Hitta din lektion

Välkommen till Rafikis fria digitala lektioner om de globala målen och barnkonventionen. Lektionerna bygger på berättelser om barn i Sverige och världen och lyfter likheter trots ojämlika villkor. För elever i låg- och mellanstadiet.
Alla
Åk 2-4
Åk 4-6
Alla
Barnkonventionen
Globala målen
Kompis
Hem och familj
Delaktighet och påverkan
Jämlikhet och jämställdhet
Mat och hunger
Hälsa
Vatten och sanitet
Klimat, hav och skog
Hållbar energi
Fritid
Konflikt och krig
Alla
fritid
Svåra ord
vila
Engelska
Musik
Lek
Läsa och skriva
Skapa
Praktiskt
Fundera på
Berättelse
Film