Hållbara städer och samhällen åk 4-6

apr 19, 2022

Lektionen handlar om det globala målet 11 - Hållbara städer och samhällen. En hållbar stad och ett hållbart samhälle är grunden för att barn ska kunna utvecklas. I lektionen får ni träffa Abdias från Burkina Faso. Abdias kommer ifrån en familj som har mer pengar än många andra i Burkina Faso och det är han medveten om. För att förtydliga delmålen kan eleverna titta på alla delmål i en övning. Sedan spelar de memory om delmålen innan ni summerar vad eleverna lärt sig.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Kursplaner

Geografi – ur centralt innehåll 4-6

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4–6

 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Hållbara städer (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna ska känna till det globala målet ”Hållbara städer och samhällen”.
 • Eleverna ska känna till att barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt till bostad.
 • Eleverna ska ha fått konkreta exempel på hur andra barn lever.

Lektionsplan

Skriv ut och kopiera upp lektionsmaterialet innan lektionen. De finns i e-lektionens övningar liksom i listan längre ner här i lärarinstruktionerna.

1. Start: Se filmen på 1 minut om globala målet nummer 11.
2. Introduktion: Varför behöver vi hållbara städer och samhällen? Läs texten gemensamt i klassen. Det finns en tydlig koppling mellan barns rättigheter och att målet om hållbara städer. Markera det.
3. Övning (a-c) Övningarna är olika varandra och kopplar till globala målet nummer 11 samt barnkonventionen artikel 27. Låt eleverna själva välja ut en eller flera övningar eller dela ut övningar till dem. (a) Läs om Abdias som bor i ett fint hus i Burkina Faso. Svara på frågorna muntligt eller skriftligt tillsammans med en klasskompis.

(b) En kort film från Kenya. Nu kan eleverna fundera över vad som är viktigt för dem själva i ett hus. Här kan ni fortsätta samtalet med frågan om det som eleverna anser viktigt kan påverka miljön.

(c) Syftet med övningen är att synliggöra att alla Globala mål innehåller konkreta delmål och att gör delmålen begripliga. Låt eleverna välja ett delmål som de ska förklara för klassen. De kan presentera delmålet i små eller stora grupper.Till varje delmål finns tre frågor som eleverna kan fundera på.

(d) Spela memory om delmålen. Reglerna finns i övningen. Eleverna kan spela två och två eller flera tillsammans. Här måste du ha skrivit ut spelet i förväg.

4. Avslutning Vad har vi lärt oss? Här använder du med fördel EPA-metoden för att diskutera frågorna.

Material

Berättelsen om Abdias finns i Rafikis tidning med tema – Hur bor barn

Memory

Vill du läsa på?

Globala målet nummer 11 på globalamalen.se

FN:s rapport från 2021 om globala målet 11

Fakta om Burkina Faso på globalis.se

1. Start – film

2. Introduktion

Hållbara städer

En hållbar stad är säker för de människor som bor där och är samtidigt snäll mot naturen. När något är hållbart är tre saker uppfyllda:

Ekonomin är sund

Det kallas ibland för ekonomisk hållbarhet.

Människor trivs

Det kallas ibland för social hållbarhet

Naturen mår bra

Det kallas också för ekologisk hållbarhet.

Vad säger barnkonventionen?

Globala målen nr 11 stämmer bra med barnkonventionen som ger varje barn rätt till en bostad. Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Föräldrarna ansvarar för att barnet har det som behövs. Om föräldrarnas resurser inte räcker ska landet hjälpa till. Särskilt när det gäller mat, kläder och bostad. Detta står i barnkonventionen artikel 27.

Trygga och säkra bostäder

Ett av delmålen är att alla människor ska ha bra bostäder år 2030. Då ska färre slumområden finnas. Det ska vara säkra hus och så att alla har råd att bo. Det är viktigt för barns utveckling och för att barn ska växa upp i trygga områden.

Många bor i städer

Både städer och mindre samhällen ska vara hållbara. Idag bor mer än hälften av världens människor i städer. FN räknar med att år 2050 är 70 % av alla bosatta i städer. Därför finns delmål om att fler ska kunna använda kollektivtrafik och att städerna ska ha bra luft och ta hand om avfall på ett bra sätt. Att barn ska ha tillgång till säkra grönområden är ett annat delmål.

Hur går målet?

FN håller koll. En rapport från 2021 visar att fler och fler länder gör planer som styr så att städerna blir bra. Men pandemin gjorde att slumområdena ökade. Nu bor mer än var femte människa i slumområde. Samma rapport visar att häften av världens människor som bor i städer har tillgång till kollektivtrafik.

 Några av delmålen

 • Säkra bostäder som inte är för dyra
 • Minska städers påverkan på miljön
 • Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
 • Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation.
Nr 11, och texten hållbara städer och samhällen på en orange bakgrund. Under texten finns stiliserade vita byggnader
Hållbara städer och samhällen

3a. Övning 

Abdias

Ålder: 10 år
Familj: Mamma, pappa, bror, två systrar, mormor och kusinen Jeremy
Gillar: att kolla på tecknad film, rita och träna

Bor: Ouagadougou, Burkina Faso

Abdias visar upp sin teckning och leksak som han gjort själv
Hemma hos Abdias
Abdias med sin mamma och syster

Abdias bor i ett fint hus

I Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou bor Abdias. Han är tio år gammal och bor i en stor villa med sin mamma, pappa och kusinen Jeremy.

