Barnkonventionen artikel 8 (åk 4-6)

maj 12, 2022

En lektion om barnkonventionen 8 - om barns rätt till sin identitet. Lektionens mål är att barnet ska känna till barnkonventionens artikel om rätt till sin identitet och förstå varför det är viktigt att ha en identitet. Elever på Rosenlundsskolan i Jönköping har gjort en film om barns rätt till sin identitet. De har också ställt några frågor på engelska som eleverna kan besvara efter att ha sett filmen. I en av övningarna får eleverna ta reda på mer om varför de heter som de gör. Avslutningsvis får de fundera på vem de är.
Lektionen innehåller Åk 4-6, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4–6

 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Engelska – ur centralt innehåll 4–6

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger, samtal och intervjuer.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 8 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Känna till barnkonventionens artikel om rätt till sin identitet.
 • Förstå varför det är viktigt att ha en identitet.

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på 2,5 minuter
2. Introduktion: Läs tillsammans om vad barnkonventionen säger om identitet. Fundera-på handlar om varför man har tagit med detta i barnkonventionen och vad eleverna tänker  själva tycker är viktigt. Sista frågan är helt öppen.

3. Övning  (a) Eleverna som gjort filmen har formulerat frågor som gör att man förstår deras film bättre. Ska dina elever svara på engelska? Filmen kommer  här igen i anslutning till frågorna men är samma film som ligger överst som startfilm.
(b) En övning om namn. Det kan ju vara så att eleverna behöver kolla med sin förälder. Då samlar ni ihop svaren nästa dag. Då kan eleverna berätta för varandra i liten grupp.   (c) Beskriv övningen och gör det tydligt vilken typ av övning det är, praktisk, sång, skriva etcetera.
4. Avslutning Summera  vad eleverna har rätt till när det gäller identitet. Ge eleverna utrymme att beskriva vem de egentligen är. De är ju mer än sitt namn. Antingen med att fylla i ett färdig mall – eller ge eleverna möjlighet att uttrycka detta på sitt eget sätt.

Material

Underlag till övningen Vem är du?

Berättelsen om Ludga finns i Rafikis tidning med tema Rätt till identitet

Vill du läsa på?

Barnkonventionen – full text

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

1. Start – film

Se filmen

Den här filmen har eleverna i årskurs 6 på Rosenlundsskolan i Jönköping gjort om barns rätt till identitet. Den handlar om barnkonventionens artikel 8.

2. Introduktion

Din identitet är viktig

Du har rätt till att få reda på och behålla din egen identitet. Det betyder att du har rätt att få ett namn och att behålla det. Du har rätt att få reda på i vilket land du är född i och vilket medborgarskap du har. Du har rätt att tillhöra ett land. Du ska också få reda på vem som är din biologiska familj och släkt. 

Ditt namn

När du föds i Sverige får du ett personnummer som bara är ditt och det kostar inte pengar. I Sverige säger lagen att senast tre månader efter din födsel ska dina föräldrar ha bestämt ditt namn. Du ska också ha något av dina föräldrars efternamn. Ditt eget personnummer och namn hjälper dig att få sjukvård, plats i skolan, barnbidrag och att finnas med i svenska samhällets system. I många länder kostar det pengar att registrera sitt barn. Om föräldrarna inte har pengar till registrering får barnet ingen plats i skolan.

Medborgarskap

När du föds i Sverige eller har en svensk mamma eller pappa kan du bli medborgare i Sverige. Om du flyttar till Sverige måste du bo här i fem år innan du kan ansöka om medborgarskap. Det finns människor som inte är medborgare i något land. De är statslösa. De har inget land som tar hand om dem. Barnkonventionen säger att länderna ska ge skydd åt statslösa barn.

Ditt ursprung

Även om du lever med andra vuxna än dina föräldrar har du rätt att få veta vem din mamma och pappa är. Var de kommer ifrån och vilka de är. Länderna ska respektera din rätt att behålla din identitet.

