Ekosystem och Biologisk mångfald (åk 2-4)

jun 8, 2022

Lektionen handlar om globala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Rafiki förklarar orden och varför biologisk mångfald och ekosystem är hotat och vilka lösningar som finns. Eleverna får lära sig om hotade arter. De möter Cristian i Guatemala som berättar om hur han tar hand om miljön. Eleverna får även på ett enkelt sätt fundera över sambandet mellan arter på en äng.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Lektionen knyter an till ämnena Biologi och Geografi.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll: I årskurs 1–3  

 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll: I årskurs 1–3  

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.

 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6

 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mine­raler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors använd­ning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Det är många svåra ord och Rafiki har gjort en ordlista (länkad) som kan vara ett stöd. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen. Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Ekosystem och biologisk mångfald (åk 2-4) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna ska känna till vad Globala målet 15 handlar om.
 • Eleverna ska förstå begreppen biologisk mångfald och ekosystem.
 • Eleverna ska känna till orsaker till att ekosystem hotas och möjliga lösningar.
 • Eleven ska ha funderat på hur man som enskild person kan bidra till biologisk mångfald och bevarande av ekosystem.

Lektionsplan

Start: En kort film förklarar det globala målet.  Introduktion: En intervju som förklarar ”ekosystem” och ”biologisk mångfald” och hur begreppen hänger ihop. En enkel skiss på hur några arter hänger ihop i ett ekosystem. Vi lyfter också fram att biologisk mångfald är bra för barns rättigheter. Eleverna får lära sig begreppen och får förklara dem för en kompis.

Övningar

(a) En äng är ett ekosystem som de flesta elever känner till. Förtydliga hur de olika arterna är beroende av varandra. Fåglar, bin, örter, insekter och träd mm.  (b)  Det är inte bara i Sverige som barn lär sig om miljö. Använd Cristians berättelse till att jämföra vad barn lär sig. Frågorna handlar om att synliggöra värdet av naturen. Att se värdet i natur är en grund för att vilja vårda naturen. (c) Övningen handlar om varför ekosystemen och enskilda arter hotas. Det är kopplat till människans behöv och beteende. Här finns även vad världen gör/borde göra för att lösa det. (d)  Skydda hotade arter. Kampanjer för att rädda pandor och tigrar syns men den stora mängd insekter som hotas av utrotning är inte lika medial. Vem ser en talltita? Vi har föreslagit några svenska hotade arter. Känner ni till hotade arter i er region kan ni lägga till dem. Här lär sig eleverna känna igen några arter och ni kan tillsammans prata om vad man kan göra för att hjälpa dem. Avslutning: Fånga upp huvuddraget i det globala målet nr 15. I fråga 1 förtydligas allt det som eleven redan gör som är bra. Fråga 2 är vägen vidare i arbetet för att ta hand om jordklotet.

Material

Läs gärna fler berättelser i Rafikis tidning med Ta hand om jordklotet och ta del av temat Ta hand om jordklotet! på rafiki.se

Vill du läsa på?

Globala målen: Nr 15 Ekosystem och Biologisk mångfald Naturvårdsverket: Konventionen om biologisk mångfald WWF lektionsmaterial om ekosystemtjänster. Attenborough och massutrotningen. Film på SvtPlay om hot och möjliga lösningar kring biologisk mångfald.

2. Introduktion

Alla arter är olika och alla behövs!

Rafiki frågar Kalle om ekosystem och biologisk mångfald. Kalle går tredje året på Tenhults naturbruksgymnasium och lär sig hur man skapar och sköter vackra och hållbara trädgårdar. Han ska bli trädgårdsmästare efter gymnasiet.

Kalle förklarar ordet ekosystem: I en regnskog, på en äng eller i en stubbe lever många arter. 

– Alla sorter är olika och behöver varandra. Det kallas ekosystem.

Rafiki frågar Kalle vad biologisk mångfald är. Kalle berättar.

Det är när det finns många olika växter, djur och mikroorganismer i ett ekosystem. Det är bra med många sorter.

Ett exempel på hur arter lever tillsammans: 

 1. En hare äter växter 
 2. Vargen äter haren 
 3. När vargen dör blir den till jord 
 4. Växter växer i jorden

Rumänsk pappan Tibi håller om sina två barn.
En kretsloppsbild med en varg, hare, gräs och en daggmask

Sådant som skyddar mångfald 

 • När regnskogen, ängar och andra miljöer får vara i fred.
  Då kan växter och djur behålla sina hem. 
 • När jägare skjuter bara så många djur som är tillåtet.
  Då kan inget djur försvinna helt. 
 • När jordbruken sköts ekologiskt.
  Då skadas inga djur, växter och människor av farliga gifter. 
 • När skogsägaren låter några döda träd ligga kvar.
  Då kan arter leva i gammal ved.

