Kompis (åk 2-4)

apr 11, 2022

Lektionen handlar om kompisskap och att ha positiva relationer med andra på olika sätt. Eleverna får möta barn som är vänner trots olikheter. Barn i Kenya och Sverige funderar tillsammans över vad en kompis är. Eleverna får tips på hur de kan agera för att vara en bra kompis.
Lektionen innehåller Åk 2-4.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Ur 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Förståelse och medmänsklighet

 • Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter.

Skolans uppdrag

 • Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.

God miljö för utveckling och lärande

 • Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Kompis åk 2-4 och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

 

Lektionens mål

 • Eleven ska ha fått en större förståelse för att man kan vara kompis på många sätt.
 • Eleven ska ha fler verktyg för att vara en bra kompis.
 • Eleverna ska veta mer om barn i andra länder.

Lektionsplan

Fundera på-frågorna kan varieras så att några tas med EPA (enskilt-par-alla) och att några tas i smågrupper eller helklass. 

1. Start: En film där barn i Sverige och Kenya möts. Kenyas skolor är stängda så det är några barn som bor nära skolan som deltar. Se filmen och använd det barnen säger i filmen som utgångspunkt för att prata om vad som är en kompis.

2. Introduktion: Läs texten gemensamt. Vi vill lyfta att begreppet kompis kan vara mer är ett barn i samma ålder samt att man inte måste ha många kompisar vilket ibland stressar barn.

Om er skola har regler/rutiner kring kompisskap och att alla ska få delta är det utrymme för att lyfta det här. När det gäller barnkonventionen har vi valt att markera att det inte står om rätt till kompis – det är svårt att kräva vänskap – men alla har rätt att få vara med.

3. (a) Läs med eleverna. Barn som Rafiki träffat för längesedan som vi återvänt till. Kompisar som inte är lika men som har hängt ihop länge. Här finns plats att diskutera hur man löser relationen när man har olika viljor.

(b) Läs med eleverna. Barnparlament är en metod att stärka barns utveckling och inflytande. Frågorna handlar om vad kompisar gör som är kul och hur kompisar kan göra positiva saker för fler barn. Att kompisar helt enkelt kan vara en positiv kraft för fler barn på skolan eller i ett annat land.

(c) Det finns många ord för kompis på svenska. Kartan visar några ord för kompis. Orden kan så klart användas i fler länder än de vi markerat. Titta på orden tillsammans. Skriv sedan på tavlan alla andra förslag. Lyft fram de språk som eleverna har med sig hemifrån.

(d) Gör kompisarmband. Eleverna kanske kan en annan metod som tex tre trådar och en vanlig fläta.  Fundera igenom hur du kan använda armbandet för att stärka relationer. Ett tips är att blanda namnen i en hatt och att det första armbandet är lite styrt. Då kan den som ska få ett armband vara med och välja färger.

 

4. Avslutning: Skriv direkt på skärmen eller skriv ut bilden till eleverna. Här blir det tydligt att kompisar finns på många sätt. Eleverna kommer troligen upptäcka att de tolkar ordet kompis på olika sätt.

Fånga upp samtalet med den sista frågan.

 

Material

Berättelserna finns också att läsa i Rafikis tidning med tema Kompis

Hämta den avslutande övningen i PDF: Vilka är dina kompisar?

 

1. Start – film

Filmfråga

Vad tycker barnen lika om när det gäller kompisar. Och vad tycker du?

2. Introduktion

Att vara en kompis

Att få nya kompisar. Ibland är det lätt och ibland är det svårt. Det handlar om att ha relationer. Det bästa sättet att  en vän är att själv vara en vän.  

Måste kompisar tycka om samma saker? Eller vara lika gamla. Någon har en kompis långt borta och kanske träffas sällan. Någon annan träffar kompisar varje dag. Det kan vara väldigt olika. 

I skolan är det viktigt att alla möts med respekt och kan känna trygghet. Och det är så det fungerar med att vara kompis. I Barnkonventionen står det inte exakt att barn ska vara kompisar. Det står att alla barn har rätt att delta och att ingen ska diskrimineras.  

Fundera på

 • Hur är en bra kompis? 
 • Hur gör ni på er skola för att alla ska kunna vara med?  
Att vara en bra kompis

3a. Övning 

Andrei och Marten är olika men goda vänner ändå

De är olika och goda vänner

Andrei och Marten har varit kompisar sen de var små. De gillar att göra olika saker.

