Barnkonventionen artikel 31 (åk. 4-6)

aug 25, 2021

Barnkonventionen artikel 31 handlar om alla barns rätt till lek, vila och fritid. Här träffar du Anisha i Indien och många andra barn som berättar om vad de tycker om att göra när de är lediga och vad de anser att fritid är. I övningarna får eleverna bland annat fundera över vad vila är, hur de själva kopplar av och vad de behöver för att få en bra fritid. Avslutningsvis får de fundera över hur de själva kan hjälpa till så att andra barn får rätt till lek, vila, fritid.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Idrott och hälsa – ur centralt innehåll 4–6:

Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Biologi – ur centralt innehåll 4–6:

Kropp och hälsa

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4–6:

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna eller visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Känna till BK 31 och att “Lek, vila, fritid” är en rättighet.
 • Betydelsen av vila och lek.
 • Att kunna se och jämföra andra barn i världen med sin egen situation. Att se alla barns rätt till lek, vila och fritid.

Lektionsplan

 1. Start: Se filmen på 9 minuter. Eleverna i klass 5 förklarar. Fånga upp om det är något dina elever tänker efter filmen. Annars är det bara att gå direkt på introduktionen.2. Introduktion: Läs vad det står i barnkonventionen. I rutan finns exempel på hur barns rätt är en del av de globala målen. I de avslutande frågorna handlar det om att eleverna får sätta ord på vilken rätt de har. Vem som har ansvaret (landet barnet bor i) för att barn får sin rätt och vem man kan prata med är en möjlighet för dig som pedagog att hjälpa eleverna att se vilka vuxna som finns i deras närhet.3. Övning (a-e) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem.
  (a) Varför vila och sömn är viktigt. Klassen kan göra en gemensam enkät eller så kan några få i uppdrag att kartlägga klassens sömnvanor. Låt eleverna svara anonymt i en burk så kan man komma från stressen att visa att man inte sover eller att man verkligen är bra på att sova. Eleverna kan använda sina mattekunskaper praktiskt. Underökningen behövs inte för att diskutera ”Fundera på-frågorna”. Däremot är det bra att ha undersökningen till avslutningen av lektionen.
  (b) Läs om Anisha som finns i Indien. Lite om fritid i skolan och om fritid hemma. Möjlighet att jämföra! Anishas fritid har begränsats av att barn inte får gå omkring i byn när det blivit mörkt (kl 18.00). Med lampor kan hon välja mer själv. Vad behöver eleverna för att deras fritid ska vara bra? Finns det hinder?
  (c) Här är en intervju med barn i Sverige. Här kan det bli tydligt i klassen att fritid kan få vara olika – det är just fri – tid!
  (d) Samma innehåll som i övning (c) men så att man kan jämföra med barn i Uganda och Indien.
  (e) Gör något aktivt! Fritid kan vara stillasittande men här är det dags att röra sig. Ta med faktatexten ut så kan ni prova kabbadi. Är leken svår så kör ”hoppa hopprep på olika språk” i Rafikis lekbank.

4. Avslutning: Sammanfatta barns rätt. Eleverna kan summera vila, lek och fritid genom att fylla i ett formulär. Antingen skriver du ut arbetsbladet eller så kör ni på storbild och alla elever fyller i sina förslag på en egen lapp.

”Jag skulle vilja…” handlar om drömmar. Allt från att äta glass till att hoppa fallskärm.

När eleverna har samlat ihop om sig själva kan ni gemensamt repetera vem som kan hjälpa dem med sina rättigheter. Viktigt att lyfta upp hur barn kan hjälpa andra barn att få sin rätt. Det är inte barnens ansvar, men de kan påverka mycket.

Material

Berättelsen om Anisha, Henos, Ezekiel, Leo och Amiira finns i Rafikis tidning med temat Rätt till lek, vila och fritid.

Alla texter som finns i lektionen plus lite till om samma ämne finns på rafiki.se under temat: Rätt till lek, vila och fritid.

Arbetsblad till avslutning lektion Lek, vila och fritid

Rafikis lekbank

Så här leker du kho-kho

 

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

 

1. Start – film

Se filmen som barn på Rosenlundsskolan har gjort om Barnkonventionen artikel 31.

2. Introduktion

Barn har rätt till lek, vila och fritid

För att må bra och utvecklas är det viktigt att barn får ledig tid, vara med på fritidsaktiviteter och sova gott på natten. Det har alla barn rätt till och det ska anpassas för barn i olika åldrar.

Vila

Att få sova gott och lagom länge är viktigt. Att vila och kunna pausa mellan allt som händer på en dag är också nödvändigt.

Lek

Barns lek är det som barn gör själva. De kan leka ensamma eller tillsammans med andra barn. Barn måste ha möjlighet till lek som vuxna inte bestämmer. Ibland kan barn välja att delta i idrott eller lek som är planerad av vuxna. Barn har också rätt att delta i kultur och konst. Precis som med alla fritidsaktiviteter ska barn själv få välja vad de vill göra.

