Barnkonventionen artikel 31 (åk 4-6)

jul 13, 2022

Barnkonventionen artikel 31 handlar om alla barns rätt till lek, vila och fritid. I Rafikis lektion träffar du Anisha i Indien och många andra barn som berättar om vad de tycker om att göra när de är lediga. I övningarna får eleverna bland annat fundera över vad vila är, hur de själva kopplar av och vad de behöver för att få en bra fritid. Avslutningsvis får de fundera över hur de själva kan hjälpa till så att andra barn får sin rätt till lek, vila, fritid.
Lektionen innehåller Åk 4-6, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Idrott och hälsa – ur centralt innehåll 4–6

Hälsa och livsstil

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

Biologi – ur centralt innehåll 4–6

Kropp och hälsa

 •  Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4–6

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 31 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Känna till BK 31 och att “Lek, vila, fritid” är en rättighet.
 • Betydelsen av vila och lek.
 • Att kunna se och jämföra andra barn i världen med sin egen situation. Att se alla barns rätt till lek, vila och fritid.

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på 9 minuter. Eleverna i klass 5 förklarar. Fånga upp om det är något dina elever tänker efter filmen. Annars är det bara att gå direkt på introduktionen.
2. Introduktion: Läs vad det står i barnkonventionen. I rutan finns exempel på hur barns rätt är en del av de globala målen. I de avslutande frågorna handlar det om att eleverna får sätta ord på vilken rätt de har. Vem som har ansvaret (landet barnet bor i) för att barn får sin rätt och vem man kan prata med är en möjlighet för dig som pedagog att hjälpa eleverna att se vilka vuxna som finns i deras närhet.

3. Övning (a-e) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem.

(a) Varför vila och sömn är viktigt. Klassen kan göra en gemensam enkät eller så kan några få i uppdrag att kartlägga klassens sömnvanor. Låt eleverna svara anonymt i en burk så kan man komma från stressen att visa att man inte sover eller att man verkligen är bra på att sova. Eleverna kan använda sina mattekunskaper praktiskt. Underökningen behövs inte för att diskutera ”Fundera på-frågorna”. Däremot är det bra att ha undersökningen till avslutningen av lektionen.

(b) Läs om Anisha som finns i Indien. Lite om fritid i skolan och om fritid hemma. Möjlighet att jämföra! Anishas fritid har begränsats av att barn inte får gå omkring i byn när det blivit mörkt (kl 18.00). Med lampor kan hon välja mer själv. Vad behöver eleverna för att deras fritid ska vara bra? Finns det hinder?

(c) Här är en intervju med barn i Sverige. Här kan det bli tydligt i klassen att fritid kan få vara olika – det är just fri – tid!

(d) Samma innehåll som i övning (c) men så att man kan jämföra med barn i Uganda.

(e) Gör något aktivt! Fritid kan vara stillasittande men här är det dags att röra sig. Ta med faktatexten ut så kan ni prova kabbadi. Är leken svår så kör ”hoppa hopprep på olika språk” i Rafikis lekbank.

4. Avslutning. Sammanfatta barns rätt. Eleverna kan summera vila, lek och fritid genom att fylla i ett formulär. 

När eleverna har samlat ihop om sig själva kan ni gemensamt repetera vem som kan hjälpa dem med sina rättigheter. Viktigt att lyfta upp hur barn kan hjälpa andra barn att få sin rätt. Det är inte barnens ansvar, men de kan påverka mycket.

Material

Berättelserna om Anisha, Henos, Ezekiel, Leo och Amiira finns i Rafikis tidning med temat Rätt till lek, vila och fritid.

Alla texter som finns i lektionen plus lite till om samma ämne finns på
rafiki.se under temat: Rätt till lek, vila och fritid.

Förslag på frågor i formulär, avslutning lektion Lek, vila och fritid

Rafikis lekbank

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

1. Start – film

2. Introduktion

Alla barn har rätt till lek, vila och fritid!

För att må bra och för att utvecklas bra är det viktigt att barn får ledig tid, att de får vara med på fritidsaktiviteter och att de får sova gott på natten. Det har alla barn rätt till och det måste passa för barn i olika ålder.

Vila

Att sova är bra. Hjärnan sorterar alla intryck från dagen och sparar all information på rätt ställe. Immunförsvaret som hjälper oss att hålla oss friska byggs upp under natten. Att vila är också att kunna pausa mellan allt som händer på en dag.

Barns lek

Barns lek är det som barn gör själva. Ensamma eller tillsammans med andra barn. Det kan vara med vuxna men det ska vara på barns villkor. Ibland är det organiserad lek eller idrott som barn väljer att delta i. Barn måste ha möjlighet till lek som är utanför vuxnas kontroll.

