Barnkonventionen artikel 6 (åk 4-6)

apr 17, 2020

Barnkonventionens artikel 6 säger att barn har rätt till liv och utveckling. I lektionen förklarar Rafiki detta. Eleverna får läsa om Sakir i New Delhi. Han kämpar för naturen och en bättre miljö som är viktigt för allt liv. Som övningar finns det flera roliga och utvecklande lekar att välja på. Ni får också tänka till kring sömn som är så viktigt för att utvecklas bra. Avslutningsvis hjälps ni åt att svara på hur barn utvecklas på olika platser.
Fler lektioner på samma tema: Åk 4-6, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Barnkonventionen artikel 6 - Liv och utveckling

Koppling till Lgr22

Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
  och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
  människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
  utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

5. Kursplaner

Samhällskunskap Ur centralt innehåll 4–6

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 6 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna känner till innehållet i barnkonventionen artikel 6.
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka dem.
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka andra barn.

Lektionsplan

1. Starta lektionen: Film 2 minuter
2. Introduktion: Barnkonventionen artikel 6 – Liv och utveckling. Läs och fundera över frågorna.
3 (a-c) Övning: Övningarna är olika varandra och handlar om barnkonventionens artikel 6. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem. Övning (3a) Sakir vill att fler tänker på naturen. Läs texten om Sakir och fundera på frågorna om hur Sakir utvecklas i och utanför skolan. Övning (3b) Att leka är att utvecklas. Lekarna är olika varandra och där barnen övar olika färdigheter. Välj en eller flera lekar och prata sedan med barnen om vad de utvecklar under tiden de leker. Ni kan göra lekarna eller prata om dem. Övning (3c) Sömn är viktigt för barns utveckling. Här pratar ni om vad man kan göra för att sova bra.
4. Avslutning: Jobba en och en eller flera i grupp och låt alla fundera på var de utvecklas bra och vad de lär sig i olika sammanhang.

Material

Lekar finns även bland Rafikis pedagogtips och berättelserna hittar du i Rafikis tidning med tema – Ingen fattigdom.

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

1. Start – film

Barnkonventionen artikel 6

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

2. Introduktion

Leva och utvecklas

Alla barn har rätt till att leva, överleva och utvecklas. Det säger barnkonventionen artikel 6. Länderna har lovat att göra allt de kan för att barn ska få leva och utvecklas så bra som möjligt.

Alla barn ska få överleva och bli vuxna. Barn ska också få det de behöver för att överleva. Mat, rent vatten, trygghet och skydd är sådant som både vuxna och barn måste ha.

Barn ska också få utvecklas så bra som möjligt. Det har länderna lovat. Att utvecklas kan vara att lära sig saker, att bli bättre på något eller att förstå känslor bättre. Det handlar också om att kroppen får växa och bli vuxen.

Många saker är viktiga för barns utveckling. Att få gå i skolan, att leka och att sova är tre av dem.

Fundera på i klassen

 • Vad är viktigt för barns utveckling?

Barnkonventionen artikel 6- Liv och utveckling

3a. Övning

Sakir vill att fler tänker på naturen

Klockan närmar sig kvart i fyra och i klassrummet plockar Sakirs klasskamrater ihop sina böcker och pennor. Det är dags att sluta för dagen.

Sakir går i sjunde klass. Han började skolan när han var sex år. I dag har de tränat på engelska ord. När Sakir lämnar klassrummet säger han till läraren.

– Good afternoon. See you tomorrow!

Varje dag efter skolan går Sakir till ett fritids. Här träffar han sina vänner, sin lärare och lär sig mer om natur och miljö. Naturen är ett av Sakirs stora intressen. Han säger:

– Jag bryr mig om växterna! Utan träd och växter skulle det bli svårt att andas.

Vi får göra kulturella saker också. Sjunga indiska sånger, dansa och måla. Sen har vi dagar med sport. Det är roligt när alla samlas och gör saker ihop!

Sakir är miljöminister i barnparlamentet på centret. Det har han varit i snart en månad. Alla barn har en ministerpost och är därmed ansvariga för olika frågor i området. De tar beslut tillsammans.

Sakir blev vald till premiärminister, men han ville inte vara det. Istället ville han vara miljöminister. Han bryr sig om växterna och vill jobba för att avlopp och vägar blir bättre i området. Både avlopp och vägar är fyllda med skräp. Det vill han ändra på. På fritids har han lärt sig om sophantering.

– Vi måste prata med varandra om sophantering. Och med våra vänner och familjer. Vi ska gå runt till alla hus och berätta att människorna måste kasta sina sopor i soppåsen och sedan lägga soppåsen i sopbilen som kommer en gång i veckan.

Sakir vill få fler att förstå att det är viktigt att inte slänga skräp på vägarna och vilken roll växter och träd spelar i naturen. Han berättar att de är viktiga för att människan ska kunna andas syre.

På sin lediga tid brukar Sakir ta hand om sin systers dotter som bara är tre månader gammal eller leka med sina kompisar.

