Skapa film om barnkonventionen

jul 12, 2022

Lektionen handlar om hur elever kan skapa film om barnkonventionen. Elever på Rosenlundsskolan i Jönköping berättar varför filmskapande är ett bra sätt att jobba med barns rättigheter. Lär dig steg för steg hur man gör film om barnkonventionen. Eleverna får fördjupa sig i en artikel och fundera på frågor om barnkonventionen. Övningar vägleder eleverna i processen att ta fram filmmanus och storyboard, filma, redigera och att fira den klara filmen med en filmpremiär. Genom att berätta för andra fördjupar eleverna sin egen kunskap.
Lektionen innehåller Åk 4-6, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan LGR 22

Samhällskunskap

Ur Centralt innehåll

I årskurs 4–6 

De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.  

Svenska

Ur Centralt innehåll 

I årskurs 4–6 

Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.  

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer.  

Bild

Ur Centralt innehåll

I årskurs 4–6 

Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.  

Lärarinstruktioner

Lektionens mål

Eleven ska

 • Känna till sina rättigheter i några av barnkonventionens artiklar.
 • Ha fått konkreta exempel på hur andra barn påverkas av samma rättigheter.
 • Förstå vad barnkonventionen kan betyda i deras egen vardag.
 • Veta vad man kan göra när rättigheterna kränks.
 • Ha provat på att presentera ett budskap via film.

Förväntningar: Alla vill ju bli nöjda med resultatet. När det gäller film kan förväntningarna vara olika höga. Kom ihåg att du behöver sätta ribban för arbetet. Utgå från resurser, tid, utrustning och kompetens/vana att filma. Det går att göra påkostade avancerade produktioner och smidigare budgetvarianter. Båda varianterna går lika bra! Gör bara klart förväntningarna med eleverna innan ni börjar arbetet.

Många elever kanske redan kan: Passa på att fråga eleverna innan ni börjar vad de kan om att göra film. De kanske redan använder program? De kanske följer några filmskapare? De kanske känner någon som kan hjälpa till eller låna ut utrustning? I flera kommuner finns mediastöd för skolor. Kolla med er rektor om vad som finns hos er.

Grupper: Här kommer eleverna att få jobba i grupp. Fundera över vilka som skulle vilja stå framför kameran och vilka som hellre vill stå bakom. Blanda så det finns några av varje i alla grupper.

Rafiki kan stödja: Rafiki kan vara till hjälp genom hela processen. Kontakta oss i så fall så kan vi se hur vi kan hjälpa er.

Lektionsplan

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – skapa film om barnkonventionen (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med. 

1. Start: Se filmen på 5,5 minuter där andra elever som gjort filmer berättar varför det är en kul grej. Låt din klass reflektera över vad de skulle tycka vara roligt med uppdraget.

2. Introduktion: Se filmen och läs sammanfattningen. Vad är elevernas reaktion på detta? Lätt? Svårt? Roligt? Vilka förväntningar finns? Fundera tillsammans på vilken utrustning som finns, vilka redigeringsprogram ni ska använda och hur mycket tid det får ta. Vem ska ni göra film för? Ska eleverna själva filma och klippa eller hjälper en vuxen till med det? Kan ni sätta en tydlig gemensam förväntning?

3. Övning (a) Börja med att läsa på om barnkonventionen. Vad är den och hur fungerar den? Väv in ett internationellt perspektiv och låt eleverna fundera utifrån sin egen vardag.

rafiki.se finns många artiklar där barn berättar om hur olika rättigheter fungerar hos dem. På pedagog.rafiki.se finns e-lektioner om olika artiklar inom barnkonventionen där eleverna kan fördjupa sig i den artikel de valt.

Låt eleverna sitta i sina grupper och fundera över frågorna. Be dem skriva ner sina svar och läs dem innan de går över till nästa övning. Gå runt mellan grupperna och hjälp dem att fördjupa sina resonemang.

(b) Innan eleverna börjar skriva i sina filmmanus visar du hur de fungerar, var de rita och hur de ska skriva. Berätta att detta blir deras manual för hur de sen ska filma filmen.

Låt dem sedan sitta i sina grupper och arbeta med häftet. Vissa grupper fattar direkt, andra behöver lite mer guidning i hur de ska anteckna.

Betona hur viktigt det är att öva innan de börjar spela in. Det är bra om de spelar upp manuset för dig innan det är dags att filma. Då märker ni om det är praktiskt genomförbart och om replikerna fungerar bra. Innan inspelningen börjar behöver du ha godkänt deras filmmanus.

