Sätt barnkonventionen i årshjulet

mar 22, 2022

 Undervisa systematiskt i 3 år om barns rättigheter.

 

Rafiki har skapat en enkel modell för undervisning om barns rättigheter. Varje termin har ett tema där några av barnkonventionens artiklar är i fokus för undervisningen. Barnkonventionens fyra huvudprinciper finns med i alla teman. Efter tre år har eleverna arbetat med hela barnkonventionen.

 

 När barns rättigheter tas upp i teman som ”Identitet och familj”, ”Hälsa” och ”Hur bor barn” är det lätt att planera in det med undervisning i olika ämnen. Eleverna ges möjlighet att förstå sina rättigheter i vardagen. Hur de och andra barn påverkas av dem och vad de har för möjligheter att påverka för sig själva och för andra barn genom att känna till rättigheterna.

Vår modell är tänkt för grundskolans yngre årskurser där man kan ta en treårs-period för år 1-3 och sedan samma upplägg för 4-6. Då blir undervisningen om barnkonventionen inte bara det som ligger överst i samband med en temadag utan alla pedagoger i en klass har möjlighet att lyfta samma tema under terminen.

 

Kort om barnkonventionen

 

Barnkonventionen består av 54 artiklar (artikel = regel) som säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter. När något ska göras som förändrar för barn måste vuxna lyssna på barnens tankar och åsikter. Beslutet ska vara för barnets bästa.

 

Alla länder som sagt att de ska följa barnkonventionen måste göra allt de kan för att följa den. Det går olika bra i olika länder. Idag har alla länder utom USA valt att skriva på. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Medan staten ska stötta föräldrarna och underlätta för dem att ta hand om barnen.

Barnkonventionen gjordes av FN och antogs 1989. Från och med januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige.

Dela gärna till kollegor!

Vänskolor som undervisningsmetod

Vänskolor som undervisningsmetod

Genom Rafiki är skolor i Sverige och Kenya vänsskolor med varandra. Vänskolor är ett roligt sätt att få nya kompisar och kollegor. Barn får lära känna andra barn och deras verklighet i en annan del av världen.

Filmskapande som metod

Filmskapande som metod

Metod med filmskapande lär elever äga sina rättigheter. Metoden syftar till att öka elevernas kunskaper om barns rättigheter i Sverige och världen liksom stärka deras förmåga att reflektera över frågan och göra sina röster hörda.

Undervisa om barnkonventionen

Undervisa om barnkonventionen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Använd e-lektionerna smart

Använd e-lektionerna smart

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Filmer om globala målen

Filmer om globala målen

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...

Ordlista för barnkonventionen

Ordlista för barnkonventionen

Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen. Barn –...

Rafikis tidningar med tillhörande lektioner

Rafikis tidningar med tillhörande lektioner

Fyra gånger om året släpper Rafiki en ny tidning med ett speciellt tema som kopplar till globala målen och barnkonventionen. Här hittar du Rafikis senaste tidningar.