Barnkonventionen intro. (åk 4-6)

jun 1, 2020

Rafiki förklarar barnkonventionen och dess fyra grundprinciper med film och bilder. Vannak i Phnom Penh berättar hur han deltar i arbetet för barns rättigheter. Rafiki låter barnen reflektera över och ge exempel på vad barn behöver för att leva ett bra liv. En ordlek med viktiga ord följer med.
Fler lektioner på samma tema: Åk 4-6, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Lektionsbild - barnkonventionen intro

Koppling till läroplan

Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden
Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
  och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
  människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
  utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Kursplaner

Samhällskunskap

Centralt innehåll 4-6  

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan göras i en följd, plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Minskad ojämlikhet (åk 4-6) och skicka. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka dem och andra barn. 
 • Eleverna känner till barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Lektionsplan

1. Starta lektionen: Film 4,5 minuter
2. Introduktion: Vad är barnkonventionen? Läs texten och välj bland frågorna i Fundera-på-rutan.
3 (a-e) Övning: Övningarna är olika varandra och handlar om barnkonventionen. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem. Övning (3a) Använd EPA-metoden och fundera på vad barn behöver för att leva ett bra liv. Koppla varje förslag till barnkonventionens grundprinciper och fundera om någon grundprincip är viktigare än någon annan. Syftet är att eleverna ska förstå att barnkonventionens artiklar hänger ihop och inte kan användas var och en för sig.  Övning (3b) Träffa Vannak i Phnom Penh. För honom är det viktigast att få delta när de pratar om barns rättigheter. Läs om honom och fundera på hur barnkonventionens artiklar passar in på honom. Övning (3c) Eleverna lär sig viktiga ord som har med barnkonventionen att göra. Barnen går runt i klassrummet och hitta en kompis som har det ord eller beskrivning som passar in på deras lapp.
4. Avslutning: Fundera i klassen över vad ni har lärt er. Använd frågorna.

Material

Filmer om barnkonventionens artiklar finns på rafiki.se

Berättelsen om Vannak finns i Rafikis tidning med tema Återbruk.

Barnkonventionens grundprinciper till övning (3a)

Ordlappar till övning (3c)

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

1. Start – film

Barnkonventionen

2. Introduktion

Vad är barnkonventionen?

FN betyder Förenta Nationerna. Där samarbetar alla länder för att världen ska bli bättre.  FN:s konvention om barnets rättigheter kallas för barnkonventionen. Barnkonventionen gäller alla barn upp till och med 18 år.

Det ska inte spela någon roll om man är fattig eller rik eller vilket land man kommer ifrån. Alla barn ska få samma möjligheter att utvecklas.

Barnkonventionen har 54 regler som kallas artiklar.

Fyra regler är grundprinciper. Kan man dem så kan man förstå hela barnkonventionen. Grundprinciperna är:

 • Artikel 2 – Allas lika värde
 • Artikel 3 – Barnets bästa
 • Artikel 6 – Liv och utveckling
 • Artikel 12 – Lyssna på barn

Sverige har skrivit på barnkonventionen och gjort den till lag i Sverige. Nästan alla andra länder har också skrivit på men inte gjort den till lag.

Alla barn har rätt att bli sitt bästa jag. Att få hjälp att utvecklas och rätt till ett bra liv. Länderna ska hjälpas åt. Länderna behöver dela med sig av kunskaper, teknik och resurser så att barn får det de behöver.

FN:s konvention för barns rättigheter

Fundera på

 • Känner du igen FN:s flagga?
 • Vad betyder FN? 
 • Vad är en lag? 
 • Vem har bestämt barnkonventionen? 
 • Kan du någon regel som finns i barnkonventionen?

3a. Övning

Vad behöver barn för att leva ett bra liv?

 

Två och två

1. Skriv saker som barn behöver för att utvecklas och ha ett bra liv. Skriv på ett eget papper.

2. Titta på de fyra artiklarna som din lärare har satt upp. Ge exempel på vad barn behöver som passar till de fyra artiklarna?