(c)   Inför inspelning behöver du hjälpa eleverna att boka intervjupersoner och lokaler. Hjälp dem ha koll på att inga obehöriga syns eller hörs på filmen. De kommer också behöva hjälp med att be andra runtomkring att vara tysta eller ta en omväg runt inspelningsplatsen.

Det tar olika lång tid att spela in en film. För eleverna på Rosenlundsskolan tog det cirka 3 timmar att spela in en film.

(d) Ni har redan kommit överens om vilket program ni använder för redigering och vem som ska redigera. Gå igenom programmet med de elever som ska redigera filmerna. Ge dem tid att sitta och klippa och hjälp dem frammåt om de fastnar i detaljer. Be dem reflektera över om det de lägger in i filmen hjälper eller försvårar för tittaren att fatta och tycka om filmen

4. Avslutning Här kan du välja att själv planera för filmpremiären eller om du låter en grupp elever få göra det. Välj den nivå som är möjlig för er men låt eleverna känna sig lyckade och stolta! Om du tycker filmenra blev bra så uppmuntra eleverna att bjuda in andra klasser att se filmerna. Det ökar säkert deras motivation och känsla av att ha åstadkommit något viktigt. Dessutom sprider ni viktig kunskap vidare! Lycka till!

Material

Filmmanus – Storyboard

Artiklar med barn från olika länder som berättar om hur olika rättigheter funkar hos dem.

Lektioner om artiklar ur barnkonvention

Lapp om inspelning – Tystnad tack

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

Media- och informationskunnighet. Artikel från Digiteket om kopplingen till LGR22 

1. Start – film

Varför ska man göra film om barnkonventionen?

Eleverna på Rosenlundsskolan i Jönköping har gjort filmer om barnkonventionen. Filmerna ska lära andra barn om barns rättigheter. De har fler anledningar till varför de ville göra just film. Kolla filmen!

2. Introduktion

Hur gör man film om barnkonventionen?

Det behöver inte vara svårt att göra en film som andra vill se. Filmen behöver inte vara mer än 2-3 minuter lång. Vi tar ett steg i taget.

Varje steg beskrivs mer i övningarna under. Detta är en sammanfattning:

1. Läs på

Lär er om barnkonventionen.

2. Välj en artikel och fördjupa er

Välj en artikel att film om. Rafiki har frågor till er som ni ska försöka svara på.

3. Skriv filmens manus

Skriv ner vad filmen ska innehålla. I Rafikis mall för storyboard kan ni fylla i hur ni har tänkt att filma. Ni ritar vad som ska synas i varje tagning och skriver vem som säger vad.

4. Dags att filma!

Filma. Följ er storyboard från början till slut. Peppa varandra och kolla på klippen ni gör.

5 . Redigera

Nu är det dags att sätta ihop era filmklipp till en film. Ni kanske vill lägga till text, bilder och bakgrunder? Ni kanske behöver välja bort klipp så filmen inte blir för lång? Det tar lång tid att redigera en kort film, men det är värt mödan och kan vara roligt!

6. Filmpremiär

Vad vore en film utan en premiär? Klart ni ska fira ert arbete!

Rafiki filmar

Psst!

Rafiki har rest runt i många länder och intervjuat barn om deras rättigheter och vardag. Om ni vill kan vi komma till er klass och berätta.

3a. Övning 

Läs på om barnkonventionen

För att kunna lära någon annan om hur barnkonventionen fungerar behöver ni läsa på. Lär er om vad barnkonventionen är och fundera på hur den påverkar er och andra barn och vuxna.

Lista på alla artiklar i barnkonventionen

Exempel på hur barn i andra länder använder sina rättigheter

 

Välj en artikel och fördjupa er

Er lärare har delat in er i grupper och nu ska ni i gruppen välja en artikel som ni tycker är intressant, viktig, konstig eller kanske självklar.

Frågor att svara på i gruppen

 1. Vilken artikel har ni valt att berätta om och vad handlar den om?
 2. Ge tre exempel på när ni använder er av denna rättighet.
 3. Varför är rättigheten är viktig för barn?
 4. Ge tre exempel på när den är viktig för barn.
 5. Hur fungerar denna rättighet för barn i andra länder?
 6. Ge tre exempel på när barn iandra länder använder sig av sin rättighet. Exempel finns på Rafiki.se.
 7. Vad kan barn göra när rättigheten kränks?
 8. Vad är vuxnas ansvar när rättigheten kränks?
 9. Ge tre exempel på när rättigheten kränks.
 10. Vad kan barn göra och vad måste vuxna göra när rättigheten kränks?

