Kompis (åk 2-4)

okt 28, 2020

Lektionen handlar om kompisskap och att ha positiva relationer med andra på olika sätt. Eleverna får möta barn som är vänner trots olikheter. Barn i Kenya och Sverige funderar tillsammans över vad en kompis är. Eleverna får tips på hur de kan agera för att vara en bra kompis.
Lektionen innehåller Åk 2-4, Barnkonventionen, Kompis.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Ur 1. Skolans värdegrund och uppdrag

God miljö för utveckling och lärande

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Lektionens namn (åk 2-4) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleven ska ha fått en större förståelse för att man kan vara kompis på många sätt.
 • Eleven ska ha fler verktyg för att vara en bra kompis.
 • Eleverna ska veta mer om barn i andra länder.

Lektionsplan

Frågorna till övningarna kan varieras så att några tas med EPA-metoden (Enskilt-Par-Alla) medan några tas i smågrupper eller helklass. 

1. Start: Se filmen på 9 minuter. Det är en film där barn i Sverige och Kenya möts för första gången. Kenyas skolor är stängda så barnen i filmen är de som bor nära skolan. Se filmen och använd det barnen säger som utgångspunkt för att prata om vad som är en kompis. Du kan använda filmfrågan för sig själv eller i kombination med text och frågor i introduktionen.
2. Introduktion: Läs texten gemensamt i klassen. Vi vill lyfta att barn kan vara kompis på olika sätt, att man kan vara både olika och goda vänner liksom att man inte måste ha kompisar som man träffar hela tiden. Om er skola har regler eller rutiner kring kompisskap och att alla ska få delta finns det utrymme för dig att lyfta det här, till exempel skolans likabehandlingsplan. Vi vill också markera att det inte står i barnkonventionen att alla har rätt till en kompis. Det är svårt att kräva vänskap. Men det står att alla har rätt att få vara med och att ingen ska diskrimineras.
3. Övning (a-c) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem.

(a) Läs tillsammans om Andrei och Marten som är olika varandra och goda vänner. Rafiki träffade dem när de var 11 år och återvände till dem nu när de är 18 år. Då fick vi höra att de fortfarande är kompisar. I övningen finns plats att diskutera hur man bevarar relationen när man har olika viljor och lyfta upp att man kan vara olika men goda vänner ändå. (b) Läs om Roshni och Choti med eleverna. Barnparlamentet som de är med i är en metod för att stärka barns utveckling och inflytande. Med inspiration från tjejerna i Indien kan ni fundera på och göra en plan för hur ni kan göra något roligt eller hjälpsamt för andra barn. (c) Det finns många ord för kompis i Sverige och runt om i världen. Kartan visar några av dem. Känner ni igen orden? Kan ni fylla på med fler och kanske lära er dem? Lyft fram de språk som eleverna har med sig hemifrån. Skriv direkt på skärmen eller skriv ut kartan och dela ut den till eleverna.
4. Avslutning Skriv direkt på skärmen eller skriv ut bilden till eleverna. Här blir det tydligt att det finns många olika kompisar och att eleverna i klassen kanske tolkar ordet kompis olika. Fånga upp exempel från eleven på hur de gör för att vara kompis. Du kan återknyta till det ni pratade om i introduktionen.

Material

Berättelserna finns också att läsa i Rafikis tidning med tema Kompis

Hämta kartan som PDF: Kompis på olika språk.

Hämta den avslutande övningen i PDF: Vilka är dina kompisar?

1. Start – film

Filmfråga

Vad tycker barnen lika om när det gäller kompisar. Och vad tycker du?

2. Introduktion

Att vara en kompis

Att vara en kompis och att få nya kompisar är lätt ibland och svårt ibland. Det handlar om att vara med andra. Det bästa sättet att  en vän är att själv vara en vän.  

Måste kompisar tycka om samma saker? Eller vara lika gamla. Någon har en kompis långt borta och kanske träffas sällan. Någon annan träffar kompisar varje dag. Det kan vara väldigt olika. 

I skolan är det viktigt att alla möts med respekt och kan känna trygghet. Därför har skolor regler för alla på skolan ska veta hur man är mot andra. Reglerna lär barn hur man är en bra kompis.

