åtta för att hinna till skolan. I Benin börjar skolan klockan åtta och slutar klockan fem. Där har de också en barnklubb om barns rättigheter.

Clement bor i en by utanför stan. Han bor med mamma och pappa med sina fyra syskon. När han har tid brukar han spela kort med bröderna. Varje dag gör han läxorna i ungefär en timme. Sen hjälper han till med att hämta vatten och laga mat. Familjen har 45 höns, 4 pärlhöns, 4 getter och 2 grisar. 

Harmarine berättar ungefär samma sak. Men hon har en hund. Och hon gillar att spela fotboll också. Varken hon eller Clement har TV hemma för det finns ingen ström i byn.

Skolan är på franska och det är Harmarines farvoritämne . Clement gillar matte. Mellan klockan tolv och tre är det en lång rast. Då går alla barn hem och äter. För det är så varmt då.

På skolan är barnen med i en barnklubb. Där lär de sig om barns rättigheter. Clement säger:

– Den viktigaste tycker jag är rätten till kläder. Om inte barn har kläder på sig så fryser de och riskerar att bli sjuka. Det är jätteviktigt att ha kläder på sig. 

Harmarine tycker utbildning är viktigast. Hon säger:

– Det finns barn som inte får gå i skolan här. Och om man inte går i skolan så får man inte lära sig någonting.

I varje kommun i Benin ska det finnas en grupp vuxna som ansvarar för barns skydd. Det har regeringen i Benin bestämt. Gruppen ska leda arbetet för barns skydd i kommunen. I några kommuner har gruppen samarbetat med smågrupper i byarna för att minska övergrepp mot barn. De har visat hur barn kan behandlas på ett bra sätt. På ett år minskade antalet övergrepp mot barn med hälften. 

Fundera på

 • Vem tog ett beslut för barns bästa i Benin?
 • Finns det regler hos dig (hemma, i skolan, på fritiden) som är för barns bästa?
 • Saknas det några regler för barns bästa där du bor?
Clement och Harmandine
Clement och Harmandines skola
Clement och Harmarines by

3b. Övning

Practice your English skills

This film is made by students att Rosenlundsskolan in Jönköping. They explain what article 3 is about.

They also explain what decisions adults do that may affect children and how they can listen to children to think of the very best of each child. They also prepared a few question for you. You find the answers when watching the film.

 

 • What does article 3 say?
 • Why is this article important?
 • Give one example when adults decisions can affect children.
 • What decisions does the architect Tom Billingham make that affect children?
 • How does he make decisions that are good for children?

3c. Övning

Rita eller bygg!

Hur tycker du att det ska vara om det ska vara till barns bästa? 
 • Skolgård
 • Lekplats 
 • Hus att bo i 

Vem bestämmer?

Det är de som ansvarar för att planera och bygga som ska se till att det blir för barns bästa. Vem brukar ansvara för…
 • Skolgård 
 • Lekplats
 • Hus att bo i

3d. Övning

Vem-bestämmer-o-metern

Hur mycket bestämmer vuxna och hur mycket bestämmer barn?
Projicera bilden direkt på tavlan eller ladda ner vem-bestämmer-o-metern som PDF. 

Skärmtid

vem-bestämmer-o-metern

Tid att gå och lägga sig

vem-bestämmer-o-metern

Vilka kompisar du får leka med

vem-bestämmer-o-metern

Om familjen har bil – vilken bil familjen ska ha

vem-bestämmer-o-metern

Vilka dataspel du får spela

vem-bestämmer-o-metern

Egen fråga

vem-bestämmer-o-metern

3e. Övning

Hur tas beslut för barns bästa?

1. Fråga någon som bestämmer hur de tar beslut för barns bästa.

2. Om ni i klassen har frågat olika personer kan ni dela med er till de andra vad ni lärt er.

Personer att fråga

 • Rektor eller en lärare som ansvarar på din skola
 • Någon som bestämmer om vägar, skolmat, bussar eller fritidsaktiviteter.
 • En politiker som tar beslut i olika frågor. 

Frågor att ställa

 • Hur vet du vilka beslut som påverkar barn?
 • Hur tar du reda på vad som är barns bästa?
 • Hur gör du om ditt beslut är bra för de flesta barnen men inte för alla?

4. Avslutning

Vad gör vi på rasten? 

Hur lätt eller svårt är det att ta beslut som är bra för alla barn?

Testa själva genom att tillsammans komma fram till vad ni ska göra på rasten så att alla barn blir nöjda.

1. Kom överens i klassen om en aktivitet.

2. Är det någon som inte gillar den aktiviteten?

3. Hitta en lösning så att alla barn får roligt på rasten.

4. Fundera över om det var svårt att hitta en lösning för alla barns bästa?