Om Rafiki

Rafiki skapar undervisningsmaterial för låg- och mellanstadiet som bjuder in världen i ditt klassrum. I barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen.

Rafiki reser runt och samlar på barns berättelser från hela världen. Han är expert på att visa upp barns likheter trots ojämlika levnadsvillkor. Han gör det möjligt för barn att förstå andra barns verklighet även på platser där livet kan vara väldigt annorlunda. Rafiki vill slå hål på myter, sprida kunskap och försöka ge en rättvisare bild av världen. Han visar också hur barn kan använda sin kunskap för att skapa positiva förändringar!

Se filmen om hur Rafiki fungerar:

Undervisningsmaterial

Rafiki tillhandahåller både temabaserat lektionmaterial och färdiga e-lektioner. Det är anpassat för olika åldrar och mycket finns även som lättläst.

Temabaserat lektionsmaterial som baseras på barns egna berättelser om hur deras vardag ser ut och vad de tänker kring barns rättigheter och hållbar utveckling. Förutom berättelser finns faktatexter där Rafiki eller någon annan vuxen förklarar, filmer, lekar, pyssel och recept. Till temabaserat lektionsmaterial

Rafikis e-lektioner går att jobba med på storbild i helklass eller i smågrupper på surfplattor. Alla lektioner finns för årskurs 2-4 och 4-6 och du kan anpassa dem till din klass.  Till varje lektion följer lärarinstruktioner, lektionsmål, koppling till LGR 22 och länkar för den pedagog som vill fördjupa sig. Till e-lektionerna

Fortbildning för pedagoger

Det finns många sätt att undervisa på. Rafiki erbjuder fotbildning kring barnkonventionen och globala målen samt hur dessa hänger i hop och kan undervisas i tillsammans. Vi berättar också om hur ni kan bjuda in världen i era klassrum och ge en rättvis bild av barn och hur de lever i olika länder.

Fortbildningen för pedagoger berättar också hur ni kan göra undervisningen till en del av skolans årshjul och arbeta med detta som en naturlig del av er dagliga undervisning i flera olika skolämnen.

Boka fortbildning

Kontakt

Vi som jobbar med Rafiki har lång erfarenhet av att arbeta med barn i låg- och mellanstadiet kring global utveckling, värdegrund och barns rättigheter. Vår kompetens finns bland annat inom pedagogik, kommunikationsvetenskap och socialt arbete med unga.

Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss på rafiki@rafiki.se

Läs om hur Rafiki hanterar personuppgifter och kakor