Saknar du någon lektion? Maila oss så skickar vi den till dig. Vi uppdaterar vårt innehåll just nu!

Hitta din lektion

Välkommen till Rafikis fria digitala lektioner om de globala målen och barnkonventionen. Lektionerna bygger på berättelser om barn i Sverige och världen och lyfter likheter trots ojämlika villkor. För elever i låg- och mellanstadiet.
Alla
Åk 2-4
Åk 4-6
Alla
Barnkonventionen
Globala målen
Vatten och sanitet
Mat och hunger
Jämlikhet och jämställdhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar energi
Konflikt och krig
Alla
Ta reda på
Drama
Engelska
Svåra ord
Läsa
Musik
Lek
Läsa och skriva
Praktiskt
Skapa
Berättelse
Film
Fundera på