Filmer om globala målen

maj 15, 2020

Rafikis kortfilmer om de globala målen

Korta filmer om Globala målen för barn i årskurs 2-6

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Agenda 2030 är en plan för hur världen ska bli bättre. Genom de globala målen för hållbar utveckling kan den uppnås. I alla länder. För alla människor.

Globala målen nummer 1: Ingen fattigdom. I vår tid är det faktiskt möjligt att avskaffa fattigdom. Fattigdomen i världen har halverats sedan år 1990. Världens länder har bestämt att det första av de Globala målen ska vara att utrota fattigdomen.

Tidning
Rafikis tidning: Ingen fattigdom

Globala målen nummer 2: Ingen hunger. Fördelningen av maten behöver bli mer rättvis så att alla får tillgång till näringsrik mat. Ingen ska sakna mat för dagen, oavsett var på jorden han/hon lever.

E-lektion
Vill du få ett mejl i augusti när lektionen finns tillgänglig?

Tidning
Vill du få ett mejl i augusti när tidningen finns tillgänglig?

Globala målen nummer 3: Hälsa och välbefinnande. Alla har rätt till sjukvård, mediciner och läkare. Alla världens människor har rätt till vaccination och att få utbildning om hur man på bästa sätt kan hålla sig frisk. Alla har rätt att få må så bra som möjligt.

Tidning
Rafikis tidning: Att må bra

Globala målen nummer 4: God utbildning för alla. Alla ska få gå i skolan och utbildningen ska hålla en god kvalité.

Tidning
Rafikis tidning: Vad barn läser
Rafikis tidning: God utbildning för alla

Globala målen nummer 5: Jämställdhet. Alla är lika mycket värda. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett vem man är och var man bor.

Tidning
Rafikis tidning: Mat och jämställdhet

Globala målen nummer 6: Rent vatten och sanitet. Alla ska ha tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. En tredjedel av världens befolkning lever utan det.

Tidning
Rafikis tidning: Rent vatten och sanitet

Globala målen nummer 7: Hållbar energi. Mycket av elen som görs idag kommer från fossila bränslen, det är inte bra för miljön. Mål 7 handlar om att skapa hållbar energi för alla.

E-lektion
Hållbar energi (åk 2-4)
Hållbar energi (åk 4-6)

Tidning
Rafikis tidning: Hållbar energi

Globala målet nummer 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Alla ska ha skälig ersättning för sitt arbete. Alla ska vara skyddade och säkerheten ska vara bra på arbetet.

Tidning
Rafikis tidning: Sjyssta arbetsvillkor och stoppa barnarbete

Globala målen nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Det ska finnas hållbarhet inom industrin. Alla ska få tillgång till innovationer som gör livet bättre och att bygga ut hållbar infrastruktur.

Tidning
Rafikis tidning: Koll på tekniken

Globala målen nummer 10: Minskad ojämlikhet. Skillnaderna mellan människor i världen måste minskas. Alla har samma rättigheter vare sig man är tjej eller kille, ung eller gammal.

E-lektion
Minskad ojämlikhet (åk 4-6)

Tidning
Rafikis tidning: Minskad ojämlikhet

Globala målen nummer 11: Hållbara städer och samhällen. Målet handlar om att världens städer och samhällen ska vara hållbara. Vi måste bygga med miljön och barnen i åtanke.

Tidning
Rafikis tidning: Hur bor barn?

Globala målen nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion. Målet handlar om allt som tillverkas och köps. Allt material som vi tar från jordklotet måste användas klokt och återanvändas så att inte jordens resurser tar slut.

Tidning
Rafikis tidning: Återbruk

Globala målen nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna. Vi måste ta hand om vårt jordklot och stoppa den globala uppvärmningen. Eldningen med kol och olja gör att jorden blir för varm. Det måste vi ändra på.

Globala målen nummer 14: Hav och marina resurser. Målet handlar om att vi behöver ta hand om haven och djuren som lever där. De är viktiga för att jorden ska må bra.

Globala målen nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Alla djur, insekter och växter är viktiga för att ekosystemet ska fungera. Vi behöver ta hand om allt detta för att jordklotet ska må bra.

Globala målen nummer 16: Fredliga inkluderande samhällen. Målet handlar om att få slut på våldet i världen. Samhällen ska vara fredliga och samma rättvisa ska gälla för alla.

Tidning
Rafikis tidning: Barn i konflikt

Globala målen nummer 17: Genomförande och globalt partnerskap. Världens alla länder behöver hjälpa varandra för att vi ska få en hållbar utveckling. Överallt.

Tidning
Rafikis tidning: Allt hänger ihop


Prenumerera

Du kan prenumerera på Rafikis tidningar som kommer ut 4 gånger per år, varav tre utgåvor är tryckta. Du kan också beställa enstaka exemplar.

Vill du hålla dig uppdaterade om nya e-lektioner, tidningar och få tips i att undervisa kring global utveckling och barns rättigheter ur ett internationellt perspektiv kan du prenumerera på Rafikis nyhetsbrev.

Dela gärna till kollegor!

Läs mer relaterade: film, Globala Målen
Vänskolor som undervisningsmetod

Vänskolor som undervisningsmetod

Genom Rafiki är skolor i Sverige och Kenya vänsskolor med varandra. Vänskolor är ett roligt sätt att få nya kompisar och kollegor. Barn får lära känna andra barn och deras verklighet i en annan del av världen.

Filmskapande som metod

Filmskapande som metod

Metod med filmskapande lär elever äga sina rättigheter. Metoden syftar till att öka elevernas kunskaper om barns rättigheter i Sverige och världen liksom stärka deras förmåga att reflektera över frågan och göra sina röster hörda.

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Undervisa systematiskt om barns rättigheter Barnkonventionen är lag i Sverige och gäller barn i hela världen. Den ingår i LGR 22, men är framför...

Undervisa om barnkonventionen

Undervisa om barnkonventionen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Använd e-lektionerna smart

Använd e-lektionerna smart

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...

Ordlista för barnkonventionen

Ordlista för barnkonventionen

Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen. Barn –...