I barnkonventionen står det inte exakt att barn ska vara kompisar. Det står att alla barn har rätt att delta och att ingen ska diskrimineras.

Fundera på

 • Hur är en bra kompis? 
 • Hur kan man vara en bra kompis när andra barn inte är det?
 • Hur gör ni på er skola för att alla ska kunna vara med?
Att vara en bra kompis

3a. Övning 

Andrei och Marten är olika men goda vänner ändå

De är olika och goda vänner

Andrei och Marten har varit kompisar sen de var små. De gillar att göra olika saker.

Rafiki träffade Marten och Andrei när de var 11 år. Andrei spelade flöjt, piano och dragspel. Marten spelade fotboll, tennis och basket. Så är det nu också fast de fyllt 18 år.

De håller på med olika saker men är goda vänner i alla fall. De är inte tillsammans varje dag. Fast när de möts i vet de att de hör ihop.

För ett tag sen gjorde de en resa tillsammans. De cyklade till en kompis i en annan stad. De tog med sig fika i ryggsäckarna och pratade mycket. Så gör man när man är kompisar.

Fundera på

 • Hur kommer du och dina kompisar överrens när ni vill göra olika saker. 
Marten och Andrei 11 år

3b. Övning 

Roshni och Choti är kompisar. De deltar i ett barnparlament och gör bra saker för andra barn.

 De är kompisar som hjälper andra barn

Roshni och Choti är två tjejer som bor i Indien. De står till höger i bilden.

Choti kan inte prata. Hon använder teckenspråk istället. Hon berättar att hon tycker om att lära sig språket hindi. Det är ett av många språk som man använder i Indien. 

Roshni tycker att matte är roligaste ämnet i skolan. Hon gillar också att leka på rasterna. 

Båda tjejerna är med i något som kallas för ett barnparlament. Det är en grupp där de leker mycket tillsammans. De får också lära sig om barns rättigheter. En rättighet är att få gå i skolan.

Det är spännande att höra hur de hjälper andra barn. Om något barn slutar att komma till skolan hjälper barnen som är med i barnparlamentet till. De uppmuntrar barnet att komma tillbaka till skolan. Ibland går de hem och hämtar barnet och tar med det till skolan. Ibland pratar de med läraren eller föräldern för att hjälpa till.

Det är att vara en bra kompis – att se till att alla barn får ta del av sina rättigheter. 

Klassens uppdrag!

Roshni och Choti är kompisar som hjälper andra barn. Kan du och klassen göra något bra för andra barn? Något roligt eller något som hjälper. Det kan vara barn i skolan eller någon annanstans.

Gör så här

 • I par gör ni lappar med förslag och sätter upp dem på tavlan.
 • Prata i klassen om vilka förslag som går att genomföra. Ta bort dem som inte är möjliga.
 • Varje elev får tre prickar att sätta på tre olika förslag.
 • Genomför det förslag som får flest prickar.
Vad kan ni göra för andra barn?

3c. Övning 

Kompis på olika språk

Rafiki betyder kompis på språket swahili. På svenska finns vän, kamrat, polare och många andra ord för samma sak. 

Här kommer en lista med ordet kompis på andra språk.

Att göra:

1. Vilka språk känner du igen?

2. Har du en kompis som kan det språket? 

3. Kan du komma på ordet kompis på fler språk? 

Kompis på olika språk

4. Avslutning

Var finns dina kompisar?

Har du olika sorters kompisar? Gamla, vuxna eller unga? Någon som lyssnar bra?  Någon som ger goda råd? Någon att busa med? Någon du aldrig träffat på riktigt utan bara via datorn? Kanske någon som du vill vara med bara för att hen är populär? 

Alla är olika. Ibland kan man ha flera vänner som är kompis på olika sätt.

Att göra

 • Skriv ditt namn i mitten av solen.
 • Skriv namn på kompisar vid de olika molnen.
 • Välj några namn och fundera på vad som gör att ni är bra vänner.
 • Hur gör du för att vara en bra kompis för dina vänner?

Ladda ner och skriv ut övningen som Pdf.

Vilka är dina kompisar?