Sätt barnkonventionen i årshjulet

mar 22, 2022

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Undervisa systematiskt om barns rättigheter

Barnkonventionen är lag i Sverige och gäller barn i hela världen. Den ingår i LGR 22, men är framför allt en del av barns vardag. Därför behöver den också lyftas lite varje dag. Rafiki har ett förslag på hur.

Målet med undervisningen är inte bara att eleverna ska känna till sina rättigheter. För att barnkonventionen ska fungera behöver eleverna också veta hur de ska använda den i vardagen.

En del i barns vardag

Det är vanligt att prata om barnkonventionen kring FN-dagen och kanske vid någon temadag under våren. Men barn behöver använda sina rättigheter varje dag. Därför är det viktigt att barnkonventionen också lyfts i vardagen när ni pratar om och gör sådant som kan relateras till barns rättigheter.

I årshjulet

Rafiki föreslår sex teman över en treårsperiod som täcker de mest relevanta artiklarna för era elever. Tar ni ett beslut i skolan att lägga dessa teman i ert årshjul blir det en medveten rutin för alla pedagoger och ni kan stötta varandra i de olika arbetslagen. Modellen går att använda för årskurs 1–3 och sedan återanvändas för årskurs 4–6. Eftersom ni bestämmer innehållet reglerar ni också svårighetsgraden efter era elever.

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Minska merarbetet

Om ni som arbetslag eller skola fokuserar på ett tema per termin är det lättare att integrera temat i undervisningen i det ni redan gör. Det gör att undervisningen om barns rättigheter inte blir ett extra påhäng utan en naturlig del i den dagliga undervisningen.

Från planering till handling

Börja läsåret med att kika på terminens tema enligt årshjulet. Läs in er på temat genom Rafikis material eller genom att prata ihop er inom arbetslaget. Tänk över hur temat kan kopplas till era olika ämnen.

På höstterminen år 1 har ni tema Identitet, familj och skydd. Kanske får eleverna rita självporträtt inför skolstarten och skriva om sin familj. Berätta då om rätten till identitet eller rätten till familj. Kanske kan ni lyfta rätten till skydd i något ni pratar om i samhällskunskapen? Eller leka en lek på temat på idrotten? Använd en berättelse från Rafikis material eller välj övningar ur en färdig e-lektion.

FN-dagen och temadagar

Använd såklart FN-dagen och andra temadagar till något extra roligt. De är ett bra komplement! På Rafikis sociala medier tipsar vi om lämpliga dagar.

Det finns färdigt material

Rafiki har färdigt material som ni kan använda. Bland annat temaindelat lektionsmaterial med filmer, berättelser från barn, faktatexter, lekar och recept. Det finns också e-lektioner att använda i sin helhet eller plocka delar av. Lektionerna kan användas i helklass eller i mindre elevgrupper.

Hoppas detta är till inspiration för er!

Varma hälsningar,
Rafiki

Relaterade länkar:

Kontakta Rafiki

Boka en föreläsning

 

Dela gärna till kollegor!

Vänskolor som undervisningsmetod

Vänskolor som undervisningsmetod

Genom Rafiki är skolor i Sverige och Kenya vänsskolor med varandra. Vänskolor är ett roligt sätt att få nya kompisar och kollegor. Barn får lära känna andra barn och deras verklighet i en annan del av världen.

Filmskapande som metod

Filmskapande som metod

Metod med filmskapande lär elever äga sina rättigheter. Metoden syftar till att öka elevernas kunskaper om barns rättigheter i Sverige och världen liksom stärka deras förmåga att reflektera över frågan och göra sina röster hörda.

Undervisa om barnkonventionen

Undervisa om barnkonventionen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Använd e-lektionerna smart

Använd e-lektionerna smart

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Filmer om globala målen

Filmer om globala målen

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...

Ordlista för barnkonventionen

Ordlista för barnkonventionen

Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen. Barn –...