Fritid för alla barn

Barn har rätt att delta i kultur och konst. Precis som med andra fritidsaktiviteter ska det vara efter vad barnet själv väljer. Länderna ska uppmuntra till att det finns lika möjligheter att delta i kultur och konst.

Barns möjligheter till lek och fritid ska vara lika. Men barnets kön, om man har en funktionsnedsättning eller hur mycket pengar det finns kan göra att det blir orättvist.

De globala målen och barns rättigheter

De globala målen påverkar barns rättigheter till lek, vila och fritid. Att skapa säkra grönområden är ett delmål när det gäller Hållbara städer. Då kan barn leka. I målet om Minskad ojämlikhet finns flera delmål om att alla ska behandlas lika. Då blir det möjligt för alla barn att delta i fritidsaktiviteter.

Att vara med ett husdjur kan vara en meningsfull fritidsaktivitet.

Fundera på

Prata med en kompis. Prata sen i hela klassen,.

 • Vad har barn rätt till?
 • Vem ansvarar för att barn får sina rättigheter?
 • Vem kan du prata med om du inte får den rätten som står i barnkonventionen?

3a. Övning 

Vila är livsviktig!

För att må bra behöver du vila. Kanske går du en promenad, lyssnar på musik eller hänger med vänner?

Ju senare på dagen, desto lugnare vila, för då säger du till kroppen att den snart ska sova. När du sover får kroppen återhämta sig, bättra på immunförsvaret och se till att du växer som du ska. Hjärnan sorterar och sparar kunskap och minnen.  

Du som är mellan 8 och 12 år behöver 10 till 11 timmars sömn om natten. Men lika viktigt är att du då och då under dagen tar en paus och bara vilar – på ditt sätt.

Gör en enkätundersökning:

Hur många timmar sover ni i klassen?

 1. Räkna ut medelvärde
 2. Räkna ut medianvärde
 3. Stämmer det med hur mycket man behöver sova för att må bra och utvecklas?
Igelkotte

Fundera på

 • Är vila och sova samma sak?
 • Hur varvar du ner innan du ska sova?
 • Vad händer med dig om du inte får sova tillräckligt?

Antal timmar ett får sover

Antal timmar giraffer sover

Antal timmar hästar sover

Antal timmar en igelkott sover

3b. Övning 

Anisha

Ålder: 10 år

Bor: Östra Indien

Familj:  Mamma, pappa och syskon

Favoritämne: Naturkunskap

På fritiden: Vara med kompisar, spela fotboll och leka kurragömma

Anisha, tio år från Indien

Jag gillar att leka

Anisha är 10 år. Hon bor i östra Indien. Hon går i klass 5. En bit från skolan ligger byn där Anisha och hennes familj bor. Anisha hjälper till med odlingarna men gillar också att leka med kompisarna.

I skolan är det rast. Det är många barn som leker på skolgården. Några i klassen sitter i skuggan och pratar. Anisha springer runt med kompisarna.

Jag leker helst kull på rasten, säger Anisha. Och när det är lektion så är naturkunskap mitt bästa ämne.

Rafiki frågar Anisha vad som är viktigt för att barn ska ha det bra.

Det är att leva tillsammans. För mig är det också viktigt med syskon, säger Anisha

Anisha och hennes syskon bor tre kilometer från skolan. De går till skolan. Skolan slutar klockan tre. Men på sommaren slutar de klockan två för att många barn har så mycket att hjälpa till med hemma. Anisha berättar vad hon gör.

-Jag tar hand om geten. Min syster hämtar vatten i brunnen.

Anishas familj odlar ris. De odlar också det mesta av grönsakerna utanför sitt hus. Då får Anisha och hennes syskon sköta om det efter skolan. Anisha berättar att de har ström i huset. Det är nytt för de flesta husen i byn. Det är bra tycker hon för nu jag kan göra läxorna på kvällen.

När läxorna kan göras på kvällen finns det mer tid att vara med kompisarna på eftermiddagen. De träffas och pratar och det blir fotboll och kurragömma.

De bor i ett område där många jobbar med odling. Men alla har inte mark att odla och saknar arbete. Då reser många vuxna bort och arbetar. De reser till någon stad i Indien och arbetar med allt möjligt. Då tjänar de dubbelt så mycket. Men de är borta i flera månader. När mamma eller pappa är borta så länge är det många barn som får stort ansvar för familjen hushåll.

