Barnkonventionen artikel 8 (åk 4-6)

mar 19, 2021

Här träffar ni elever från Rosenlundsskolan som berättar om rätten till sin identitet. Men en identitet kan vara så mycket mer än namn, nationalitet och ursprung. Här får ni chansen att träffa Ludga i Sydsudan som berättar om sig själv och sitt liv. Eleverna får också öva på att berätta om sin egen identitet.
Lektionen innehåller Åk 4-6, Barnkonventionen, Hem och familj.

Författare: Rafiki i samaverkan med

Emina Sikiric, Rosenlundsskolan i Jönköping. Instagram: @frökenemina

Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4-6

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Biologi – ur centralt innehåll 4-6

 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Engelska – ur centralt innehåll 4-6

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 8 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Reflektera över barns rättigheter
 • Förstå vad barns rätt till sin identitet innebär enligt barnkonventionen
 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift i engelska och svenska

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på 2,5 minuter
2. Introduktion: Läs om artikel 8 och fundera i klassen överfrågorna. Använda gärna EPA-modellen och fånga upp elevernas reflektioner mot slutet.
3. Övning (a-e) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem.

(a) Här får eleverna öva på att prata om barns rättigheter på engelska. Koppla gärna svaren till filmen som eleverna på Rosenlundsskolan gjort.
(b) I filmen tar eleverna upp olika identiteter både utifrån barnkonventionens defenition och utifrån den vardagliga defenitionen av identitet. Reflektera över hur berättelsen beskriver Ludgas identitet och hur eleverna själva skulle beskriva sin egen-

4. Avslutning Avslutningsvis får eleverna presentera sig själva. De kan antingen fylla i den bifogade affischen eller hitta ett eget sätt att presenterasig själv på. Det kan vara ett drama, en låt, film eller något annat som eleven tycker passar.

Material

Ladda ner affischen Det här är jag som PDF

Vill du läsa på?

Rafikis film och artikel om: Att utbilda barn om barns rättigheter

Rosenlundsskolan i Jönköping

Alla filmer om barnkonventionen på Rafikis kanal på Vimeo

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

Om barnets bästa från FN:s Barnrättskommittée

1. Start

Se filmen

Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Den består av 54 artiklar som säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter.

Den här filmen är gjord av elever på Rosenlundskolan och handlar om barnkonventionens artikel 8. Den säger att alla barn har rätt till sin identitet.  Eleverna förklarar varför artikeln är viktig och ger exempel ur sina liv på när de använder sig av den.

2. Introduktion

Barns rätt till sin identitet

När barnkonventionen säger du har rätt till din identiet betyder det att du har rätt till ditt namn, din nationalitet och ditt ursprung.

Identitet kan också vara många andra saker som barnkonventionen inte tar upp. Du kanske ser dig som en gitarrkille eller en handbollstjej. Som en storasyster eller lillebror.

Men, enligt barnkonventionen betyder rätten till din identitet att:

Du har rätt till ett NAMN

Du är en viktig person. När du föds i Sverige får du ett personnummer som bara är ditt och det kostar inte pengar. I Sverige säger lagen att senast tre månader efter din födsel ska dina föräldrar ha bestämt ditt namn. Du ska också ha något av dina föräldrars efternamn. Ditt eget personnummer och namn hjälper dig att få sjukvård, plats i skolan, barnbidrag och finnas med i svenska samhällets system.

I många länder kostar det pengar att registrera sitt barn. Om föräldrarna inte har pengar till registrering får barnet ingen plats i skolan

Du har rätt att tillhöra ett LAND

Hur blir man med i landet Sverige? När du föds här eller har en svensk mamma eller pappa kan du bli medborgare i Sverige. Om du flyttar till Sverige måste du bo här i fem år innan du kan ansöka om medborgarskap. Det finns människor som inte är medborgare i något land, de är statslösa. De har inget land som tar hand om dem. Barnkonventionen säger att länderna ska ge skydd åt statslösa barn. 

Du har rätt att veta ditt URSPRUNG

Även om du lever med andra vuxna än dina föräldrar har du rätt att få veta vem din mamma och pappa är. Var de kommer ifrån och vilka de är. Länderna ska respektera din rätt att behålla din identitet.

Fundera på

 • Vad är en identitet enligt barnkonventionen?
 • Varför är det viktigt att ha en identiet?
 • Varför kan det vara bra att få veta sitt ursprung?

3a. Övning

Time to practice your English skills

The Convention on the Rights of the Child goes for all children in the world. Therefore it is good to be able to talk about it in different langugaes.

So, what do you remember from the film? Answer the questions that the students from Rosenlundskolan has made for you. Whatch the film again if you need to.

1. What is the article about?

2. Why is it important to have an identity?

3. What is your identity?

4. Give one example what children can do to get this right met.

5. What are the adults responsibility?

3b. Övning

Här är Ludga!

Rafiki hälsar på i staden Yei i en liten skola. Den ligger i Sydsudan, det landet som bildades när det blev fred i Sudan. I den här skolan finns bara en enda klass.

Regeringen saknar pengar för att bygga skolor för alla barn. Därför hjälper många organisationer till. Det är vanligast att fattiga familjer låter sina pojkar få gå i skolan och flickorna får hjälpa till hemma. Men i den här skolan har man bestämt att fler flickor ska få chansen, så här går 25 flickor och fem pojkar.

Både Tabu och Ludga bor hos sina släktingar. De har inga föräldrar. Så är det för många barn i Sydsudan, på grund av det långa kriget som dödat många människor.

Tabu och Ludga går i skolan

Tabu och Ludga är kompisar och går i andra klass. Tabu är nio år. Ludga är lite äldre, tolv, för när hon egentligen borde börjat skolan så fanns det ingen skola här!

– Jag gillar matte bäst och skulle vilja bli lärare, säger Ludga. Efter skolan försöker jag göra läxorna och sen hjälper jag till att hämta vatten och laga mat. Bästa maten är när det blir fisk och grönsaker!

Ludga tycker att det tråkigaste med skolan är att den inte räcker till alla i området. En del barn står utanför skolan och önskar att de också kunde få plats. Många hoppas nu, när Sydsudan har blivit ett eget land, att det ska bli fler skolor och sjukhus och annat som folket behöver.

De gillar att dansa

En annan sak som Ludga gillar väldigt mycket är att dansa och sjunga. Tabu och Ludga visar en dans där man sätter sina högerfötter mot varandras och hoppar runt på vänsterfötterna. Samtidigt håller man i varandras händer. Något som är viktigt för eleverna i Yei är att ha vänner.

– Kompisar är bra för med dem kan man leka och äta med. Ja man göra vadsomhelst! Man ska vara snäll mot sin kompis och tycka om den säger Tabu och Ludga och fortsätter dansa ute på den soliga skolgården.

Ludga i Sydsudan

Vem är du?

En identitet kan vara det barnkonventionen menar (namn, nationalitet och ursprung). Men den kan också vara mycket mer.

Fundera på

Fundera själv eller två och två på frågorna nedan.

 • Hur beskriver Ludga vem hon är?
 • Hur skulle du beskriva din identitet?

4. Avslutning

Vem är du?

En identitet kan vara det barnkonventionen menar (namn, nationalitet och ursprung). Men den kan också vara mycket mer.

Här får du chansen att fundera över din egen identitet och hur du skulle beskriva den. Du kan beskriva vad du gillar och även vad som är viktigt för dig. Kanske att hjälpa människor eller spendera tid med familj och vänner.

Presentera dig själv!

Skriv ut affischen som PDF. Fyll i den eller beskriv din identitet på ett sätt som passar dig!