Om Rafiki

Rafiki skapar lektioner som bjuder in världen i ditt klassrum. I barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen. Lektionerna är anpassade för barn i låg- och mellanstadiet.

 Se filmen om hur lektionerna fungerar:

Lär känna Rafiki

Rafiki reser runt och samlar på barns berättelser från hela världen. Han är expert på att visa upp barns likheter trots ojämlika levnadsvillkor. Han gör det möjligt för barn att förstå andra barns verklighet även på platser där livet kan vara väldigt annorlunda. Rafiki vill slå hål på myter, sprida kunskap och försöka ge en rättvisare bild av världen. Han visar också hur barn kan använda sin kunskap för att skapa positiva förändringar!

Kontakt

Vi som jobbar med Rafiki har lång erfarenhet av att arbeta med barn i låg- och mellanstadiet kring global utveckling, värdegrund och barns rättigheter. Vår kompetens finns bland annat inom pedagogik, kommunikationsvetenskap och socialt arbete med unga.

Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss på rafiki@rafiki.se

Läs om hur Rafiki hanterar personuppgifter och kakor