Använd e-lektionerna smart

jun 23, 2020

Håll e-lektionen direkt på storbild

Skapa en upplevelse i klassrummet

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Lektionerna är gjorda för att du som pedagog ska kunna anpassa dem efter elevernas behov och intressen. Varje lektion innehåller en introduktion, varierade övningar och en avslutning. Du kan plocka enskilda övningar eller använda lektionerna i sin helhet. I övningsdelen finns det praktiska, interaktiva och teoretiska övningar i olika svårighetsgrad. Se filmen om hur du använder e-lektionerna

Det ska vara enkelt

För att underlätta för dig innehåller varje lektion också lektionsplanering, lärarinstruktioner, koppling till LGR11, nyttiga länkar om ämnet samt arbetsblad och material.  På webbsidan finns även tips och inspiration för dig som är pedagog och ska undervisa om barns rättigheter och global utveckling. 

Skolbesök, fortbildning och tidning

Du kan vara lugn! Du kan fortfarande boka skolbesök och fortbildning för pedagoger av Rafikis kommunikatörer. Du kan också fortsätta att beställa enskilda exemplar eller prenumerera på Rafikis tidning.

Dela gärna till kollegor!

Läs mer relaterade:
Vänskolor som undervisningsmetod

Vänskolor som undervisningsmetod

Genom Rafiki är skolor i Sverige och Kenya vänsskolor med varandra. Vänskolor är ett roligt sätt att få nya kompisar och kollegor. Barn får lära känna andra barn och deras verklighet i en annan del av världen.

Filmskapande som metod

Filmskapande som metod

Metod med filmskapande lär elever äga sina rättigheter. Metoden syftar till att öka elevernas kunskaper om barns rättigheter i Sverige och världen liksom stärka deras förmåga att reflektera över frågan och göra sina röster hörda.

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Undervisa systematiskt om barns rättigheter Barnkonventionen är lag i Sverige och gäller barn i hela världen. Den ingår i LGR 22, men är framför...

Undervisa om barnkonventionen

Undervisa om barnkonventionen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Filmer om globala målen

Filmer om globala målen

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...

Ordlista för barnkonventionen

Ordlista för barnkonventionen

Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen. Barn –...

Rafikis tidningar med tillhörande lektioner

Rafikis tidningar med tillhörande lektioner

Fyra gånger om året släpper Rafiki en ny tidning med ett speciellt tema som kopplar till globala målen och barnkonventionen. Här hittar du Rafikis senaste tidningar.