Undervisa om barnkonventionen

jun 24, 2020

Undervisa om barnkonventionen

Förklara barnkonventionen med berättelser från världen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Den här filmen är 4,5 minuter lång och ger en introduktion till vad barnkonventionen handlar om och vad den innebär för barn i världen.

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen består av 54 artiklar (artikel = regel) som säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter. När något ska göras som förändrar för barn måste vuxna lyssna på barnens tankar och åsikter. Beslutet ska vara för barnets bästa.

Alla länder som sagt att de ska följa barnkonventionen måste göra allt de kan för att följa den. Det går olika bra i olika länder. Idag har alla länder utom USA valt att skriva på. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Medan staten ska stötta föräldrarna och underlätta för dem att ta hand om barnen.

Barnkonventionen gjordes av FN och antogs 1989. Från och med januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige.

Fyra artiklar är grundprinciper

Fyra artiklar i barnkonventionen är grundprinciper. Det betyder att oavsett vilken av de 54 artiklarna en pratar om så måste alltid de fyra grundprinciperna vara med. Barnkonventionens grundprinciper är:

Artikel 2: Alla barns lika värde
Artikel 3: Barnets bästa
Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Lyssna på barn

Barnrättsbok

Rafikis barnrättsbok är ett bra verktyg för att prata om och jobba med barnkonventionens artiklar i din klass. Den är baserad på barns berättelser om sin vardag i olika delar av världen och lyfter likheter framför olikheter. Upptäck likheterna och upptäck barnkonvention tillsammans. Ladda ner Barnrättsboken som PDF.

E-lektioner om barnkonventionen

Rafiki har skapat lektioner om barnkonventionen. En introducerande e-lektion som berättar om vad barnkonventionen är och sedan lektioner om grundprinciperna. Lektionerna finns anpassade för olika åldrar.

Barnkonventionen intro. (åk 2-4)
Barnkonventionen intro. (åk 4-6)

Barnkonventionen artikel 3 (åk 2-4)
Barnkonventionen artikel 3 (åk 4-6)

Barnkonventionen artikel 6 (åk 2-4)
Barnkonventionen artikel 6 (åk 4-6)

Barnkonventionen artikel 12 (åk 2-4)
Barnkonventionen artikel 12 (åk 4-6)

Filmer om barnkonventionen för årskurs 2-6

Här kommer korta filmer om barnkonventionens grundprinciper. Filmerna är 2-5 minuter långa och anpassade för elever i lågstadiet och mellanstadiet. Det tar med eleverna på en resa där de möter barn som bor i olika länder.

Läs mer om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen
Barnombudsmannen om barnkonventionen 
Barnkonventionen på fler språk  
En webbutbildning för vuxna om barnkonventionen

Lycka till!Dela gärna till kollegor!

Läs mer relaterade: Barnkonventionen
Vänskolor som undervisningsmetod

Vänskolor som undervisningsmetod

Genom Rafiki är skolor i Sverige och Kenya vänsskolor med varandra. Vänskolor är ett roligt sätt att få nya kompisar och kollegor. Barn får lära känna andra barn och deras verklighet i en annan del av världen.

Filmskapande som metod

Filmskapande som metod

Metod med filmskapande lär elever äga sina rättigheter. Metoden syftar till att öka elevernas kunskaper om barns rättigheter i Sverige och världen liksom stärka deras förmåga att reflektera över frågan och göra sina röster hörda.

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Undervisa systematiskt om barns rättigheter Barnkonventionen är lag i Sverige och gäller barn i hela världen. Den ingår i LGR 22, men är framför...

Använd e-lektionerna smart

Använd e-lektionerna smart

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Filmer om globala målen

Filmer om globala målen

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...

Ordlista för barnkonventionen

Ordlista för barnkonventionen

Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen. Barn –...