Rafiki träffade Marten och Andrei när de var 11 år. Andrei spelade flöjt, piano och dragspel. Marten spelade fotboll, tennis och basket. Så är det nu också fast de fyllt 18 år.

De håller på med olika saker men är goda vänner i alla fall. De är inte tillsammans varje dag. Fast när de möts i vet de att de hör ihop.

För ett tag sen gjorde de en resa tillsammans. De cyklade till en kompis i en annan stad. De tog med sig fika i ryggsäckarna och pratade mycket. Så gör man när man är kompisar.

Fundera på

 • Hur kommer du och dina kompisar överrens när ni vill göra olika saker.

3b. Övning 

Roshni och Choti är kompisar. De deltar i ett barnparlament och gör bra saker för andra barn.

De är kompisar som hjälper andra barn

 

Roshni och Choti till höger i bilden är två tjejer som bor i Indien.

Choti kan inte prata. Hon använder teckenspråk istället. Hon berättar att hon tycker om att lära sig språket hindi. Det är ett av många språk som man använder i Indien.

Roshni tycker att matte är roligaste ämnet i skolan. Hon gillar också att leka på rasterna.

Båda tjejerna är med i något som kallas för ett barnparlament. Det är en grupp där de får lära sig om barns rättigheter. En rättighet är att få gå i skolan.

Om något barn slutar att komma till skolan hjälper barnen som är med i barnparlamentet till. De uppmuntrar barnet att komma tillbaka till skolan. Ibland går de hem och hämtar barnet och tar med det till skolan.

Det är att vara en bra kompis – att se till att alla barn får ta del av sina rättigheter.

Fundera på

 • Vad gillar du och dina kompisar att göra för roliga saker? 
 • Vad gör ni för att det ska bli bättre för andra kompisar? 

3c. Övning 

Kompis på olika språk

Rafiki betyder kompis på språket swahili. På svenska finns vän, kamrat, polare och många andra ord för samma sak. Här kommer en lista med ordet kompis på andra språk.

Att göra:

1. Vilka språk känner du igen?

2. Har du en kompis som kan det språket? 

3. Kan du komma på ordet kompis på fler språk? 

Kompis på olika språk

3d. Övning 

Roshni och Choti är kompisar. De deltar i ett barnparlament och gör bra saker för andra barn.
Roshni och Choti är kompisar. De deltar i ett barnparlament och gör bra saker för andra barn.
Roshni och Choti är kompisar. De deltar i ett barnparlament och gör bra saker för andra barn.

Gör ett kompisband!

Du kan göra fina kompisband i makramé. Makramé är en teknik där man med snören gör knopar och flätningar i olika mönster och kombinationer. Det är ganska enkelt, gör så här:

1. Knyt först ihop fyra garntrådar av bomull, ca 50 cm långa.

2. Tejpa fast ”knut-änden” på ett bord. De två mittersta trådändarna kan du knyta fast i en hälla på dina byxor, så de hålls sträckta. Det är sedan de yttre trådarna som du knyter med.

3. Lägg den vänstra tråden (röd) över mitttrådarna. Lägg sedan den högra tråden (blå) över den röda – ner under de mittersta – upp på andra sidan genom öglan som bildas av den röda tråden. Dra åt försiktigt. Vill du ha ett vridet band börjar du hela tiden med tråden på vänster sida. Om du vill ha ett slätt band börjar du varannan gång med den vänstra tråden och varannan gång med den högra.

4. Fortsätt tills det blir lagom långt att knyta som armband.

Lycka till! Vet du någon som skulle bli överraskad av att få ett kompisband av dig?

Kompis på olika språk
Kompis på olika språk

4. Avslutning

Var finns dina kompisar?

Har du olika sorters kompisar? Gamla, vuxna eller unga? Någon som lyssnar bra?  Någon som ger goda råd? Någon att busa med? Någon du aldrig träffat på riktigt utan bara via datorn? Kanske någon som du vill vara med bara för att hen är populär? 

Alla kompisar har inte allt. Det är bra att ha olika vänner som är bra påatt vara kompis på olika sätt.

 

Att göra

 • Skriv ditt namn i mitten av solen
 • Fundera och skriv in olika kompisar på olika ställen. Skriv vänner som är viktiga för dig nära molnet och solen och vänner som är mindre viktiga på andra sidan molnet.

Ladda ner och skriv ut övningen som Pdf.

Vilka är dina kompisar?