Barnkonventionen intro. (åk 2-4)

jun 1, 2020

Rafiki förklarar barnkonventionen och dess fyra huvudartiklar med film och bilder. Vannak i Phnom Penh berättar hur han deltar i arbetet för barns rättigheter. Rafiki låter barnen reflektera över och ge exempel på vad barn behöver för att leva ett bra liv och ni kan sjunga med i sången ”Barnens lag”. En ordlek med viktiga ord följer med.
Fler lektioner på samma tema: Åk 2-4, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Lektionsbild - barnkonventionen intro

Koppling till Lgr22

Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
  och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
  människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
  utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Kursplaner

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 1–3

 • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4-6  

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan göras i en följd, plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen intro. (åk 2-4) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka dem och andra barn. 
 • Eleverna känner till barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Lektionsplan

1. Starta lektionen: Film 4,5 minuter
2. Introduktion: Vad är barnkonventionen? Läs texten och välj bland frågorna i Fundera-på-rutan.
3 (a-e) Övning: Övningarna är olika varandra och handlar om barnkonventionen. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem. Övning (3a) Träffa Vannak i Phom Pen. För honnom är det viktigast att få delta när de pratar om barns rättigheter. Fundera på hur barnkonventionens artiklar passar in på honom.
Övning (3b) Fundera över vad barn behöver för att leva ett bra liv och plasera dem i barnkonventionens sol.  Övning (3c) Eleverna lär sig viktiga ord som har med barnkonventionen att göra. Barnen ska hitta en kompis som har det ord eller beskrivning som passar in på deras lapp. Övning (3d) Sjung sången ”Barnens lag”. Musik, låttext och teckentolkning finns. Övning (3e) ger eleverna en chans att rita saker de tycker är viktigt och dela med varandra.
4. Avslutning: Fundera i klassen över vad ni har lärt er. Använd frågorna.

Material

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

1. Start – film

Barnkonventionen

2. Introduktion

Vad är barnkonventionen?

FN betyder Förenta Nationerna. Där samarbetar alla länder för att världen ska bli bättre.  FN:s konvention om barnets rättigheter kallas för barnkonventionen. Barnkonventionen gäller alla barn upp till och med 18 år.

Det ska inte spela någon roll om man är fattig eller rik eller vilket land man kommer ifrån. Alla barn ska få samma möjligheter att utvecklas.

Barnkonventionen har 54 regler som kallas artiklar.

Fyra regler är huvudartiklar. Kan man dem så kan man förstå hela barnkonventionen. Artiklarna är nummer 2, 3, 6 och 12.

Sverige har skrivit på barnkonventionen och gjort den till lag i Sverige. Nästan alla andra länder har också skrivit på men inte gjort den till lag.

Alla barn har rätt att bli sitt bästa jag. Att få hjälp att utvecklas och rätt till ett bra liv. Länderna ska hjälpas åt. Länderna behöver dela med sig av kunskaper, teknik och resurser så att barn får det de behöver.

FN:s konvention för barns rättigheter

Fundera på

 • Känner du igen FN:s flagga?
 • Vad betyder FN? 
 • Vad är en lag? 
 • Vem har bestämt barnkonventionen? 
 • Kan du någon regel som finns i barnkonventionen?
Barnkonventionen artikel 2 - Allas lika värde

Artikel 2 – Allas lika värde

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras

Barnkonventionen artikel 3 - Barnets bästa

Artikel 3 – Barnets bästa

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Barnkonventionen artikel 6- Liv och utveckling

Artikel 6 – Liv och utveckling

Alla barn har rätt till  
liv, överlevnad och utveckling.

Barnkonventionen artikel 12 - Lyssna på barn

Artikel 12 – Lyssna på barn

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

3a. Övning

Vannak visar sin fläkt

Att delta är viktigast

Choum Reap Sour (Hej!) säger Vannak, en kille på elva år med stort leende. Vannak bor i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Här är det ofta väldigt varmt. Till och med under regnperioderna skiner solen mycket.

