Rent vatten och sanitet (åk 4-6)

jun 12, 2020

Nummer 6 av de globala målen fokuserar på allas rätt till rent vatten och sanitet. Eleverna får läsa om Sheela i Bangladesh och hur vattnet påverkar hennes liv. Tillsammans tar ni reda på vatten som finns i närheten. Kanske gör ni en utflykt dit? Eleverna får också reflektera över hur de själva kan hantera vatten. En av övningarna är en sång om vatten som kan sjungas som kanon. Den är om vattnets kretslopp och olika former som vatten kan finnas i.
Lektionen innehåller Åk 4-6, Globala målen, Vatten och sanitet.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Biologi årskurs 4-6

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Geografi årskurs 4-6

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Musik

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Rent vatten och sanitet (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna lär sig att vatten och sanitet är en grundläggande rättighet och ett av de globala målen
 • Eleverna lär sig hur vattnet och miljön påverkar människors liv.
 • Eleverna orienterar sig i sitt närområde och förstår hur det hänger ihop med jordklotet och andra länder.
 • Eleverna lär sig om vattnets kretslopp och olika former av väderfenomen.
 • Eleverna får träna på gemensam sång och kanonsång.

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på 1,5 minuter
2. Introduktion: Läs om de globala målen nummer 6 som handlar om rent vatten och sanitet. Titta på de olika delmålen tillsammans.
3. Övning (a-e) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem.
(a) Sjung sången om vattnets kretslopp. Använd YouTube-filmen eller annan förinspelad musik. Noterna finns att köpa på Ejeby förlag. Ska du själv kompa sången på instrument och genomföra sången i kanon behöver du vara musiklärare eller van vid att leda sång.
(b) Läs artikeln och svara på frågorna om Sheela på de sätt som passar bäst i er grupp. Välj också om ni jobbar med frågorna enskilt, i par eller i grupp.
(c) Låt eleverna hitta vatten nära sig. Först på karta men förslagsvis också genom en expedition. Vi tror den är som mest utvecklande om ni gör de första uppgifterna på digital karta och den sista som expedition där ni går ut och tittar på närmaste vatten.
(d) Titta på filmen, som är knappt 3 min, om Mo som bygger en toalett med sin pappa. Fundera på frågorna som handlar om rätten till sanitet.
4. Avslutning Vi kopplar tillbaka till rent och sanitet som  rättigheter. Tillsammans funderar och diskuterar ni i gruppen om hur tillgången på vatten skiljer sig i världen. Det kan verka paradoxalt att Bangladesh har brist på rent vatten med tanke på översvämningarna. Något som är bra att förklara och prata vidare om. Prata också om vad länder gör och hur barn kan hjälpa andra människor som behöver bättre tillgång till rent vatten. Övningen görs eller avslutas med fördel tillsammans i helklass.

Material

Berättelsen om Sheela finns i Rafikis tidning med tema klimatförändring.

Vill du läsa på?

Om Globala målen nummer 6 på globalamalen.se

FN-rapport om Globala målet nr 6

Vad är en cyklon?

Uppfinning för handtvätt i Ghana

Unicef 2023 om risker för barn med vatten och sanitet ihop med miljö- och klimathot.

1. Start – film

2. Introduktion

Rent vatten och sanitet

Alla behöver rent vatten och det är en mänsklig rättighet. I barnkonventionen står att alla barn har rätt till liv och utveckling. Då behövs rent vatten, toa och att kunna tvätta sig.

I de globala målen är rätten till rent vatten mål nummer 6. 7 av 10 människor på jorden har rent vatten. Det låter bra men det är fortfarande 785 miljoner människor som saknar rent vatten just nu.

Det är väldigt olika hur mycket rent vatten som finns för olika människor. Det beror på var man bor och hur mycket pengar man har. Tillgången till rent vatten beror också på hur naturen runt om kring ser ut,  och hur klimatet är.

Målet om rent vatten handlar också om sanitet och hygien. Alltså toaletter och möjlighet att tvätta sig. En av tre människor i världen saknar toalett. Och det är ungefär tre miljarder människor som inte kan tvätta sig med tvål och vatten hemma.

Världens länder arbetar tillsammans även om de flesta som saknar vatten och sanitet bor i de fattigaste länderna. Varje år får fler människor rent vatten och avlopp. Egentligen handlar det om rättvisa.  

 Delmål

 • Alla ska ha tillgång till rent vatten år 2030
 • Alla ska ha tillgång till toaletter och möjlighet att tvätta sig
 • Avloppen ska vara säkra och vi måste förbättra reningen
 • Att skydda vattenkällor och att använda vattnet effektivt
 • Samarbeta om att förvalta jordens vattenresurser
 • Samarbete krävs för att hjälpa till med vatten och sanitet i fattiga länder
Rafiki står i regnet och häller vatten ur sitt paraply i ett vattenglas

3a. Övning

Vattnets kretslopp

Sjung låten och testa att sjunga låten i kanon. Text och musik av Stefan Forssén.

3b. Övning 

Sheela

Ålder: 11 år
Bor: Bangladesh
Favoritämne: bild och engelska
På fritiden: spela spel och titta på TV

Sheela och vattnet i Bangladesh

Regnet gör det svårt att gå till skolan

Ibland är ön där Sheela bor så översvämmad att skolan måste stänga. Då har floden stigit så mycket att de inte kan ta sig fram till skolan.

