Hitta din lektion

Välkommen till Rafikis fria digitala lektioner om de globala målen och barnkonventionen. Lektionerna bygger på berättelser om barn i Sverige och världen och lyfter likheter trots ojämlika villkor. För elever i låg- och mellanstadiet.
Alla
Åk 2-4
Åk 4-6
Alla
Barnkonventionen
Globala målen
Vatten och sanitet
Jämlikhet och jämställdhet
Hållbar energi
Alla
Praktisk övning
Bildfråga
Digitalt skapande
Musik
Svåra ord
Intervjua
Lek
Rollspel
Skapa
Skriv
Fundera på
Berättelse
Film