Fakta om barnkonventionen

Barnkonventionen består av 54 artiklar (artikel = regel) som säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter. Alla länder som sagt att de ska följa barnkonventionen måste göra allt de kan för att följa den. Idag har alla länder utom USA valt att följa den.

Barnkonventionen säger att föräldrar har huvudansvaret för sina barn, medan staten ska stötta föräldrarna och underlätta för dem att ta hand om barnen.

Barnkonventionen gjordes av FN och antogs 1989. Från och med januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige.

Fyra artiklar i barnkonventionen är huvudprinciper. Det betyder att oavsett vilken av de 54 artiklarna man pratar om så måste alltid de fyra huvudprinciperna vara med.

Huvudprinciper

 • Lyssna på barn
 • Alla barn har rätt att leva och att utvecklas
 • Alla barn är lika mycket värda
 • Alla beslut som påverkar barn ska tas för varje barns bästa.

 

 

3b. Övning 

Skriv filmens manus

Nu ska ni fundera på hur ni vill berätta det ni lärt er, vem som gör vad under inspelningen, vad ni vill säga och hur det ska filmas. Använd mallen för storyboard.

 

1. Hur vill ni berätta?

Det finns mängder av sätt att berätta något på! Vill ni göra en talkshow? Ett nyhetsprogram? Ett drama? En musikal? Vill ni intervjua någon i eller utanför skolan? Välj ett sätt ni gillar och som hela gruppen känner sig bekväm med.

2. Var vill ni berätta det?

Nu ska ni fundera på var ni ska filma. Vilken bakgrund eller miljö passar ert sätt att berätta på? Det kan vara olika för olika klipp. Behöver ni rekvisita? Ska ni ha på er något specifikt? Er lärare kanske har tips på platser på eller utanför skolan där ni kan vara. Hen kan säkert hjälpa er att boka rum eller intervjupersoner.

3. Vem gör vad?

Någon vill stå framför kameran, någon kanske hellre filmar eller kollar att ljudet blir bra. Det är olika och det får vara olika. Alla roller är lika viktiga. Men bestäm er för hur ni vill göra.

4. Vad vill ni säga och hur ska det filmas?

I övning 3a svarade ni på frågor om barnkonventionen. Nu ska ni planera i en storyboard hur ni vill filma. I den tomma rutan ritar ni hur ni vill att det ska se ut i filmen.

 • Hur ska det se ut när ni ställer en fråga?
 • Hur ska det se ut när ni svarar på en fråga?
 • Hur nära ska ni filma?
 • Vilka ska vara med på bild?
 • Ska något speciellt synas i bakgrunden?

På raderna bredvid skriver ni vad var och en ska säga. Sätt namn på personerna i bild och på replikerna så ni vet vem som säger vad.

Öva, öva, öva

Innan ni filmar behöver ni öva så att ni kan era repliker utantill. Precis som inför en presentation för klassen.

Storyboard

Psst!

Om ni vill kan ni fråga oss på Rafiki om  tips och trix inför inspelningen. Vi kan titta på ert manus tillsammans.

3c. Övning

Tagning!

Äntligen är det dags att börja filma! Håll hårt i er storyboard för den är er guide genom detta. Gör också en koll på tekniken så ni vet hur den fungerar. Rigga sedan inspelningsplatsen så att den blir som ni tänkt er. Sätt gärna upp lappar där ni ber folk vara tysta om det behövs.

Heja heja! Lycka till!

Teknisk utrustning

Skolor har olika utrustning, ibland kan man låna från kommunen eller något företag. Men en vanlig surfplatta fungerar bra. Använd mikrofon och stativ om det är möjligt. Annars filmar ni ändå. Kolla på skolan om det finns någon som är bra på film eller teknik om inte er pedagog redan kan.

Tagning

Det är kul att agera framför kamera men det kan också vara lite pirrigt. Ibland glömmer någon sina repliker och ibland dyker det upp saker i bakgrunden som stör. Gör omtagningar tills ni blir nöjda. Men kom ihåg att om ni lägger all er tid på första klippet får ni mindre tid över till nästa klipp.

Kolla kvalitén

Efter varje klipp ska den som filmar även kolla att filmklippet blev bra och att ljudet fungerar. Blev det inte bra gör ni om tagningen.