Anisha och hennes kompisar pratar om vad de gör för att miljön där de bor ska bli bättre. Några av barnen städar i byn eller planterar träd. Det blåser runt mycket plast och annat skräp.

Jag håller rent på vår gård. Jag städar i odlingarna, avslutar Anisha.

Fundera på

 • Vad gör Anisha på sin fritid?

 • Anisha får bättre fritid nu när hon har ström. Vad behöver du för att få en bra fritid?

 •  Var har du din fritid?

3c. Övning 

Vad är fritid?

Solen skiner och Rafiki sitter på Rosenlundsskolans skolgård med Amiira och Leo. De har båda gjort en film om barnkonventionens artikel 31 som handlar om rätt till vila, lek och fritid.

För mig är fritid när jag kommer hem efter skolan och kan göra vad jag vill innan läxorna, säger Amiira.

– Fritid för mig är när jag tränar eller göra andra mer aktiva fritidsaktiviteter. Det är också när jag är ensam hemma och har det tyst och lugnt och kan göra vad jag vill. Annars är det kul när vänner kommer förbi och man kan umgås och skratta ihop, berättar Leo

Kan ha fritid med sina föräldrar?

Båda svarar ja! Amiira går gärna och shoppar med sin mamma, de kollar på film och äter mat. Leo och hans mamma lagar mat tillsammans ibland.

Vad gör ni helst på fritiden?

– Det beror på vilket humör jag är på. Ibland vill jag träna ibland umgås med kompisar. Grejen är att få göra vad man känner för, säger Leo.

– Ibland vill jag gå och fika, kolla på en film eller spela ett spel, säger Amiira.

Hur mycket fritid har ni?

– Jag har jättemycket fritid! Jag har bara läxor hemma. Och så hjälper jag till hemma och passar mina småsyskon. De är 4 år och tvillingar. Annars har jag fritid och kan göra vad jag vill.

Leo berättar att han tycker om att få hjälpa till hemma.

Det är kul att känna att jag gör nytta. Det jag gör uppskattas och jag får uppmuntran och beröm!

Leo har också läxor efter skolan. Förutom några inbokade träningar och har han mycket tid att göra vad han känner för. Amiira berättar:

– Barn måste ju också hjälpa till någon gång och inte ta för givet att de alltid ska få service. Det hjälper inte familjen. Man kan blanda fritid med att hjälpa till hemma och hitta en bra balans.

– Det är också bra inför framtiden att man lär sig hur man tar hand om ett hem och sig själv.

När har man för lite fritid?

–  När man har mer arbete än fritid. Då kan man bli sur och lättretlig, säger Leo.

–  Ja, man blir trött och ledsen då, säger Amiira.

Leo berättar att om man ser någon som har för lite fritid så kan man bjuda in och fråga om de vill vara med.

Även om personen vill vara ensam så vet de att de är välkomna om de skulle ändra sig, fortsätter han.

Vad kan göra det svårt för föräldrar att ge barn fritid?

– De kan ha mycket jobb och behöver hjälp med hemmet, säger Amiira.

– Föräldern kanske har en sjukdom som gör att de behöver mer hjälp, säger Leo. Ibland kanske föräldrarna inte har råd med dyra fritidsaktiviteter, men fritid kan man ändå ge barnet.

Kan föräldrar få hjälp om de har svårt med detta?

– Majblomman kan hjälpa till om man inte har pengar till en fritidsaktivitet säger Amiira och fortsätter berätta: Man kan också få stöd från kommunen. Men det finns så mycket att göra som är gratis också.

– Finns många fonder att söka ekonomiskt stöd från, säger Leo.

Fundera på

 • Vad är fritid för dig?
 • Vad gör att du kopplar av när du håller på med det?
Amiira och Leo
Amiira
Leo

Visste du det här om vila, lek och fritid?

 • Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.
 • Av barn mellan 12–15 år idrottar 65 procent av flickorna och 68 procent i en förening eller klubb.
 • Bland de som är 12–15 år är det 23 procent som deltar i någon aktivitet med vuxen ledare (exklusive sport) minst en gång i veckan, exempelvis scouter, teater, musikskola eller kör.
 • 49 procent av alla barn i åldrarna 10–11 år använder internet dagligen för att spela spel.

Källor: 1177.se, sisuidrottsutbildarna.se, SCB, svenskarnaochinternet.se

3d. Övning

Fritid i Uganda

Rafiki träffar två barn i Uganda. Henos bor i huvudstaden och det är asfalt och bilar överallt. Ezekiel bor på en ö där de flesta fiskar och odlar. Det är grusväg tvärs över ön men nästan bara motorcyklar. Alla går.

