Barnkonventionen artikel 2 (åk 2-4)

jun 26, 2020

Barnkonventionens artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Med Rafiki får ni fundera på vad det betyder. Ni träffar Moa som bor i Guatemala och vill ta bort alla orättvisor i världen. Ni träffar också Baboo som inte kan höra med sina öron, men som fått lära sig teckenspråk så att han också kan gå i skolan. Här finns också en sång, en jättegod lek och kluriga men spännande frågor att fundera på ensam och med klassen.
Fler lektioner på samma tema: Åk 2-4, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Kap 1

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

2.1 Normer och värden


Skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
  • respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
   och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
   människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
   utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

5. Kursplaner

Samhällskunskap ur centralt innehåll 1–3

 • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap Ur centralt innehåll 4–6

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

 

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 2 (åk 2-4) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna känner till innehållet i barnkonventionen artikel 2.
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka dem.
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka andra barn.

Lektionsplan

1. Starta lektionen: Film 5,5 min
2. Introduktion: Läs om vad barnkonventionen
3. Övning (a-d): Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem. (a) Läs intervjun med Moa som bor i Guatemala. Arbeta tillsammans runt frågorna. Gärna i mindre grupper först innan ni diskuterar i klassen. (b) Lär er sången ”Alla barn är viktiga”. Gå in till klassen bredvid och sjunga budskapet till dem. (c) Titta på filmen om Baboo från Indien. Han är hörselskadad och behöver få hjälp av andra för att få sina rättigheter tillgodosedda. Svara på frågorna tillsammans. Hjälps åt med ordet diskriminering (att ingen får bli eller känna sig utanför). Här kan det vara lämpligt att påminna om skolans likabehandlingsplan. (d) Lek den jättegoda leken! Tänk på att man vinner och får mest för att de andra har delat med sig. Förbered med att köpa något som passar alla.
4. Avslutning: Utgå från att alla i klassen har hela fickorna fulla med rättigheter när ni svarar på frågorna tillsammans.

Lycka till!

Material

Berättelsen om Moa finns i Rafikis tidning med tema – Världen hänger ihop.

Vill du läsa på?

Rafikis pedagogtips om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen 

Barnkonventionen på fler språk  

En webbutbildning för vuxna om barnkonventionen

1. Start – film

Film

Hur kan vi tillsammans hälpas åt så alla får sina rättigheter och bli sitt bästa jag?

2. Introduktion

Alla barns lika värde

Alla barn har samma värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Det betyder att det inte spelar roll vilket land du kommer ifrån eller vilket språk du pratar.  Om du är född i en rik eller fattig familj eller vilken religion ni har. Om du firar jul eller ramadan. Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille. Du får tycka om vad eller vem du vill. Ingen får reta dig för den du är.

Vuxna och barn – alla har samma värde. Det har alla länder kommit överens om. Det är en mänsklig rättighet. Men vissa människor kan kännas viktigare eftersom man känner dem. Ändå är alla människor lika viktiga. Det beror inte på om man är bra eller dålig på något utan bara för att man är en människa.

Rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn. Alla har rätt att bli sitt bästa jag! Utbildning, skydd och att få uttrycka sig gäller alla. Ingen får diskrimineras och lämnas utanför.

Fundera på själv

 • Har du någon som är extra viktig för dig?

Prata tillsammans i grupp

 • Är alla barn lika viktiga?
 • Hur märks det i din klass?
Alla barn är värda lika mycket

3a. Övning

Moa vill ta bort orättvisorna i världen
Panajachel i Gutemala

Moa vill att det ska vara rättvist

Där Moa bor finns många rika och fattiga människor.

Några rika männiksor har stora fina hus. Det finns också många fattiga. De bor i enkla och små hus. Hus som inte har inte vattenkran inomhus. Många fattiga barn måste jobba för att tjäna pengar till familjen. Moa säger:

– Jag vill att alla ska ha lika mycket.

En kille i Moas klass fyllde tio år. Han hade aldrig firat sin födelsedag för hans familj saknade pengar.

– Vi i klassen överraskade honom med pizzakalas. Då blev alla glada. Det är bra när alla hjälps åt.

Moa vill vara snäll mot miljön. Hon berättar vad man ska tänka på.

– Man ska inte slösa på vattnet. Inte duscha länge. Inte borsta tänderna med vattenkranen på. Ibland tar vattnet slut hemma hos oss.

När barn får lära sig saker om världen kan de vara med och förändra. Det vet Moa. Man kan göra saker där man bor

Man ska inte slänga skräp på marken till exemepel. Om det inte finns en papperskorg nära ska man lägga skräpet fickan.

Man ska man inte säga dåliga saker om varandra. Ingen ska känna sig ensam. Moa berättar:

– Vi brukar spela KING på rasterna. Då får alla vara med.

MOA

Namn: Moa 
Ålder: 9 år
Bor: Panajachel i Guatemala
Familj: Mamma Kristina, pappa Alberto och storasyster Freja, 11 år.
Gillar: Basket, fotboll, simning, dans och att vara med kompisarna förstås.
Favoritmat: Lasagne som mamma och pappa gör tillsammans.
Drömmer om: Att få uppfinna saker som kan hjälpa andra.

Fundera på

 • Hur skulle det bli i världen om Moa fick bestämma?
 • Vad skulle du bestämma för att alla ska få sina rättigheter?

3b. Övning 

Sång och musik

Lär er sången ”Alla barn är viktiga”. Gå in till klassen bredvid och sjung budskapet till dem.

3c. Övning 

Fundera på

1. Hur har man gjort för att Baboo ska få sin rätt till utbildning?

2. Vad betyder det att någon diskrimineras?

3. Vad gör du om du ser eller upptäcker diskriminering?

3d. Övning 

Spela tärning och dela med dig

Att dela av med sig av det man har är ett sätt att låta andra vara med.

Man kan dela med sig av kunskap, tid, vänner eller saker. Att dela med sig tjänar alla på. Prova leken så får du se.

Du behöver

 • En tärning
 • En påse kolor, russin, geléhallon, vindruvor eller något annat gott.

Gör så här

1. Sätt dig i en ring tillsammans med dina kompisar.

2. Turas om att slå tärningen.

3. Den som får 1, 2 eller 3 får ta en kola.

4. Den som slår 4, 5 eller 6 får fyra kolor men ger bort en kola till den som sitter närmst till höger och en till den som är närmast till vänster.

5. Ät inga kolor förrän alla kolor är utdelade. Då är spelet är slut!

Den som har flest kolor vinner. Men kom ihåg att man vinner för att många har delat med sig! Visst blir världen lite bättre då 🙂

Godisburk

4. Avslutning

Vad kommer du ihåg?

Eftersom alla är lika mycket värda ska alla få sina rättigheter.

Det finns rättigheter så det räcker till alla. Rättigheter kan inte ta slut. Vi behöver bara hjälpas åt att se till att alla får dem.

Svara på frågorna:

1. Vilka får oftast inte sina rättigheter?

2. Vilka rättigheter skulle du vilja ge bort till någon? 

Psst..!

Vi låtsas att vi har hela fickan full av rättigheter!

Fickan full av rättigheter