Fritid

Länderna ska uppmuntra så att alla barn kan delta i kultur, konst, lek och fritid. Barnkonventionen säger att inget barn får hamna utanför på grund av kön, funktionsvariation eller något annat.

De globala målen

De globala målen påverkar barns rättigheter. Det finns flera exempel:

 • Att skapa säkra parker och lekplatser är ett delmål när länder bygger bra städer. Det är mål 11. Då kan barn leka.
 • Mål nummer 10 om minskad ojämlikhet säger att alla ska behandlas lika. Det betyder också att alla barn ska få delta i fritidsaktiviteter på lika villkor.

Tänk till om fritid, lek och vila!

Prata med en kompis. Prata sen i hela klassen.

 • Vad har barn rätt till?
 • Vem ansvarar för att barn får sina rättigheter?
 • Vem kan du prata med om du inte får den rätten som står i barnkonventionen?
Rafiki står i regnet och häller vatten ur sitt paraply i ett vattenglas

3a. Övning 

Vila är livsviktigt

För att må bra behöver du vila. Kanske går du en promenad, lyssnar på musik eller hänger med vänner?

Ju senare på dagen, desto lugnare ska du vila. Då säger du till kroppen att den snart ska sova. När du sover får kroppen återhämta sig, bättra på immunförsvaret och se till att du växer som du ska. Hjärnan sorterar och sparar kunskap och minnen.

Du som är mellan 8 och 12 år behöver 10 till 11 timmars sömn om natten. Men lika viktigt är att du då och då under dagen tar en paus och bara vilar – på ditt sätt.

Gör en egen undersökning!

 1. Hur många timmar sover ni i klassen?
 2. Räkna ut medelvärde och medianvärde.
 3. Stämmer det med hur mycket man behöver sova för att må bra och utvecklas?

Fundera på

 • Är vila och sova samma sak?
 • När kopplar du av?
 • Vad händer med dig om du inte får sova tillräckligt?

3b. Övning 

Anisha

Ålder: 10 år
Bor: Indien
Favoritämne: Naturkunskap
På fritiden:
Vara med kompisar, spela fotboll och leka kurragömma.

”Jag gillar att leka”

Anisha är 10 år. Hon bor i östra Indien och går i klass 5. En bit från skolan ligger byn där Anisha och hennes familj bor. Anisha hjälper till med familjens odlingar och gillar att leka med kompisarna.

I skolan är det rast. Det är många barn som leker på skolgården. Några sitter i skuggan och pratar. Anisha springer runt med kompisarna.

– Jag leker helst kull på rasten, säger Anisha. När det är lektion så är naturkunskap mitt bästa ämne.

Rafiki frågar Anisha vad som är viktigt för att barn ska ha det bra.
– Det är att leva tillsammans. Och för mig är det viktigt med syskon, säger hon.

Anisha och hennes syskon bor tre kilometer från skolan. Dit går de till fots. Skolan slutar klockan tre. Men på sommaren klockan två, för att många barn har så mycket att hjälpa till med hemma. Anisha berättar vad hon gör.
– Jag tar hand om geten. Min syster hämtar vatten i brunnen.

Anishas familj odlar ris och grönsaker. Syskonen hjälper till med odlingarna. De bor i ett område där många jobbar med odling. Men alla har inte mark att odla på och därför inget arbete. Då reser de vuxna bort och arbetar. De är hemifrån i flera månader och barnen får ta stort ansvar hemma.

Ström i huset är nytt

När det blivit mörkt i byn stannar barnen hemma. De kan inte gå till kompisar. De stannar på gården. Läxorna måste de göra på eftermiddagen, när det finns ljus.

Anisha berättar att de har ström i huset nu. Det är nytt för de flesta i byn.

– Det är bra, för nu jag kan göra läxorna på kvällen. Och då kan jag vara med kompisar på eftermiddagen. Vi träffas och pratar, spelar fotboll och leker kurragömma.

Svara på

 • Vad gör Anisha på sin fritid?
 • Anisha får bättre fritid nu när hon har ström. Vad behöver du för att få en bra fritid?
 • Var har du din fritid?

3c. Övning 

Vad är fritid för dig?

Amiira och Leo har gjort en film om barnkonventionens artikel 31 som handlar om rätt till vila, lek och fritid. Rafiki passar på att ställa några frågor.

– För mig är fritid när jag kommer hem efter skolan och kan göra vad jag vill innan läxorna. Ibland vill jag gå och fika, ibland kolla på en film eller spela ett spel, säger Amiira.

– Fritid för mig är när jag tränar. Det är också när jag är ensam hemma och har det tyst och lugnt och kan göra vad jag vill. Annars är det kul när vänner kommer förbi och man kan umgås och skratta ihop. Grejen är att få göra vad man känner för, berättar Leo.