Om du blir av med din identitet?

Om du bli av med hela eller delar av din identitet ska ditt land hjälpa dig att få tillbaka den. Behöver du skydd medan du saknar till exempel medborgarskap ska landet du bor i ge dig det.

Barnkonventionen artikel 8 – Rätt till sin identitet

 • Konventionsstaterna förbinder sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, inklusive medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande.
 • Om ett barn olagligt berövas en del av eller hela sin identitet, ska konventionsstaterna ge lämpligt stöd och skydd i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet.
Rafikifiguren hälsar på en kompis genom att ta i hand

Fundera på

 • Varför är det viktigt att ha ett medborgarskap?
 • Varför är det viktigt att ha ett namn?
 • Varför behöver barn få känna till sin familj och släkt?
 • Är  det vikigt att få vara stolt över sin bakgrund?

3a. Övning

Practice your English skills

The students who made the introduction film also prepared a few questions for you. Watch the film again. This time, listen for the answers to these questions:

What is article 8 about?

 • What does it mean to have an identity?
 • How does it help you to have an identity?
 • Who is Ludga and what happened to her?
 • What countries are Charbel and Kanayka from and how old are they?
 • What is your identity?

3b. Övning

Mitt namn är en del av mig

Rafiki har gjort intervjuer med barn från olika delar av världen. De berättar vad deras namn betyder och hur de fått sina namn.

Ta reda på hur du har fått ditt namn och om det betyder något.

Merisoy, Kenya

– Jag heter Merisoy och kommer från Kenya. Merisoy är bara ett namn och jag fick det för att min mamma tyckte det var vackert. Min mamma är död. Hon hette Narikuengera som betyder ”en som kan föda fina barn”. Det namnet fick hon när hon gifte sig med pappa. När jag gifter mig får nog jag också ett nytt namn. När någon frågar efter mig säger de först min pappas namn, sedan min mammas och sedan mitt. Då vet de mitt ursprung och vem jag är.

Kenny, Oskarshamn

– Jag heter Kenny och kommer från Kina. Jag kanske har fått mitt namn för att min bror har namnet Kevin, för det är ingen som heter Kenny i min släkt. Mitt namn betyder nog inget speciellt, men jag har ett kinesiskt andranamn, Rui Long. Rui betyder harmoni och Long betyder drake.

Angham, Vetlanda

– Jag heter Angham och kommer från Palestina. Min mamma gav mig mitt namn, och så finns det en kändis som heter så. Angham betyder musik och ljud.

Theodor, Gnesta

– Jag heter Theodor och kommer från Sverige. Jag fick mitt namn därför att mamma och pappa tyckte att det passade mig bäst av de namn de hade tänkt på. Theodor betyder gudagåva.

Khalil, Vetlanda

– Jag heter Khalil och kommer från Palestina. Jag fick mitt namn för att min pappas farfar hette Khalil och då tyckte de att jag också skulle heta det. Det betyder en bra kompis.

Joy, Kenya

– Jag heter Joy och kommer från Kenya. Mina föräldrar blev så glada när jag kom till mammas mage. Jag sparkade väldigt mycket och busade i magen och verkade väl glad, så därför kallas jag Joy. Joy betyder glädje eller glad, och jag är väldigt glad också. Sedan jag kom brukar pappa kalla mamma ”Mammajoy”, för hon har fött mig och mina två syskon. Min mamma har ett eget efternamn och vi barn har pappas efternamn.

4. Avslutning

Vem är du?

Identitet kan vara mycket mer än just det som står i barnkonventionens artikel 8. Här får du chansen att beskriva dig själv.

Du kan antingen skriva ut pappret bredvid. Om du vill kan du välja ett annat sätt att beskriva dig på. Det kan vara genom sång, film, musik, dans eller något annat sätt som du tycker passar dig bättre. Du väljer själv vad som är viktigt att berätta för att beskriva dig.

Det här är jag