Henos

Henos är 10 år och bor i Kampala. När Rafiki träffar honom har han haft lektion i engelska på morgonen och skrivit texter. I skolan finns inte datorerna i klassrummet utan eleverna går till en datasal där allt finns.

Vad gillar du att göra?

På fritiden tycker jag om att spela fotboll med mina vänner. Jag brukar spela mittfältare. Mitt favoritlag är Gold Team. Jag tycker också om att läsa. Speciellt böcker med spännande historier, som till exempel Star Wars.

Vad vill du jobba med?

Jag vill bli pilot.

Ezekiel

På en ö i Victoriasjön bor Ezekiel. Han är 11 år. Han gillar också engelska i skolan.

– Jag tycker det är enkelt att lära sig, säger Ezekiel.

Vad gillar du att göra?

Jag gillar att leka och spela fotboll med mina vänner.

Vad gör du när du kommer hem från skolan?

Jag äter mat, hjälper till att ta hand vår ko och diskar. Efter det gör jag mina läxor. På helgen hämtar jag vatten från en pump en bit från huset.

Vad vill du jobba med?

Jag vill bli läkare!

Kolla vad barn i Uganda leker och gör på sin fria tid!

Fundera på

 • Diskutera i klassen: Vad är det för likheter och skillnader mellan barns fritid i Sverige och i andra länder?

4. Övning

Måste barn vara aktiva varje dag?

Under åren som du växer är det viktigt att du rör på dig varje dag. Det är då du bygger upp ditt skelett och dina muskler.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bör barn och ungdomar mellan 5 och 17 år vara fysiskt aktiva minst en timme varje dag. Många undersökningar visar att skolbarn som är fysiskt aktiva är nöjdare med sitt liv och mår bättre. De är också mindre stressade av skolarbetet. Så ja, det är bra att göra någon fysisk aktivitet varje dag. Men tänk på att det helst ska vara något som du tycker är kul och att du inte känner dig pressad att göra det. Aktivitet ska vara roligt!

Barn spelar fotboll i Kampala.

Fotboll spelas i hela världen av både barn och vuxna. Vet du att i nästan varje by, ort och stad i hela världen spelas det fotboll? Alla har samma regler. I fotboll har alla i världen samma språk! Här är några barn som spelar fotboll i Kampala, i Uganda.

Edwin

Edwin i Uganda är 13 år. Här gör han sin egen fotboll. 

Rörelse är bra för dig

 • Barn och ungdomar som är mellan 5 och 17 år ska helst röra på sig minst en timme varje dag.
 • När du rör på dig mår du bättre. Du blir också mindre stressad.
 • Men aktivitet ska vara roligt! Gör något du tycker är kul.
 • Du ska inte känna dig pressad att göra det.

Kabaddi – leken som blev sport

Ta ett djupt andetag och säg kabaddi, kabaddi, kabaddi tills du måste andas in igen. Så lång tid har du på dig att anfalla motståndarlaget och plocka poäng, om du spelar Kabaddi.

Kabaddi är en flera tusen år gammal lek som nu är en populär sport. I Indien drar den fler åskådare än ett VM i fotboll! Kabaddi spelas av både tjejer och killar, på grusplaner och i idrottshallar.

Så här går det till: Två lag har varsin planhalva. En spelare, en anfallare, springer in på motståndarnas halva. Motståndarna håller varandra i händerna och gör allt för att inte bli tagna av den anfallande spelaren.

Anfallaren ska röra vid så många motståndare som möjligt – och se till att inte själv bli fångad. Allt under ett enda andetag, rabblandes kabaddi …

Barn spelar Kabaddi på en grusplan

Vill du hellre leka något annat?

rafiki.se finns många lekar från hela världen.

4. Avslutning

Rätten att chilla

Nu vet du att alla barn har rätt till vila, lek och fritid. Du har sett att vila, lek och fritid kan både se lika och olika ut för barn i Sverige och i världen. Och hur ser det ut för dig?

Min lek, vila och fritid

Klicka i rutorna om din lek, vila och fritid!

Hur många timmar sover du per dygn?


Hur många timmar leker du aktivt per dag?När kopplar du av?Fundera på

Fundera tillsammans i klassen på:

 • Vem hjälper mig och andra barn i klassen att få min rätt till lek, vila och fritid?
 • Hur kan jag hjälpa till så att andra barn får sin rätt till lek, vila, fritid?
Rafikifiguren hälsar på en kompis genom att ta i hand
Rafiki diskar
Rafiki sitter med sin iPad och en penna