Hitta din lektion

Välkommen till Rafikis fria digitala lektioner om de globala målen och barnkonventionen. Lektionerna bygger på berättelser om barn i Sverige och världen och lyfter likheter trots ojämlika villkor. För elever i låg- och mellanstadiet.
Alla
Åk 2-4
Åk 4-6
Alla
Barnkonventionen
Globala målen
Vatten och sanitet
Mat och hunger
Kompis
Klimat, hav och skog
Jämlikhet och jämställdhet
Hållbar energi
Hem och familj
Alla
Svåra ord
Musik
Lek
Läsa och skriva
Skapa
Praktiskt
Berättelse
Film
Fundera på