Hållbara städer och samhällen (åk 2-4)

feb 25, 2022

Lektionen handlar om det globala målet 11 - Hållbara städer och samhällen. En hållbar stad och ett hållbart samhälle är grunden för att barn ska kunna utvecklas. I lektionen får ni träffa Abdias från Burkina Faso. Abdias kommer ifrån en familj som har mer pengar än många andra i Burkina Faso och det är han medveten om. I Kenya bor Mercy och Elvis som visar hur de bor och eleverna kan jämföra. Avslutningsvis får eleverna rita ett hus och vad som behövs för att ett hus ska vara bra.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Kursplaner

Samhällsorienterande ämnen Ur centralt innehåll 1–3

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Geografi – ur centralt innehåll 4-6

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4–6

 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Hållbara städer och samhällen (åk 2-4) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna ska känna till det globala målet ”Hållbara städer och samhällen”
 • Eleverna ska känna till att barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt till bostad
 • Eleverna ska ha fått konkreta exempel på hur andra barn lever

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på 1 minut om globala målet nummer 11.
2. Introduktion: Hållbara städer och samhällen? Först finns en förklaring på de tre dimensionerna på hållbarhet. Hållbar blir lätt ett ord som betyder olika saker men här kan klassen se vad som ligger i begreppet hållbarhet.

I texten kommer sedan en tydlig koppling till barnkonventionen artikel 27. Mål 11 har sedan 10 olika delmål och vi har valt att lyfta fram några. Vill du jobba med alla delmål finn en övning i Rafikis lektion för 4-6. Titta på de delmål som vi valt och fundera med eleverna vad en svensk stad behöver göra för att komma dit.
3. Övning (a-c) Övningarna är olika varandra och kopplar till globala målet nummer 11 samt barnkonventionen artikel 27. Låt eleverna själva välja ut en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem.

(a) Läs om Abdias där bor i ett fint hus i Burkina Faso. Svara på frågorna muntligt eller skriftligt tillsammans med en klasskompis.

(b) Två barn i Kenya visar sina olika boenden. En film om Elvis och ett bildspel med Mercy. Eleverna kan jämföra deras hus och sitt eget. Vad är viktigast att ha i ett hus?

(c) Låt eleverna rita sitt boende och fundera på vad de behöver i sitt hem.

4. Avslutning Hållbart byggande för människor och miljö. Vad har eleverna ritat som kopplar till miljö och barns rättigheter? Fånga upp det eleverna ritat som kopplar till hållbarhet och gör det synligt för alla elever.

Material

Berättelsen om Abdias finns i Rafikis tidning med tema – Hur bor barn

Vill du läsa på?

Globala målet nummer 11 på globalamalen.se

FN:s rapport från 2021 om globala målet 11

Fakta om Burkina Faso på globalis.se

1. Start – film

2. Introduktion

Hållbara städer

En hållbar stad är säker för de människor som bor där och är samtidigt snäll mot naturen. När något är hållbart är tre saker uppfyllda:

Ekonomin är sund

Det kallas ibland för ekonomisk hållbarhet.

Människor trivs

Det kallas ibland för social hållbarhet

Naturen mår bra

Det kallas också för ekologisk hållbarhet.

Vad säger barnkonventionen?

Globala målen nr 11 stämmer bra med barnkonventionen som ger varje barn rätt till bostad. Varje barn har rätt att leva och bo så att barnet utvecklas bra. Barn har rätt till mat, kläder och bostad. Det står i barnkonventionen artikel 27..

Trygga och säkra bostäder

Ett av delmålen är att alla människor ska ha bra bostäder år 2030. Områden som kallas slum ska minska. Det ska vara säkra hus och så att alla har råd att bo. Barn ska växa upp i trygga områden.

Många bor i städer

Både städer och mindre samhällen ska vara hållbara. Idag bor mer än hälften av världens människor i städer. I framtiden blir det ännu fler. Därför finns delmål om kollektivtrafik för fler människor. Städerna ska ha bra luft och ta hand om avfall på ett bra sätt. Att barn ska ha nära till säkra grönområden är ett annat delmål.

Hur går målet?

FN håller koll. Fler och fler länder gör planer så att städerna blir bra. Men pandemin gjorde att slumområdena ökade. Nu bor mer än var femte människa i slumområde. FN visar att häften av världens människor som bor i städer har tillgång till kollektivtrafik.

Ett målen är att alla människor ska ha säkra bostäder år 2030.

 Några av delmålen

 • Bygga bra bostäder som alla har råd att bo i.
 • Minska städers påverkan på miljön
 • Skapa säkra grönområden som alla kan använda.
 • Hjälpa fattiga länder med att bygga hållbart och anpassat till att klimatet ändras.
Nr 11, och texten hållbara städer och samhällen på en orange bakgrund. Under texten finns stiliserade vita byggnader
Hållbara städer och samhällen

3a. Övning 

Abdias

Ålder: 10 år
Familj: Mamma, pappa, bror, två systrar, mormor och kusinen Jeremy
Gillar: att kolla på tecknad film, rita och träna

Bor: Ouagadougou i Burkina Faso

Abdias visar upp sin teckning och leksak som han gjort själv
Hemma hos Abdias
Abdias med sin mamma och syster

Abdias bor i ett fint hus

I Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou bor Abdias. Han är tio år gammal och bor i en stor villa med sin mamma, pappa och kusinen Jeremy.

Hemma hos Abdias bor också hans mormor ibland. Mormor har ryggproblem och behöver ofta läkarvård som bara finns i Ouagadougou. Eftersom hon bor ute på landsbygden sover hon över hos Abdias familj när hon behöver åka till sjukhuset. Abdias delar rum med kusinen.

