Filmskapande som metod

mar 22, 2022

Inspelning av film om barnrätt pågår i skolmijlö

Filmskapande lär elever äga sina rättigheter

Genom film som metod får elever lära sig mer om barns rättigheter i Sverige och världen. Metoden stärker också elevernas förmåga att reflektera över barnkonventionen och göra sina röster hörda. Metoden är framtagen av Rafiki i samverkan med Rosenlundsskolan i Jönköping.

Tillsammans med Rafiki har eleverna skapat filmerna från ax till limpa. De har varit drivande i allt från inhämtning av kunskap till val av berättarteknik, filmmanus, inspelning och redigering.

Elevernas filmer om barnkonventionens artiklar

I filmerna förklarar de för andra elever hur barnkonventionen fungerar i vardagen för dem och för barn i olika länder.  I varje film ger de egna exempel så det blir lätt för din klass att känna igen sig och knyta an rättigheten till sin egen tillvaro. De förklarar vad artikeln betyder och berättar vad barn och vuxna kan och måste göra när rättigheten inte fungerar.

Filmerna är lektionsmaterial för andra elever

Filmerna används idag av Rafiki som viktigt material i e-lektioner som finns tillgängliga för elever i mellanstadiet i hela Sverige. E-lektionerna kan användas på storbild direkt i klassrummet eller delas ut till var och en via länk.

Artikel 3- Barnets bästa

Artikel 8 – Rätt till sin identitet

Artikel 9 – Rätten till familj

Artikel 13 – Yttrandefrihet

Artikel 14 – Religionsfrihet och åsiktsfrihet

Artikel 31 – Rätt till lek, vila och fritid

Äga samtalet om sina egna rättigheter

Målet är att tillsammans arbeta med barnkonventionen så att eleverna får verktyg för att också själva känna att de äger sina rättigheter och få vara aktiva i samtalet kring dem! Metoden kopplar till LGR 22 och särskilt fokus ligger på normer och värderingar.

Se filmen nedan där Linda Hultberg, kommunikatör på Rafiki, och Emina Sikiric, pedagog på Rosenlundsskolan, pratar om hur filmandet stödjer just detta.

Metoden som e-lektion

Att lära ut om barnkonventionen ingår i skolans uppdrag. Det är särskilt viktigt nu eftersom barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Många skolor gör redan ett bra arbete kring detta! Men fler kan göra mer för att öka kunskaperna om barns rättigheter. Här kommer metoden som e-lektion att använda direkt i klassrummet.

Filmskapande som e-lektion

Eleverna förklarar varför

Se filmen där eleverna i Rosenlundsskolan berättar om varför det är bra att göra film om barnkonventionen:

Kontakta oss

Kontakta oss på Rafiki om du vill ta del av deras konkreta tips och verktyg. Eleverna, deras lärare och Rafikiteamet guidar dig i att använda filmskapande som metod!

Vi finns på rafiki@rafiki.se. 

Dela gärna till kollegor!

Vänskolor som undervisningsmetod

Vänskolor som undervisningsmetod

Genom Rafiki är skolor i Sverige och Kenya vänsskolor med varandra. Vänskolor är ett roligt sätt att få nya kompisar och kollegor. Barn får lära känna andra barn och deras verklighet i en annan del av världen.

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Undervisa systematiskt om barns rättigheter Barnkonventionen är lag i Sverige och gäller barn i hela världen. Den ingår i LGR 22, men är framför...

Undervisa om barnkonventionen

Undervisa om barnkonventionen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Använd e-lektionerna smart

Använd e-lektionerna smart

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Filmer om globala målen

Filmer om globala målen

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...

Ordlista för barnkonventionen

Ordlista för barnkonventionen

Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen. Barn –...