– Vi brukar leka många olika lekar. Först leker vi en lek och sedan slutar vi med den och leker en annan lek.

Men cricket vill han aldrig sluta med. Det är Sakirs favoritsport. Det fungerar nästan likadant som brännboll.

– Det är så roligt!

Klockan åtta på kvällen är det dags att gå hem. Då kommer Sakirs pappa hem från jobbet. Pappa jobbar på soptippen. Där plockar han skräp som han säljer vidare. Det är ett farligt jobb. Många blir skadade och många blir sjuka eftersom det finns så mycket gifter på soptippen.

Sakir är glad när hans pappa kommer hem. Då får han hjälp med läxorna. Sakirs pappa slutade skolan efter femte klass. han var tvungen att arbeta för att få pengar till familjen. Nu vill han att Sakir ska gå många år i skolan.

– Om jag inte har lust att gå till skolan en dag så säger mamma och pappa till mig att jag måste gå i skolan. Det är viktigt. Till exempel om man får ett brev hem, hur ska man kunna läsa det om man inte gått i skolan?

Sedan äter familjen middag tillsammans. Sakirs favoritmat är all mat som hans mamma lagar. Efter middagen är det mörkt och dags att sova. Klockan sex på morgonen går Sakir upp för att göra sig iordning inför skolan. Han säger:

– Man behöver sova länge. Det är skönt att sova länge!

Sakir

Sakir

Namn: Sakir
Ålder: 12 år
Bor: I New Delhi
Familj: Mamma, pappa, fem äldre syskon och två syskonbarn
Favoritmat: ”Jag tycker om all mat som mamma lagar men mest parata, det är ett tunt bröd.”
Favoritfrukt: Mango
Favoritsport: Cricket

Sakir läser

Fundera tillsammans med en kompis

 1. Hur utvecklas Sakir i och utanför skolan?
 2. Vilka likheter ser du mellan dig och Sakir?
 3. Vad är det för skillnad på att leva och att överleva?

3b. Övning

Att leka är att utvecklas

Här är lekar som gör att du utvecklas samtidigt som du har roligt.

1. Prova en eller flera lekar.
2. Fundera på vad du utvecklar medan du leker.

Rafiki åker flygande matta

Flygande mattan

Du behöver en matta. Ju mindre matta ju svårare blir det. Alla deltagare ställer sig på mattan.

Försök att vända mattan upp-och-ner utan att någon kliver utanför mattan.

Mak som i Kambodja

Mak som i Kambodja

Stå vid den lilla ringen och kasta en sten i första rutan. Hoppa på ett ben genom hela hagen och ta upp stenen på vägen tillbaka.

Kasta stenen i andra rutan och hoppa igenom hela hagen igen. Plocka upp stenen på tillbakavägen.

Om du landar på två fötter eller om stenen hamnar utanför är det kompisens tur. När du kastat stenen i mål är du klar.

Kims lek

Kims lek

Lägg ut 5 till 10 saker på marken. Låt din kompis titta på dem i en minut för att minnas vilka de är.

Låt kompisen titta bort medan du plockar bort en eller flera saker och gömmer dem.

Nu ska kompisen gissa vilka saker som du har plockat bort.

Snabbast nummer

Snabbast nummer

Dela upp er i två lag. Ge alla barn i lagen varsitt nummer från 1 och uppåt.

Ställ lagen i två led bredvid varandra. Alla barn i laget ska stå i nummerordning.

Ledaren säger ett nummer. Den som har numret springer längst bak i ledet, kryper mellan benen på alla i laget tills den kommit ända fram och springer sedan tillbaka till sin plats.

Det lag som är snabbast vinner ett poäng. Det gäller att vara uppmärksam, samarbeta och komma ihåg sitt eget nummer.

3c. Övning

Natthimmel

Sömn

Sömn är viktigt för barns utveckling. Det är lika viktigt som att äta och dricka. När du sover så vilar kroppen och hjärnan jobbar med allt som hänt under dagen.

Kroppen växer och blir bättre på att hålla sig frisk och samtidigt utvecklas din intelligens. Det betyder att du blir klokare när du sover. Och det blir lättare att koncentrera sig under dagen.

Här är fyra tips på hur du kan göra för att sova gott:

 • Va utomhus och få ljus under dagen.
 • Lek på dagen
 • Svalt, mörkt och tyst i rummet
 • Stäng av mobilen och lägg den i ett annat rum
 • Sitt inte framför skärmen precis innan läggdags

Fråga

Vad har du för tips för att sova bra?

4. Avslutning

Var utvecklas du?

Alla barn ska få utvecklas så bra som möjligt! 

Att utvecklas kan vara att lära sig saker, att bli bättre på något eller att förstå känslor bättre. Det handlar också om att kroppen får växa och bli vuxen. Man kan utvecklas på olika sätt på olika platser.

Hur är det för dig?

 • Vad utvecklar du i skolan?
 • Vad utvecklar du på fritiden?
 • Vad utvecklar du hemma?