Åk 4-6

Här finns digitala lektioner om globala målen och barnkonventionen för årskurs 4-6.

Barnkonventionen artikel 3 (åk 4-6)

Barnkonventionen artikel 3 (åk 4-6)

Barnkonventionen artikel 3 säger att alla beslut som rör barn ska se till varje barns bästa. Ni träffar Clement och Harmarine i Benin som lär sig om barns rättigheter i skolan. Regeringen i Benin tagit beslut för barns bästa. I övningarna får eleverna fundera över vem som tar beslut för barns bästa och hur de tar reda på om beslutet är bra för barn. Avslutningsvis prövar eleverna att själva ta ett beslut som är bra för varje barn.

Hållbar energi (åk 4-6)

Hållbar energi (åk 4-6)

Lektionen handlar om hållbar energi som är det Globala målet nummer 7. Tillgång till energi hör ihop med barnkonventionens artikel 2 om barns rätt till liv och utveckling. I lektionen träffar ni Alphona från Bangladesh. Ni tar reda på hur hennes liv påverkas av tillgång till energi. Rafiki förklarar målet om hållbar energi och vad fossilfri och förnybar energi betyder. Eleverna får sedan fundera över sin egen förbrukning av energi och var energin de använder kommer från.