– Men under torrperioden kan jag promenera till skolan, det tar cirka 20 minuter då, säger Sheela.

Sheela är 11 år och bor på ön Kamarbashpata i norra Bangladesh tillsammans med sin mamma och sina syskon.

Bangladesh är ett land som drabbas hårt av klimatförändringar. Varje år blir det cykloner, kraftiga oväder, och översvämningar. Ön Kamarbashpata ligger i floden Jamuna och de som bor där är fattiga och mycket utsatta för naturkatastrofer. Under regnperioden blir det svårt att ta sig fram och ibland kan hela öar försvinna.

Sheela berättar att de brukar gräva flodgropar där hon bor. I flodgroparna kan regnet rinna ner och då blir översvämningarna inte lika stora. Hon berättar:

– Under regnperioden måste jag ändå ibland vada i vattnet för att komma till skolan eller åka båt för att komma fram. Ibland måste skolan stänga på grund av allt vatten.

Sheela går i klass 6 och i framtiden vill hon utbilda sig till läkare. Innan och efter skolan hjälper Sheela sin mamma med hushållssysslor som att tvätta och laga mat. På fritiden tycker hon om att spela spel och se på tv. Hon berättar:

– Vi har ingen tv i vårt hus, så jag brukar gå över till min granne och se på tv. Jag gillar att se på tecknade filmer, hindifilmer eller på cricket.

I Sheelas hus använder familjen fotogenlampor när det är mörkt, men Sheela skulle hellre vilja ha solcellslampor. De är bra för miljön och bättre än fotogenlampor eftersom man slipper få rök i ögonen. Sheela tycker att det är viktigt att plantera träd för att miljön ska bli bättre. Hon berättar att det huggs ner mycket träd där hon bor. Tegelstensfabrikerna behöver träden som bränsle.

Trots att ön där Sheela bor ofta drabbas av cykloner och översvämningar trivs hon med att bo på Kamarbashpata.

– Vårt hus är byggt uppe på en höjd, så min familj klarar sig bra under regnperioderna, säger hon.

 

Vatten där Sheela bor

Sheelas familj hämtar vatten från en brunn. Den ligger en bit från huset och det är flera familjer som hämtar vatten där. De måste pumpa upp vattnet för brunnen är borrad djupt ner i marken.

När det blir översvämning blir det svårt att ta sig till brunnen. Men eftersom det är en borrad brunn så kommer det inte in smutsigt vatten. Det är bra för då kan de hämta rent vatten när floden sjunkit undan. Ibland förstörs brunnarna av översvämning ändå.

Toa finns på gården. Det är ett litet hus med ett hål i golvet. De ställer ett krus med vatten där så det går att tvätta sig. Många barn gillar att bada i floden. En del badar varje dag.

När floden stiger under regnperioden tar den med sig smutsigt vatten. Det är jord och lera men det kan också vara innehåll från toaletter som svämmats över. Om det blir högt vatten blir det svårt att tvätta sig.

Det leriga vattnet rinner ut över risfälten. Så när regnperioden är över växer det bättre!

Frågor

 • Vad är klimatförändringar? 
 • Hur märks klimatförändringar där du bor?
 • Vad är en cyklon?
 • Känner du till fler platser i världen som drabbas hårt av olika oväder?
 • Finns det något där du bor som liknar flodgropar?
 • Hur påverkar översvämningar Sheelas möjlighet till rent vatten?

3c. Övning 

Var finns det vatten nära dig? 

Vatten är oftast blått på kartor. De blå ormarna är vattendrag som åar och älvar. De stora blå ytorna är sjöar eller hav.

Ta fram ett digitalt kartverktyg och leta upp platsen där du befinner dig. Ju mer du zoomar in på kartan desto mindre vattendrag kan du se. Då kan du också se namnen.

Hitta vatten!

1. Vad heter närmaste å, sjö och hav?

2. Vilken sjö eller å kommer kommunens dricksvatten ifrån?

3. Finns det ett vattendrag nära skolan? Om ni kan promernera dit så gör en expedition och utforska vattnet.

Karta över Sverige och närliggande länder - från Google

3d. Övning

Film

Se filmen om Mo och hans toalett.

 2 av 3 människor på jorden har en toalett.

Nu har Mo det också. Du har en toa hemma.

 • Var hamnar avloppet från ditt hus?
 • Vem tar hand om det?
 • Vad kan man spola ned i avloppet?
 • Vad kan hända för människor som inte har någon toalett?
 • Ibland saknas vatten där människor bor. Hur kan man lösa det med toaletter ändå?

4. Avslutning

Vatten är en rättighet för alla

Utan rent vatten att dricka så kan vi bara överleva några dagar. Om vi inte kan gå på toaletten eller tvätta oss rena kommer vi må dåligt och blir sjuka.

Fundera på

 • Vad är det som gör att människor har olika tillgång till rent vatten och sanitet?
 • Hur kan vi i Sverige vara rädda om våra vattenresurser?
 • Vad vill världens länder göra för att alla ska få tillgång till rent vatten och sanitet? Vad står i det globala målet nummer 6?
 • Hur kan du hjälpa barn i andra länder med vatten och sanitet?
Logotyp för det globala målet nummer 6 - Rent vatten och sanitet för alla