Hitta din lektion

Välkommen till Rafikis fria digitala lektioner om de globala målen och barnkonventionen. Lektionerna bygger på berättelser om barn i Sverige och världen och lyfter likheter trots ojämlika villkor. För elever i låg- och mellanstadiet.
Alla
Åk 2-4
Åk 4-6
Alla
Barnkonventionen
Globala målen
Hem och familj
Mat och hunger
Jämlikhet och jämställdhet
Delaktighet och påverkan
Vatten och sanitet
Kompis
Klimat, hav och skog
Hållbar energi
Konflikt och krig
Hälsa
Alla
Svåra ord
Engelska
Musik
Lek
Läsa och skriva
Skapa
Praktiskt
Berättelse
Fundera på
Film