Peppa varandra

Vi säger det igen. Det kan vara pirrigt att stå framför kameran när alla tittar. För många kanske det är första gången man ser sig själv på film. Eller så är man jättenervös för att missa något i inspelningen bakom kameran. Så peppa varandra och lita på att ni duger som ni är!

GDPR – vem ni får filma

Det finns en lag som säger ungefär att man bara får fota eller filma de som sagt att det är okej. När det gäller barn behöver oftast föräldrarna ge tillåtelse. Ett medgivande behöver vara skriftligt och vem som helst kan ångra sig och inte vilja vara med längre. Då behöver filmen tas bort. Var noga med att ha medgivande från alla som syns och går att känna igen i er film. Om skolan vill lägga upp filmen offentligt behövs medgivande för att skolan ska få använda filmen.

Spelar in film om barnkonventionen

3d. Övning

Redigera

Det finns många program att redigera filmer i. Några är mer avancerade och vissa är enklare. Ni väljer själva. Beroende på vad ert program klarar av är det dags att fixa till er film!

Våga vara kreativa och prova runt olika saker i programmet. Kom bara ihåg att spara så ni inte tappar bort något.

Vilka klipp ska ni använda?

Ni har säkert mängder av klipp. Ta er tid att titta på alla. Välj ut de bästa bästa som stämmer med er storyboard. Lägg alla klipp ni ska ha i en mapp på datorn (om ni använder dator) och numrera dem i den ordning de ska vara med i er film.

Ordna och gör snygga klipp

Lägg ut klippen i den ordning ni vill ha dem på tidslinjen. Var noga med början och slutet på varje klipp så ni bara får med det ni ska. Kolla att övergången mellan klippen blir smidig och inte hackar. Redigeringsprogrammen brukar ha många olika övergångar att laborera med. Fundera på vad ni tror tittaren skulle gilla och vad som passar ert manus.

Lägg till grafiska element

Lägg gärna in namn på de som är med i filmen. Kanske titel på de som intervjuas. Kanske behöver ni en karta, en pil eller ett foto till exempel som gör det lättare för tittaren att förstå vad ni menar.

Start och slut

I början på filmen behöver ni skriva filmens namn. Antingen direkt på första filmklippet eller på en egen bild innan första filmklippet. Avsluta filmen med filmens namn samt vilka som varit med och vilken roll varje person haft. Tacka också de som hjälpt er eller lånat ut saker till er.

filmredigering

4. Avslutning

Filmpremiär

Nu finns det all anledning till att fira! Ni har alla gjort ett kanonjobb och ni kanske vill se varandras filmer? Passa på att bjuda in till en filmpremiär!

Planera inför premiären så ni har chans att göra den precis så som ni vill. Kanske några i klassen vill jobba med den?

Vilka ska komma?

Skriv en lista på de ni vill bjuda till premiären. Utöver er klass och lärare kanske ni vill bjuda in personer ni intervjuat eller personer som hjälpt er göra filmen. Kanske fler klasser, pedagoger eller skolor vill se era filmer? Om många är intresserade så kanske ni får ha en premiär och flera filmvisningar efteråt.

Var och när ska den vara?

Det beror lite på vilka som ska vara med. Vill ni att föräldrar ska vara med behöver den kanske vara på kvällen. Ska andra klasser vara med behöver det vara på skoltid. Fundera på det. Och välj en dag ni tror att  många kan och som ger er tid att förbereda er. Bjud in i god tid.

Vad ska vi bjuda på?

Man behöver inte bjuda på något för att det ska bli en filmpremiär. Tips: Popcorn, dricka och dekorationer gör det festligare! 

Programmet

Fundera också över i vilken ordning ni ska visa filmerna. Vem ska presentera varje film? Behöver ni en tv eller projektor för att kunna visa filmerna? Vem hälsar alla välkomna?

Bloopers och minnen

När Rafiki filmade på Rosenlundsskolan fick vi många klipp som inte kom med i filmerna. Felsägningar och roliga missar, bilder från när vi jobbade hårt och slet länge för att det skulle bli bra. Detta satt vi ihop till en egen film som vi visade på premiären för att minnas allt det roliga längs vägen.

Logotyp för det globala målet nummer 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Psst!

Vill ni skicka in era filmer till oss på Rafiki så att fler kan ta del av dem? I så fall lägger vi upp den i våra kanaler på Vimeo och YouTube