Saknar du någon lektion? Maila oss så skickar vi den till dig. Vi uppdaterar vårt innehåll just nu!

Filmskapande som metod

mar 22, 2022

Inspelning av film om barnrätt pågår i skolmijlö

Metod med filmskapande lär elever äga sina rättigheter.

Rafiki vill stärka elevers kunskaper om barns rättigheter, i Sverige och i världen. Tillsammans med Rosenlundsskolan har vi skapat en metod som ger eleverna verktyg att känna att de äger sina rättigheter. Metoden stärker elevernas förmåga att reflektera och göra sina röster hörda.

Elever i åk 5 och 6 har med hjälp av Rafiki skapat filmer om artiklar ur barnkonventionen. Kontakta oss på Rafiki om du vill ta del av deras konkreta tips och verktyg. Eleverna, deras lärare och Rafikiteamet guidar dig i att använda filmskapande som metod!

Metoden syftar till att öka elevernas kunskaper om barns rättigheter i Sverige och världen liksom stärka deras förmåga att reflektera över frågan och göra sina röster hörda. Målet är att tillsammans arbeta med barnkonventionen så att eleverna får verktyg för att också själva känna att de äger sina rättigheter! Metoden kopplar till LGR 11 och särskilt kapitel 2 om normer och värderingar. 

Ta gärna del av ett webinarium om metoden!  

Barn tittar in i filmkamera för att se vad de filmat

Dela gärna till kollegor!

Vänskolor som undervisningsmetod

Vänskolor som undervisningsmetod

Genom Rafiki är skolor i Sverige och Kenya vänsskolor med varandra. Vänskolor är ett roligt sätt att få nya kompisar och kollegor. Barn får lära känna andra barn och deras verklighet i en annan del av världen.

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Rafiki har skapat en enkel modell för undervisning om barns rättigheter.

Varje termin har ett tema där några av barnkonventionens artiklar är i fokus för undervisningen. Barnkonventionens fyra huvudprinciper finns med i alla teman.

Undervisa om barnkonventionen

Undervisa om barnkonventionen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Använd e-lektionerna smart

Använd e-lektionerna smart

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Barn berättar om corona

Barn berättar om corona

Länder gör olika saker för att så få människor som möjligt ska smittas av coronaviruset. En del barn studerar hemma och andra kan inte gå till fritidsaktiviteter. Så vad gör barn i olika länder för att ha roligt ändå? Rafiki har under våren samlat barns berättelser från olika delar av världen. Använd gärna filmer och texter när ni pratar om corona i klassen.

Filmer om globala målen

Filmer om globala målen

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...

Ordlista för barnkonventionen

Ordlista för barnkonventionen

Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen. Barn –...

Rafikis tidningar med tillhörande lektioner

Rafikis tidningar med tillhörande lektioner

Fyra gånger om året släpper Rafiki en ny tidning med ett speciellt tema som kopplar till globala målen och barnkonventionen. Här hittar du Rafikis senaste tidningar.