Vannak går i trean. De är många barn i klassen. Eleverna har skoluniform. Nästan alla barn har en vattenflaska i ryggsäcken när de går till skolan. Vanak berättar:

– Mitt favoritämne är khmer. Khmer heter språket som talas i Kambodja.

På fritiden gillar Vannak att spela fotboll med sina kompisar. Han gillar att lyssna på popmusik också. Han är med i en klubb där man gör många olika saker. Här får barnen dansa, leka och sporta. De lär sig om barns rättigheter och hur man ska vara mot varandra. Vanak säger:

– För mig är rätten att delta viktigast när vi pratar om rättigheter. Miljön är viktig också. Det ska vara rent och bra för hälsan att bo i mitt hus och område.

Det finns flera klubbar för barns rättigheter. I år har de haft en stor demonstration. Då berättade barnen att de tycker att miljön i staden inte är så bra. Det är för att många som skräpar ned.

När barnen demonstrerade hade de skyltar. På skyltarna stod det att folk inte ska slänga skräp överallt. De hade också påsar att plocka skräp i. De ville visa vuxna hur man kan hålla rent.

Återbruk är naturligt för Vannak. Han vill vara snäll mot miljön. Återbruk är smart när man saknar pengar. Då kan man bygga om trasiga saker till något fint. Det har han gjort många gånger. Vannak visar sin fläkt.

– Jag gjorde den av ett batteri, en liten motor och en bit frigolit. Nu kan jag svalka mig i det varma vädret.

De är fler killar och tjejer i barnparlamentet. Rayuth tycker att rätten till liv och överlevnad är viktigast. Han vill bli doktor. Chivorn vill bli polis. Vannak tänker också på framtiden:

– Jag vill bli lärare!

Vannak startar sin fläkt och blåser på kompisarna som står runt omkring honom.

Kluring

 • Hur passar de fyra huvudartiklarna in på Vannak?

3b. Övning

Vad behöver barn för att leva ett bra liv?

1. Rita en sol eller använd den din lärare ger dig.

2. Välj bland bilderna på Rafiki och klipp ut dem som pasar bäst med vad du tycker är viktigt.

3. Rita egna bilder om du tycker något mer är viktigt för barn.

4. Klistra fast bilderna på barnkonventionens sol

Ladda ner solen (Pdf.)

Ladda ner förslagen på viktiga saker för barn (Pdf.)

Barnkonventionens sol

3c. Övning

Ordlistan

Skriv ut ordlistan och klipp isär lapparna. På de rosa står ett ord och på de orange står en förklaring.

1. Varje elev få en lapp. En rosa lapp eller en orange lapp.

2. Nu ska du hitta kompisen som har en lapp som passar med din.

Ladda ner Rafikis ordlappar

Ladda ner de rätta svaren

Ord i ordlista
Förklaringar i ordlista

3d. Övning

Sjung sången ”Barnens lag” tillsammans

Text till sången: Barnens lag

Refräng: Alla måste få veta! Alla måste få höra! Alla måste få veta att vi har barnens lag.

Vers 1. Vi måste hjälpa till att berätta detta bra. Barnen har ett skydd av barnens egen lag.

Vers 2. Alla som bor på gården, alla på våran lekplats, alla som jobbar i skolan och tanten i vår kiosk.

Vers 3. Mannen som städar parken, alla på fritidsgården, mamma och pappa och syrran. Alla i hela stan!

Ladda ner texten som PDF

3e. Övning

Rita något viktigt!

1. Rita en bild på något som du tycker är viktigt för barn

2. Sätt upp bilden tillsammans med de andra barnens bilder.

Rafiki och hans kompis

4. Avslutning

Frågor för klassen

1. Vilka barn har rätt till det som står i barnkonventionen?

2. Vad har du lärt dig om barnkonventionen

3. Vad tycker du är viktigt?