Hemma hos Abdias bor också hans mormor ibland. Mormor har ryggproblem och behöver ofta läkarvård som bara finns i Ouagadougou. Eftersom hon bor ute på landsbygden sover hon över hos Abdias familj när hon behöver åka till sjukhuset. Abdias delar rum med kusinen.

– Egentligen är Jeremy min kusin men vi har bott ihop så länge att vi räknar varandra som bröder, säger Abdias med ett leende.

Abdias tycker inte att det är särskilt jobbigt att dela rum med kusinen men önskar sig ett eget rum i framtiden. Som tur är håller familjen på att bygga om huset. Så med lite tur kanske Abdias önskan går i uppfyllelse snart.

Abdias familj har ganska gott om pengar och ett fint hus. De har rinnande vatten i köket och till toaletterna. Hans mamma lagar mat vid spisen i köket.  I Burkina Faso bor det också många fattiga. De har till exempel inte rinnande vatten i sina hus.

– De får hämta vatten från pumpar och laga mat utomhus, berättar Abdias.

Abdias går i skolan en bit från hemmet. Han brukar inte gå dit själv eftersom trafiken i Ouagadougou är ganska farlig. Istället skjutsar hans föräldrar honom med bil till skolan. I skolan är hans favoritämnen historia, biologi och geografi. Abdias gillar att lära sig om hur omvärlden fungerar och varför saker är som de är. Därför är det just dessa tre ämnen han gillar bäst.

Abdias har tänkt ganska mycket på hur det är att bo i Burkina Faso. Han tänker att det är ett land med stora skillnader i hur folk lever. Han själv, som är uppvuxen i en storstad, köper all mat i mataffären.

De flesta i Burkina Faso bor på landsbygden. Där köper man inte mat så lätt.  Där odlar man sin mat själv. Abdias tänker att det är bra att odla sin egen mat. Då behöver man inte lika mycket pengar.

Fem frågor om att bo

 • Hur ser det ut där du bor?
 • Hur många är ni i familjen?
 • Har du ditt eget rum?
 • Abdias bor i ett fint hus. Han ser skillnader på hur barn bor i Burkina Faso. Är det skillnad på hur barn bor i Sverige?
 • Vi vill att alla barn i Sverige ska ha samma möjligheter. Vad tycker du är viktigt att göra då?

3b. Övning 

Titta på filmen om Elvis, nio år i Kenya.

Vad är viktigast i ett hus?

Du bor i ett hus. Nu har du sett hur Elvis bor. Alla hus är olika. Vad tycker du är viktigast i ett hus? Välj tre saker och jämför med en kompis. Du kanske saknar något bland förslagen? Då kan du föreslå det istället.

Tak så det inte regnar in

Elektricitet till lampor och kylskåp

Vattenkran

Toalett inne i huset

Glasrutor i fönstren

Lås på ytterdörren

Möblerna och sakerna

Att utsidan av huset är fin

Dusch inne i huset

3b. Övning

Förklara ett delmål

Delmål är små utmaningar som du måste klara av för att kunna nå fram till slutmålet. För att skapa hållbara städer och samhällen behöver man uppfylla tio delmål. Det är delmålen som FN mäter för att se hur långt ett land har kommit. Det är många svåra ord men vad betyder det egentligen?

 

Gör så här

1. Välj ett av delmålen

2. Svara på frågorna nedan. Sök på nätet eller använd de kunskaper du redan har. En bra källa är globalamalen.se

3. Presentera delmålet muntligt, på en plansch eller på något annat sätt som ni kommer överens om i klassen.

 

Frågorna

 • Vad handlar delmålet om?
 • Vad ska länder göra för att klara av delmålet?
 • Det är länderna som ska göra arbetet. Hur tror du att barn kan bidra?

Globala målet 11: Delmål

3c. Övning 

Memory om hållbara städer

Spelet handlar om vilka delmål som ingår i det globala målet nummer 11.

Ladda ner memory om hållbara städer

Gör så här:

1. Klipp ut brickorna och lägg dem upp-och-ner på bordet

2. I tur och ordning tar ni upp två brickor från bordet

3. Hittar du ett par är det din tur igen

4. När alla brickor är slut räknar ni ut vem som fått flest poäng

Poäng

 • För varje par du hittar får du 1 poäng.
 • Om du också kan berätta vad målet handlar om får du 1 poäng till.

Bilden på brickorna ger dig ledtrådar om vad målet handlar om. Du kan spela flera gånger – utmana gärna din förälder.

Delmål för globala målen nummer 11 - Hållbara städer och samhällen

4. Avslutning

Det viktigaste målet

Nu vet du mer om det globala målet nummer 11. Du vet mer om hur det ser ut för barn i andra länder.

Fundera på

1.Vad tycker du är viktigast för att ha hållbara städer och samhällen?

2. Tror du att du hade valt något annat som viktigast om du bott i ett annat land?

Globala målet nummer 11 - hållbara städer och samhällen