Hitta din lektion

Välkommen till Rafikis fria digitala lektioner om de globala målen och barnkonventionen. Lektionerna bygger på berättelser om barn i Sverige och världen och lyfter likheter trots ojämlika villkor. För elever i låg- och mellanstadiet.
Alla
Åk 2-4
Åk 4-6
Alla
Barnkonventionen
Globala målen
Vatten och sanitet
Mat och hunger
Kompis
Jämlikhet och jämställdhet
Hållbar energi
Alla
Svåra ord
Musik
Lek
Läsa och skriva
Skapa
Praktiskt
Berättelse
Film
Fundera på