Hitta din lektion

Välkommen till Rafikis fria digitala lektioner om de globala målen och barnkonventionen. Lektionerna bygger på berättelser om barn i Sverige och världen och lyfter likheter trots ojämlika villkor. För elever i låg- och mellanstadiet.
Alla
Åk 2-4
Åk 4-6
Alla
Barnkonventionen
Globala målen
Klimat, hav och skog
Vatten och sanitet
Mat och hunger
Jämlikhet och jämställdhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar energi
Konflikt och krig
Hälsa
Alla
Artikel
Diskussionsfrågor
Engelska
Samtal/diskussioner
Ta reda på
Ämnesövergripande
Drama
Svåra ord
Musik
Läsa
Läsa och skriva
Lek
Praktiskt
Skapa
Berättelse
Fundera på
Film