I grupp

Ni har fått ett papper med de fyra huvudartiklarna.

3. Sätt ett streck vid den artikel du tycker är viktigast. Låt alla i gruppen sätta var sitt streck.

4. Prata gruppen Tycker ni lika? Tyckte ni olika? Låt var och en berätta varför de valde just den artikeln. 

Hela klassen

5. Kolla hela klassens resultat.

6. Fundera tillsammans över om det går att välja vilken artikel som är viktigast.

Barnkonventionens grundprinciper PDF

Barnkonventionen artikel 2 - Allas lika värde

Artikel 2 – Allas lika värde

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras

Barnkonventionen artikel 6- Liv och utveckling

Artikel 6 – Liv och utveckling

Alla barn har rätt till  
liv, överlevnad och utveckling.

Barnkonventionen artikel 3 - Barnets bästa

Artikel 3 – Barnets bästa

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Barnkonventionen artikel 12 - Lyssna på barn

Artikel 12 – Lyssna på barn

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

3b. Övning

Att delta är viktigast

Choum Reap Sour, (Hej!) säger Vannak, en kille på elva år med stort leende. Vannak bor i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Här är det ofta väldigt varmt. Till och med under regnperioderna skiner solen mycket.

Vannak går i trean. Det är ganska många barn i klassen. Eleverna har skoluniform och nästan alla barn har en vattenflaska i ryggsäcken när de går till skolan.

– Mitt favoritämne är khmer, säger Vannak.

Khmer heter språket som talas i Kambodja.

– På fritiden gillar jag att spela fotboll med mina kompisar. Jag gillar att lyssna på popmusik också.

Vannak är med i en klubb där man gör många olika saker. Här får barnen dansa, leka och sporta. De lär sig också om barns rättigheter och hur man ska vara mot varandra. Han berättar:

– För mig är rätten att delta viktigast när vi pratar om rättigheter. Miljön är viktig också. Jag vill att det ska vara rent och bra för hälsan att bo i mitt hus och i mitt område

Det finns flera klubbar. I år har de alla haft en stor demonstration. Då berättade barnen att de tycker att miljön i staden inte är tillräckligt bra och att det är för många som skräpar ned.

När barnen demonstrerade hade de skyltar. På skyltarna uppmanade de folk att inte slänga skräp överallt. Samtidigt hade de med sig påsar så att de kunde plocka skräp längs vägen. På så sätt ville de visa alla vuxna hur man kan göra och lösa problemet med all nedskräpning.

Återbruk är ganska naturligt för Vannak. För honom handlar det inte bara om att påverka miljön så lite som möjligt. Återbruk blir också en självklarhet när han önskar sig något men saknar pengar. Då får han istället använda det han har och bygga om det. Att sätta ihop gamla saker till något nytt har barn gjort många gånger. Nu visar Vannak sin fläkt.

– Jag gjorde den av ett batteri, en liten motor och en bit frigolit. Nu kan jag svalka mig i det varma vädret.

I klubben finns också Chivorn. Han är tolv år och gillar också fotboll. Han visar en tuta som han byggt.

– Jag tog en ölburk, en ballong, en plastflaska och ett sugrör.

Vannak visar sin fläkt

Kluring

 • Hur passar de fyra grundprinciperna in på Vannak?

3c. Övning

Ordlistan

Skriv ut ordlistan och klipp isär lapparna. På de rosa står ett ord och på de orange står en förklaring.

1. Varje elev få en lapp. En rosa lapp eller en orange lapp.

2. Nu ska du hitta kompisen som har en lapp som passar med din.

Ladda ner Rafikis ordlappar

Ladda ner de rätta svaren

Ord i ordlista
Förklaringar i ordlista

4. Avslutning

Frågor för klassen

1. Vilka barn har rätt till det som står i barnkonventionen?

2. Vad har du lärt dig om barnkonventionen

3. Vad tycker du är viktigt?