Hur mycket fritid har ni?

– Jag har jättemycket fritid! Jag har bara läxor hemma och så hjälper jag till och passar mina småsyskon ibland. De är 4 år och tvillingar. Annars har jag fritid. Förutom några inbokade träningar har han mycket tid att göra vad han känner för.

Leo berättar att han tycker om att få hjälpa till hemma.
– Det är kul att känna att jag gör nytta. Det jag gör uppskattas och jag får uppmuntran och beröm!

Amiira tycker så här:
– Barn måste ju också hjälpa till och inte ta för givet att allt ska serveras. Det hjälper inte familjen. Man kan blanda fritid med att hjälpa till hemma och hitta en bra balans.
– Det är också bra att lära sig hur man tar hand om sig själv och ett hem.

När har man för lite fritid?
Leo och Amiira är överens om att för lite är när det är mer arbete än fritid. Då känner man sig sur, lättretlig, trött och ledsen.

Kan man ha fritid med sina föräldrar?
Båda svarar ja! Amiira går gärna och shoppar med sin mamma, de kollar på film och äter mat. Leo och hans mamma lagar mat tillsammans ibland.

Svara på:

 1. Vad är fritid för dig?
 2. Vad gör att du kopplar av när du håller på med det?
En pojke och en flicka på en skolgård.

3d. Övning

Film

Se filmen om barn i andra länder som leker.

Namita 13 år, Jharkhand i Indien:

– På rasterna i skolan brukar vi leka olika lekar. På min fritid spelar jag hockey (landhockey) och fotboll. Jag gillar att äta mango.

Henos 13 år, Kampala, Uganda:

– Jag tycker om att spela fotboll med mina vänner. Jag brukar spela mittfältare. Mitt favoritlag är Gold Team. Jag tycker också om att läsa, till exempel Star Wars. När jag är vuxen vill jag jobba som pilot.

Diskutera i klassen:

Vad känner du igen från andra barns fritid? Gör du något av detta själv?

3e. Övning

Måste barn vara aktiva varje dag?

Under åren som du växer är det viktigt att du rör på dig varje dag. Det är då du bygger upp ditt skelett och dina muskler.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bör barn och ungdomar mellan 5 och 17 år vara fysiskt aktiva minst en timme varje dag.
Många undersökningar visar att skolbarn som är fysiskt aktiva är nöjdare med sitt liv och mår bättre. De blir också mindre stressade av skolarbetet enligt Folkhälsomyndigheten.

Så ja, det är bra att göra någon fysisk aktivitet varje dag. Men tänk på att det helst ska vara något som du tycker är kul och att du inte känner dig pressad att göra det. Aktivitet ska vara roligt!

Gör en lek – Prova kabaddi!

Ta ett djupt andetag och säg kabaddi, kabaddi, kabaddi tills du  måste andas in igen. Så lång tid har du på dig att anfalla motståndarlaget och plocka poäng, om du spelar kabaddi.

Kabaddi är en flera tusen år gammal lek som nu är en populär sport. I Indien drar den fler åskådare än ett VM i fotboll! Kabaddi spelas av både tjejer och killar, på grusplaner och i idrottshallar.

Så här går det till

 • Två lag har varsin planhalva.
 • En spelare springer in på motståndarnas halva.
 • Motståndarna håller varandra i händerna och gör allt för att inte bli tagna av den anfallande spelaren – som kan bli tagen så fort hen tar ett nytt andetag.
 • Anfallaren ska röra vid så många motståndare som möjligt – och se till att inte själv bli fångad. Allt under ett enda andetag, rabblandes kabaddi …

Eller prova en annan lek där ni rör er mycket.

4. Avslutning

Hur har vi det?

Barnkonventionen ger dig rättigheter. Alla behöver hjälpas åt med lek vila och fritid. Det är du som vet när det fungerar bra. Det är vuxna som har ansvaret. Men du och kompisarna kan göra mycket själva.

Gör ett formulär på webben, men samma frågor kan också finnas på en utskrivbar, rolig PDF som eleverna kan fylla i.

Exempel på frågor i formuläret:

Min lek, vila och fritid:

 • Jag har aktiv lek …….. timmar per dag.
 • Jag sover …….. timmar per natt.
 • Jag kopplar av när jag ………………………………………………
  ……………………………………………………………………………….
 • Jag älskar att …………………………………………………………..
  …………………………………..
 • Därför att …………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………….
 • Jag skulle vilja …………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
 • Därför att ……………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………

Fundera tillsammans i klassen på:

 • Vem kan hjälpa mig och andra barn i klassen att få min rätt till lek, vila och fritid?
 • Hur kan jag hjälpa till så att andra barn får sin rätt till lek, vila, fritid?