Biologisk mångfald påverkar barns rättigheter 

Barn har rätt till mat, bästa möjliga hälsa och till trygghet. När många arter försvinner blir naturen inte så stabil. Det kan bli matbrist, sjukdomar och att familjers ekonomi blir dålig. Det påverkar barns rätt till ett bra liv. Därför vill världens länder arbeta för globala målet 15. 

Fundera på

 1. Förklara ordet ekosystem för en kompis. Kompisen får förklara orden biologisk mångfald för dig. Är ni överens om vad orden betyder?
 2. Varför räcker det inte med en sorts humla? Vad tror ni?

Ordförklaring

Ekosystem – allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.

Jorden med Afrika fram

Ordförklaring

Biologisk mångfald – När många olika arter (djur, växter och organismer) lever i en naturtyp och där varje art också får vara lite olika de andra av samma art. Det finns nästa 300 arter vilda bin i Sverige. Det är mångfald. 

Ett bi sitter på en gul blomma

3a. Övning

Ängen – ett ekosystem

På en äng vid en skogsdunge finns blommor, insekter, fåglar och några smådjur. Att se fina blommor och att höra fåglar gör människor glada. Det är en tjänst från naturen. 

Det är inte en sorts blomma på ängen. Det är olika sorters gräs, blommor och andra växter. Det finns fjärilar, myror, humlor och myggor. Olika fåglar. De är beroende av varandra. Maskar arbetar i jorden. Växterna tar näring ur jorden. Växterna ser till att det blir syre i luften. Insekter pollinerar blommor. Om en sorts insekt försvann så skulle de fåglar som äter dem snart försvinna från ängen. Allt hänger ihop i ett ekosystem. Naturen har en balans.   Till ängen kommer bin som bor i en kupa. De gör honung. Det är något naturen gör som vi också kan få nytta av.

Berätta vad du vet

 • Hur hör allt som finns på ängen ihop?
 • Vad händer om någon del försvinner?

3b. Övning 

Hej jag heter Cristian!

Jag bor med min mamma och fem syskon i Panajachel. Min pappa dog när jag var fem månader.
Cristian från Guatemala kramar sin vita hund Silke

Cristian

Ålder: 12 år, klass 5.

Familj: Mamma och fem äldre syskon.

Bor: Staden Panajachel i Guatemala

Gillar: Djur och natur. Att sköta om våra djur och få dem att må bra.

Ser jag skräp plockar jag upp det!

Vår stad är väldigt vacker. Det kommer många turister hit från hela världen. De vill se den vackra sjön med tre vulkaner.

Min lärare i skolan har berättat att allt skräp vi slänger omkring oss åker med regnen och floden ner till sjön. Det förstör.

Jag går i klass 5. Min lärare säger att det blir klimatförändringar när vi smutsar ner floder och sjöar eller hugger ner eller bränner skogar. Plast och skräp förgiftar marken, vattnet och djuren. 

Det är viktigt att ta hand om naturen och inte slänga skräp. Att ta hand om djuren. Jag tycker inte om när djur lider. Ser jag skräp brukar jag plocka upp det och slänga det på rätt ställe. 

Jag tycker om att mata våra ankor och kycklingar. Jag leker med våra hundar. Jag vill att våra djur ska vara glada!

Fundera på

Vi får mycket från naturen som är gratis. Men det har ett stort värde. Cristian tycker det är viktigt att ta hand om naturen.

 • Vad får Cristian för bra saker från naturen?
 • Vad får du för bra saker från naturen?

Vad tycker du?

 • Vad gör du för att ta hand om miljön?

3c. Övning 

Några orsaker till obalans i ekosystemet

Det finns ett stort problem. Vi behöver mat, vatten och material för allt vi producerar.

Det finns i naturen eller så kommer råvarorna från naturen. Vi tar utan att tänka på vad som händer om man tar för mycket. Människorna påverkar naturen så mycket att vissa arter dör ut. Det blir obalans i ekosystemen. Då slutar naturen att fungera. Då slutar också allt det människan får av naturen att fungera.

En miljon arter kan komma försvinna. Det har en undersökning räknat ut som Världsnaturfonden berättar om. Tjuvjakt kan utrota arter. Att fiska så mycket att det inte hinner bli nya fiskar är ett problem. Men det finns fler orsaker till att arter försvinner:

Mängder av t-shirtar i gult, grått och blått

Produktion

Allt det vi vill köpa måste göras någonstans. Mat och saker. Då kan det släppas ut föroreningar. Det kan vara gifter eller färgrester när man färgar kläder.  Att vi vill ha så mycket är ett hot mot växter och djur.

En färgglad groda med orange ögon sitter på en pinne i Regnskogen.

Vilda områden blir odling

När vild natur görs om till odlingar drabbas de arter som bara kan leva där.
Regnskogen är ett exempel på miljö där arter försvinner fort när skogen huggs ner.

En svart hackspett gör sig redo att hacka i ett träd.

Klimatförändringar hotar arter

Ett exempel är när det blir för varmt. Då flyttar kanske fåglar upp på berget där det är svalare. De kan leva där. Men fåglar som behöver ännu lite svalare och redan bor på bergstoppen kan inte flytta högre upp. De har ingenstans att ta vägen.

