Ordlista för barnkonventionen

mar 4, 2020

Rafiki med penna -ordlista om barnkonventionen
Här har Rafiki samlat svåra ord från lektionerna om barnkonventionen. De finns också att skriva ut för de som vill öva med dem i klassen.

Barn – Alla människor som är 18 år eller yngre.

Barnkonventionen – Regler som bestämmer vad barn har rätt till för att ha ett bra liv.

Barnparlament – En grupp barn som lär sig hur man tar beslut och kan hjälpa vuxna att ta beslut.

Demonstrera – Människor som visar sin åsikt tillsammans.

Diskriminering – Att bli behandlad orättvist. Att bli behandlad sämre för att man inte är eller tycker som de andra.

Domstol – En myndighet som bestämmer vad som är rätt och inte. De som begår brott får ett straff av domstolen.

FN – En organisation där världens länder hjälps åt för att världen ska bli bättre.

Funktionsnedsättning – När något på eller i kroppen inte fungerar som världen runt om tänker att den ska fungera.

Leva – Att leva och må bra

Minoritetsspråk – Ett språk som bara några få i landet pratar.

Mänskliga rättigheter – Bra saker som länder måste ge människor. Gäller för alla länder.

Premiärminister – Den som leder regeringen. I Sverige kallas det statsminister.

Regering – De som styr landet.

Samhälle – Människor som lever tillsammans i en stad eller ett land.

Tolka – Tyda något. Översätta något. Förstå något.

Utveckling – Att lära sig saker, bli bättre på något eller förstå sina känslor bättre. När något växer.

Övergrepp – Våld mot människor.

Överleva – Att inte dö

Lektioner om barnkonventionen

Barnkonventionen artikel 3 (åk 2-4)
Barnkonventionen artikel 3 (åk 4-6)
Barnkonventionen artikel 6 (åk 2-4)
Barnkonventionen artikel 6 (åk 4-6)
Barnkonventionen intro. (åk 2-4)

Lektionsmaterial och övning

Skriv ut ordlistan och klipp isär lapparna. På de rosa står ett ord och på de orange står en förklaring.

  1. Varje elev få en lapp. En rosa lapp eller en orange lapp.
  2. Nu ska du hitta kompisen som har en lapp som passar med din.

Ladda ner orden i ordlistan
Ladda ner de rätta svaren på ordlistan

Dela gärna till kollegor!

Vänskolor som undervisningsmetod

Vänskolor som undervisningsmetod

Genom Rafiki är skolor i Sverige och Kenya vänsskolor med varandra. Vänskolor är ett roligt sätt att få nya kompisar och kollegor. Barn får lära känna andra barn och deras verklighet i en annan del av världen.

Filmskapande som metod

Filmskapande som metod

Metod med filmskapande lär elever äga sina rättigheter. Metoden syftar till att öka elevernas kunskaper om barns rättigheter i Sverige och världen liksom stärka deras förmåga att reflektera över frågan och göra sina röster hörda.

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Sätt barnkonventionen i årshjulet

Undervisa systematiskt om barns rättigheter Barnkonventionen är lag i Sverige och gäller barn i hela världen. Den ingår i LGR 22, men är framför...

Undervisa om barnkonventionen

Undervisa om barnkonventionen

Här kommer en kort introduktion till barnkonventionen tillsammans med e-lektioner, filmer och annat lektionsmaterial som du kan använda med din klass. Anpassat för lågstadiet och mellanstadiet och baserat på barns berättelser från olika delar av världen.

Använd e-lektionerna smart

Använd e-lektionerna smart

E-lektionerna baseras på barns berättelser från olika länder. De tar upp frågor kring värdegrund, barnkonventionen och globala målen genom genuina porträtt och filmer. Håll e-lektionen direkt på storbild och låt eleverna delta med surfplattor, arbetsblad och tidningar.

Filmer om globala målen

Filmer om globala målen

Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen.

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen

Lekar från hela världen Barn leker över hela världen. De hoppar hage. Kull och fiaspel finns överallt. Regler och namn växlar. Rafiki har samlat...