– Egentligen är Jeremy min kusin men vi har bott ihop så länge att vi räknar varandra som bröder, säger Abdias med ett leende.

Abdias tycker inte att det är särskilt jobbigt att dela rum med kusinen men önskar sig ett eget rum i framtiden. Som tur är håller familjen på att bygga om huset. Så med lite tur kanske Abdias önskan går i uppfyllelse snart.

Abdias familj har ganska gott om pengar och ett fint hus. De har rinnande vatten i köket och till toaletterna. Hans mamma lagar mat vid spisen i köket.  I Burkina Faso bor det också många fattiga. De har till exempel inte rinnande vatten i sina hus.

– De får hämta vatten från pumpar och laga mat utomhus, berättar Abdias.

Abdias går i skolan en bit från hemmet. Han brukar inte gå dit själv eftersom trafiken i Ouagadougou är ganska farlig. Istället skjutsar hans föräldrar honom med bil till skolan. I skolan är hans favoritämnen historia, biologi och geografi. Abdias gillar att lära sig om hur omvärlden fungerar och varför saker är som de är. Därför är det just dessa tre ämnen han gillar bäst.

Abdias har tänkt ganska mycket på hur det är att bo i Burkina Faso. Han tänker att det är ett land med stora skillnader i hur folk lever. Han själv, som är uppvuxen i en storstad, köper all mat i mataffären.

De flesta i Burkina Faso bor på landsbygden. Där köper man inte mat så lätt.  Där odlar man sin mat själv. Abdias tänker att det är bra att odla sin egen mat. Då behöver man inte lika mycket pengar.

Fundera på

 • Hur ser husen ut där du bor?
 • Hur många är ni i familjen?
 • Har du ditt eget rum?
 • Vad finns det för likheter mellan hur du och Abdias bor?

3b. Övning 

Elvis i Kenya

Kolla filmen om Elvis, nio år i Kenya.

 

Mercys nya hus

I det här bildspelet för du möta Mercy, och se hennes nya hus.

Mercy

Det här är Mercy. Hon är 6 år och bor i Kenya, i Afrika.

Mercys familj

Mercys familj består av pappa, farmor och Mercy.

Mercys familj

I huset bredvid bor kusinerna Simon och Josef och deras mamma och pappa.

Mercy går i skolan

Mercy går i klass 1 i skolan. Hon gillar skolan, kompisarna, laga mat och hjälpa farmor med djuren.

Mercy leker med sina kusiner

Det är roligt att leka med Simon och Josef.

De leker familj

Mercy har bäddat åt dockorna.

En skadad giraff

I leken har Josef hittat en skadad giraff. Han hjälper giraffen.

Riktiga djur

Ibland ser de riktiga elefanter på vägen till skolan.

Riktiga djur

Ibland ser de giraffer.

Josef leker

Josef leker att han kör lastbil.

Mercys farmor

Mercys farmor är snäll.

Familjens djur

Mercys familj har getter.

Familjens djur

Mercys familj har höns.

Familjens djur

I familjen finns också hundar som Mercy brukar leka med.

Mercys pappa

Mercys pappa är bra på att göra tegel.

Mercys pappa

Teglet kan han sälja och tjäna pengar på.

Nytt hus

Mercys pappa har byggt ett nytt hus i tegel.

Huset har en dörr

Det nya huset har en dörr med lås.

Mercy gillar låset

-Bra att vi kan låsa, säger Mercy. Då kan pappa och farmor åka och jobba utan att tjuvar tar våra saker.

Mercy sover

Mercy och farmor sover i huset

Solceller på taket

Familjen har solceller på taket.

Får lampa att lysa

Solcellerna får en lampa att lysa.

–Bra på kvällen när jag gör läxor, säger Mercy.

Ladda telefonerna

Med el från solcellerna kan man ladda telefonerna.

Pappa lagar mat

Mercys pappa lagar god mat.

Vid spisen

Vid spisen är det varmt. Man får rök i ögonen.

Äta tillsammans

Mercy tycker om när alla äter tillsammans.

Toalett ute

Familjen har toalett ute på gården. På natten är det mörkt. Då följer farmor med mig, säger Mercy. Vi har en ficklampa.

På väg

Nu är Mercy på väg till skolan med sin rosa skolväska.

-Hejdå, säger Mercy.

Vad är viktigast i ett hus?

Du bor i ett hus. Nu har du sett hur Elvis och Mercy bor i sina hus. Alla hus är olika. Vad tycker du är viktigast i ett hus? Välj tre saker och jämför med en kompis.

Tak så det inte regnar in

Elektricitet till lampor och kylskåp

Vattenkran

Toalett inne i huset

Glasrutor i fönstren

Lås på ytterdörren

Möblerna och sakerna

Att utsidan av huset är fin

Dusch inne i huset

3d. Övning

Rita ett hus!

Ta fram papper och pennor. Vad behövs för att du ska må bra i ett hem?
Rita insidan eller utsidan av ett hus. Rita dit 3-5 saker som gör att det blir ett bra hem för barn.

Skicka in era alster!

Skicka en inspelning eller bild på era presentationer till rafiki@rafiki.se. Så kan vi visa dem för andra elever i Sverige och världen!

Varma hälsningar
från RafikiRafiki

4. Avslutning

Sammanfattning

Alla barn har rätt till ett hem. Det står i barnkonventionen. Husen ska vara säkra och hållbara både nu och i framtiden.

Prata tillsammans i klassen

1. Har du ritat något som skyddar dig eller miljön?

2. Har du ritat något som alla barn har rätt till?

3. Finns det något du vill lägga till i din teckning  nu när du när klassen har pratat om det?

 

Globala målet nummer 11 - hållbara städer och samhällen