En svart hackspett gör sig redo att hacka i ett träd.

Tjuvjakt, handel och för mycket fiske

Tjuvjakt och handel med hotade djur kan utrota arter. Att fiska så mycket att det inte hinner bli nya fiskar kan göra att fiskarter utrotas. 

Vad kan världen göra?

 • De globala målen är ett avtal så att världens länder hjälps åt. Det finns ett avtal om biologisk mångfald som länderna har skrivit på. Det ska förnyas och nu är det fler som förstår att det är viktigt. Då kan reglerna och målen bli tydligare.
 • Länderna kan sätta regler för utsläpp. Naturen ger oss vatten och luft gratis – men om man förstör lite av det så kan man få betala vad det kostar att göra det bra igen.
 • Mat är viktigt. Att minska på matsvinnet hos de som producerar maten och hos de som äter den påverkar mycket. Att inte använda gifter när odlar är också en del av lösningen.
 • Livsstilen med att ha många saker och nya saker är ett hot mot jorden. Att ta hand om jordklotet är att fundera på vad man köper och var det kommer från.
 • I Europa har vi odlat länge. De skogar som finns är nästan bara planterade skogar. Urskog och riktig vildmark är nästan borta. En del i vad länderna kan göra är att ordna fler naturreservat och att återskapa vildmark. De marker som odlas på kan odlas på ett sätt som håller i framtiden.

Fundera på

Delmålen finns för att lösa olika orsaker till att biologisk mångfald hotas. Ett delmål kan hjälpa till på flera sätt.

 • Vad tycker du är viktigast när du ser tre av delmålen i rutan? Tycker ni olika?

Några delmål för ekosystem och biologisk mångfald

15.1. Ta hand om ekosystem på land och i sötvatten.

15.2. Skydda skogen. Skogsbruk ska vara bra för framtiden också.

15.5. Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

4. Övning 

Skydda hotade djur

Många arter är på väg att försvinna. Tiger och noshörning är stora djur som är lätt att förstå när de hotas. I Sverige görs en lista på arter som är i risk. De kallas rödlistade. 2020 var det 4 700 arter på listan. Hälften av dem är direkt hotade av utrotning.

Ett sätt att skydda arter är att fridlysa. Mossor, växter och djur kan vara fridlysta. Andra sätt att skydda kan vara regler i samhället. Det kan finns särskilda naturområden där arten skyddas.

Vi som inte är experter eller bestämmer regler kan också hjälpa till. Allemansrätten handlar om att inte störa och inte förstöra. Det fungerar alltid. Det är också möjligt att göra saker som är bra för en hotad art.

Uppgift:

 1. Välj en av de rödlistade arterna. Rita en teckning av arten!
 2. Vad kan göras för att arten inte ska vara hotad? Lös frågan tillsammans i klassen.

 

Rödlistade djur i Sverige

Här är några insekter, fåglar och djur som är rödlistade i Sverige.

Talltita

Vetenskapligt namn: Talltita Poecile montanus

Spillkråka

Vetenskapligt namn: Dryocopus martinus

Berguv

Vetenskapligt namn: Bubo bubo

Igelkott

Vetenskapligt namn: Erinacceus europaeus

En arktiskt räv står i snön

Nyckelpigespindel

Vetenskapligt namn: Eresus sandaliatus. Hämtad från artfakta.se. Foto: Krister Hall.
En arktiskt räv står i snön

Svartfläckad blåvinge

Vetenskapligt namn: Maculinea arion. Bilden är hämtad från artfakta.se. Foto: Tomas Carlberg.

En arktiskt räv står i snön

Fjällräv

Vetenskapligt namn: Vulpes lagopus

4. Avslutning

Vi människor får allt vi behöver från naturen. Vi kan använda det utan att förstöra det för framtiden. Det är att ta hand om jordklotet.

Ekosystemen som skogar, berg och våtmarker är där alla arter finns. När marken förstörs och klimatet ändras påverkas alla arter som renar luft och vatten.

Just nu hotas väldigt många arter av utrotning. Samtidigt som det ser illa ut så finns det chans att ändra. Skalbaggen ekoxe var rödlistad för 15 år sedan. Arbete för att rädda den har gjort att arten mår bättre nu.

Alla länder har ansvar för att ändra så att vi kan leva på jorden i framtiden. Människor som bor i Sverige kan också välja att bidra till en bra miljö.

1. Vad gör du redan?

2. Vad vill du och klassen göra nu för att bidra?

GrGrön symbolbild med träd och fåglar för globala målet 15, ekosystem och biologisk mångfald.

 Saker du kan göra för biologisk mångfald!

 • Lär dig mer!
 • Tala om för andra vad du vet
 • Plantera en äng!
 • Bygg ett insektshotell!
 • Tänk efter om du verkligen behöver det du vill köpa!
En flicka sitter i naturen på en sten och läser i en bok
Mängder med glödlampor och LED-lampor