Att utbilda om barns rättigheter

jan 4, 2021

4 tips! Att utbilda om barns rättigheter

Vems ansvar är det och hur utbildar man om barns rättigheter?

Vems ansvar är det att lära barn om barns rättigheter? Och hur gör man det på bästa sätt? Vi ska guida dig genom 4 viktiga tankar som du enkelt kan ta med dig in i din vardag i klassrummet.

1. Sätt ord på det

Skolan har ett uppdrag att utbilda barn om barns rättigheter. Runt om i Sverige finns det många pedagoger som redan undervisar i detta på ett fantastiskt sätt! Vad vi märker är att många fler jobbar riktigt bra med barns rättigheter, fast utan att sätta ord på det.

Så berätta att det handlar om barns rättigheter när du:

 • Lyssnar på eleverna och anpassar undervisningen efter deras behov, för att de har rätt att bli lyssnade på.
 • Skapar en trygg skola, för att barn har rätt till trygghet och skydd och att slippa diskriminering
 • Håller elevråd eller på annat sätt bjuder in barn i dialog för att de har rätt att vara delaktiga och att påverka.

2. Vuxnas ansvar – barnen deltar

Barn ska inte bara kunna barnkonventionen. De måste också känna till hur de kan använda den i sin egen vardag. Påminn barnen att de är viktiga för att alla barn ska få sina rättigheter, men att det är vuxnas ansvar att se till att det blir så.

 • De flesta kanske har tillgång till mat, skola och bostad medan många inte känner till att varje beslut som påverkar barn ska tas för varje barns bästa. Välj rättigheter som barnen har nytta av att veta för sin egen och sina kompisars skull.
 • Kom ihåg att också berätta för barnen att de inte får kränka något annat barns rättigheter. Ge förlag på hur de kan göra istället.
 • Barn ser sådant som vuxna inte ser. Berätta alltid vart de kan vända sig när de ser att barns rättigheter kränks. Det är som sagt vuxnas ansvar att hjälpa och ställa saker till rätta.

3. Du utbildar – och alla andra också!

Skolan har ett tydligt uttalat och formellt ansvar i att utbilda barn om barns rättigheter. Det står i läroplanen. Men för att uppnå förändring krävs det att alla vuxna i barnets omgivning också känner till barns rättigheter och lever barnkonventionen varje dag hela tiden.

 • Du som vuxen (oavsett yrke, roll eller relation till barnet) behöver känna till hur barnkonventionen berör barnens vardag och våga kliva in där det behövs för att belysa, förklara och lösa. Vuxna måste samarbeta.

4. Anpassa undervisningen – 3 metoder

Vi har kikat på tre undervisningsmetoder för att utbilda om barns rättigheter: Rafiki, Barnrättsäventyret och Barnrättskorten. De är bra på olika sätt. I filmerna kan du se pedagoger och elever reflektera över de olika metoderna. Här är deras styrkor:

 • De ger barn möjlighet att tillämpa rättigheterna i sin vardag så de kan använda sig av sina rättigheter och känna att deras egna erfarenheter och åsikter är relevanta i undervisningen om barns rättigheter.
 • De gör det möjligt att anpassa undervisningen efter klassens och barnens behov. Innehållet i utbildningarna är varierande och erbjuder både teori, rörelse och kreativitet liksom eget arbete och samarbete. Både analogt och digitalt lektionsmaterial används.
 • De involverar barns egna röster. De visar att barn kan vara starka aktörer i frågan, vilket kan inspirera och stärka andra barn till initiativ.
 • De lyfter barnrättsfrågan ur ett globalt perspektiv där ni diskuterar skillnader och likheter mellan barns tillgång till sina rättigheter i olika länder. Fokus ligger på att lyfta barns likheter för att berätta att alla barn i hela världen har samma rättigheter.

När barn känner att vi alla är lika mycket värda och har samma rättigheter blir det lättare att hävda den närhelst det behövs. Hör av dig om du har frågor eller tips att dela med dig av. Vi lyfter gärna goda exempel!

Lycka till!

Tipsen som kommer är hämtade ur föreläsningen av Erikshjälpen, Rafiki, Rädda Barnen och My Humans Rights som sändes på Barnrättskonferensen den 16 december i Jönköping.

Dela gärna till kollegor!

Läs mer relaterade: Barnkonventionen
Föreläsning om barns rättigheter och hållbar utveckling

Föreläsning om barns rättigheter och hållbar utveckling

14/9 kl 16-17 i Linköping

Få inspiration och fler verktyg för ditt sätt att jobba med barns rättigheter och med hållbarhetsmålen på din skola.

Kostnadsfri föreläsning. Vi visar vår filmmetod, våra färdiga digitala lektioner med mera.

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen

Fira internationella kvinnodagen genom att lyfta starka tjejer runt om i världen som gör skillnad i sin vardag. Ta med deras historia till din klass och peppa eleverna till att göra bra saker för sig själva och andra.

Undervisa om barnkonventionen

Undervisa om barnkonventionen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Använd e-lektionerna smart

Använd e-lektionerna smart

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Barn berättar om corona

Barn berättar om corona

Länder gör olika saker för att så få människor som möjligt ska smittas av coronaviruset. En del barn studerar hemma och andra kan inte gå till fritidsaktiviteter. Så vad gör barn i olika länder för att ha roligt ändå? Rafiki har under våren samlat barns berättelser från olika delar av världen. Använd gärna filmer och texter när ni pratar om corona i klassen.

Filmer om globala målen

Filmer om globala målen

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...

Ordlista för barnkonventionen

Ordlista för barnkonventionen

Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen. Barn –...

Rafikis tidningar med tillhörande lektioner

Rafikis tidningar med tillhörande lektioner

Fyra gånger om året släpper Rafiki en ny tidning med ett speciellt tema som kopplar till globala målen och barnkonventionen. Här hittar du Rafikis senaste tidningar.