Globala målen 13: Bekämpa klimatförändringarna (åk 4 – 6)

nov 16, 2023

Lektionen handlar om klimatförändringarna, Globala målet nummer 13.I lektionen träffar ni Nicole från Guatemala. Rafiki förklarar vad målet om att bekämpa klimatförändringarna innebär och hur det påverkar livet i olika länder. Eleverna får fundera över vad de själva gör för klimatet och vad de tycker behöver göras mer.

Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Lektionen knyter främst an till ämnena biologi och geografi. 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6 

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den. 

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6 

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer. 
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling. 

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4-6   

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering. 

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Bekämpa klimatförändringarna (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionsplan

1. Start: En kort film förklarar det globala målet.
2. Introduktion: En text som förklarar kort varför klimatet lir varmare och som sätter in barns rättigheter i sammanhanget. Här finns frågan om hur det går med klimatet. Ska man lyssna på larmrapporter eller fokusera på de rapporter som visa framsteg? En tanke är att visa allvaret men att vara tydlig med att det inte är den enskilda elevens ansvar. Det är skillnad på att var en del av lösningen och att ta ansvar för hela lösningen. 

För de äldre eleverna kan det vara relevant att titta i den blå rutan med de olika delmålen.  

3.Övningar

(3a) Nicole i Guatemala berättar vad hon lärts sig. Hon kopplar ihop det hon gör för att minska klimatförändring med annat hon gör för en bättre miljö.

(3b) Här finns några exempel på hur klimatets förändring påverkar i några länder. Här kan du också använda det senaste som dyker upp i nyhetsflödet eller något som är helt aktuellt för eleverna. Syftet är att visa att alla påverkas av klimatförändring.Ett samtal om vad familjer redan gör kan visa eleverna att de kan vara delaktiga.

(3c) Klimatförändringen har orsakat nya lösningar. Både i beteende och i teknisk utveckling. Eleverna kan välja ett område att jobba med eller så tar ni det tillsammans.

(3d) Quiz. En kahoot och där ni får följa länken.

(3e) Barnen som lär vuxna om klimatet. Barn i Bangladesh har lärt sig mycket och de vill att vuxna ska agera. En möjlig idé idé för eleverna i Sverige.

4. Avslutning Fånga upp huvuddraget i det globala målet nr 13. Bestäm hur ni vill göra något vidare.

Vill du läsa på?

Globala Målet nummer 13: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/

WWF Lektionsmaterial om klimatförändring: https://www.wwf.se/klimat/

FN:s rapport om hur det går för globala målet 13: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-13/

1. Start – film

Film

Se filmen om Globala Målet 13: Bekämpa klimatförändringar. Här får du lära dig mer om vad mål 13 handlar om.

2. Introduktion

 

Klimatet blir varmare – men vad beror det på?

Runt jorden finns en atmosfär som är som en värmande filt. Ju mer växthusgaser atmosfären innehåller, desto bättre blir filten på att värma jorden. Den ökning av temperaturen vi nu kan mäta beror till stor del på att växthusgasen koldioxid ökar.

Koldioxid kommer bland annat från utsläpp från bilar och flygplan. Men, trots att det blir varmare behöver vi komma ihåg att vi kan hindra jordens feber från att stiga. Alla insatser gör skillnad! 

Vi måste jobba tillsammans!

Det globala målet nr 13 är att stoppa klimatförändringarna.
Ingen kan bekämpa klimatförändringarna ensam. Länderna måste göra stora åtgärder för klimatet i sin politik. Samtidigt måste samhället anpassa sig och planera för att klara av katastrofer som orsakas av ett förändrat klimat. Det är viktigt att människor vet hur man tar hand om jordklotet och får möjlighet att göra det. Det är både för att minska klimatets påverkan och för att kunna leva med det klimat som har blivit.
 

Det går inte bra för klimatarbetet. Jorden blir varmare. Samtidigt händer mycket. Andra tycker det går för sakta. Rafiki berättar med hjälp från barn om hur det ser ut i världen med klimatförändringar, och vilka hopp som ändå finns.  

Barns rättigheter

Barn har rätt till liv och utveckling. När klimatet ändras påverkar det hur barn bor och lever. Rätt till mat, hälsa, skydd och utbildning är rättigheter som redan hotas för barn som ser effekter av klimatets förändring. Rättigheterna är inte barns ansvar. Det är ländernas regeringar som ansvarar. Barn är viktiga och kan vara med på många sätt så att världen blir bättre.

Delmål till Globala målet 13

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering.

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

Rafiki dricker te 2007

Fundera på

Vad händer som du vet om som är bra för klimatet?

Vad borde hända mer?

Vem har ansvar och vem borde ta ansvar?
Vad tycker du?

 

3a. Övning 

Mpapayio

Nicole

Ålder: 6 år
Bor: Panajachel, Guatemala
Klass: Tredje klass
På fritiden: Spelar fotboll

Nicole har lärt sig hur man tar hand om miljön.  

Nicole går i tredje klass på Eben Ezer i Panajachel. Det är en skola i Guatemala. Nicole vet ganska mycket om miljön och nu får du läsa vad som hon har lärt sig från sin lärare. 

Min lärare säger att allt skräp vi slänger runt omkring oss hamnar i sjön när det regnar. Det är viktigt att vi varken slänger skräp eller använder gifter, för då förgiftas både marken och sjön och vi också.  

”Vi behöver återanvända saker och sortera vad vi slänger. Icke-organiskt och organiskt. Icke-organiskt avfall är plast, papper, glas, plåt och sådant. Det ska slängas i olika behållare så de kan göra nya saker av det. Organiskt avfall är matrester och växter som ska tillbaka till naturen. Det kan bli kompost, så nya plantor kan växa i det.”  

”Klimatförändringarna har förgiftat jordklotet”

Jag har lärt mig i skolan att klimatförändringarna beror på att vi förgiftat jordklotet. Till exempel har vi förgiftat luften med alla avgaser från bilarna och deras smutsiga svarta rök.

Jag vill ta hand om naturen. Därför sorterar jag sopor och plockar upp skräp när jag ser att det ligger på vägen eller i naturen. Jag bryter inte grenar och jag använder inga plastpåsar. Jag älskar att bada med mina syskonbarn och min hund Mia. Och jag vill kunna bada i en sjö som är ren och att vi kan leka och vara friska där. Om någon slänger skräp i sjön borde de åka fast tycker jag! Jag vill att alla ska ta hand om och vårda sjön.

Mpapayio och Penninah

Fundera på

 • Vad har Nicole lärt sig om miljön?
 • Vad vet du om klimatförändringar?

3b. Övning 

Hur påverkas världen? 

Runt om i hela världen påverkas människor och områden av klimatförändringar. Flera naturkatastrofer händer och många får anpassa deras sätt att leva på. Hur människor bor, vad människor äter och mycket annat.  

Ändrar sätt att odla i Zimbabwe. 

I Zimbabwe i södra Afrika har man märkt att klimatet har förändrats. Bland annat så har långa torkperioder drabbat landet hårt och orsakat matbrist. Så de har fått lära sig andra sätt att odla på och att odla grödor som bättre klarar torka. Vädertjänsten i Zimbabwe har också blivit bättre på att sprida väderinformation när extremt väder väntas, som vid kraftigt regn och åska eller risk för mycket höga temperaturer. 

Klimatförändringarna påverkar Sverige. 

Även i Sverige har klimatförändringarna märkts av. Somrarna har bjudit både på kraftigare regn- och åskskurar men också längre perioder med torrt och varmt väder. Det har orsakat vattenbrist i södra Sverige. Vintrarna har blivit mildare och vissa år har södra Sverige knappt sett en snöflinga. I norr har det milda klimatet gjort att man de sista 10 åren behövt salta vägarna betydligt oftare. Det beror på att snöfall ofta övergår till regn. Och när regn faller på kalla vägar fryser det till is och ger halka.

Bangladesh och östra Indien påverkas.

När glaciärerna i Himalaya smälter svämmas flodlandet över av näringsrikt vatten. Varje år kommer också sommarmonsunen med kraftiga regn över Sydasien. Ju varmare klimat ju mer smältvatten och monsunregn blir det. Cykloner är lågtryck som bildas över varma hav. De kommer in över land med storm och regn. Ju varmare haven blir desto fler och kraftigare cykloner bildas. Resultatet är att många människor drabbas av stormar och översvämningar. Deras bostäder och odlingar förstörs. Nu bygger man platser där människor kan söka skydd för cykloner och vallar för att skydda mot översvämningar. Men det är svårt för alla som tvingas flytta. Att stoppa klimatförändringarna är den bästa lösningen.  

Samtal i klassen eller i grupper:

 • Hur påverkar klimatförändringar dig?
 • Vilka anpassningar gör ni redan i familjen?
 • Kan ni göra mer?

Inspirera varandra och samtal om vilka förändringar som är lätta att göra och vilka som är svåra. Gör en lista och skriv alla funderingar

3c. Övning

Vilka lösningar känner ni till?

En konsekvens av att vi behöver göra åtgärder snabbt för att förbättra klimatförändringarna har också skapat positiva delar som skapar hopp för framtiden. I sökandet på att hitta lösningar skapas nya och kreativa sätt att tänka på och ny teknologi utvecklas.  

Vilka nya lösningar finns för transport?

Vilka nya lösningar finns för el?

Vilka nya lösningar finns för avfall?

Vilka andra lösningar kan du komma på?

3d. Övning

Nu är det dags för quiz!

Nu ska ni tillsammans i grupper eller en och en få göra en quiz om svåra ord om klimatet. Lycka till!

 

3e. Övning

Barn som lär vuxna om klimatet

Läs artikeln om hur Rubaya och Jion i Bangladesh gör för att lära vuxna om klimatet. Där de bor kommer det ofta cykloner och barnen vet många gånger mer än de vuxna hur man bäst gör för att skydda sig.

Vad vet du klimat som vuxna behöver veta?

4. Avslutning 

Många gör bra saker för jordklotet – men mer behöver göras!

Rafiki har träffat många barn runt om i världen som gör bra saker för jordklotet. De återbrukar, demonstrerar, använder förnybar energi och tar cykeln eller går till skolan.

Klimatet har redan förändrats. Utmaningen nu är att se till att förändringen inte blir så stor.och att anpassa så samhället klarar det som händer. I Sverige är ett stort problem att vi köper så mycket saker och de sakerna ska produceras och transporteras. Du har funderat över vad det finns för lösningar och vem som ska ta ansvar. Antagligen gör ni saker hemma och i skolan som är bra för klimatet.

Det ser inte bra ut för klimatet men det finns möjlighet att göra det bättre. Det är vuxna som har ansvaret men du och klassen kan fundera på vad ni kan göra mer. Vad vill du göra?

Saker du kan göra för att jordklotet ska må bättre:

 • Källsortera.
 • Slänga skräp i papperskorgen istället för i naturen.
 • Cykla eller gå istället för att åka bil.
 • Återbruka eller handla på second hand.
 • Demonstrera om något som är bra för miljön.
 • Kan du komma på något mer du vill göra?